Kuudes massasukupuuttoaalto on täydessä vauhdissa

Selkärankaisia eläinlajeja kuolee sukupuuttoon 114 kertaa nopeammin kuin ilman ihmisen toimintaa.

eläinlajit
Teksti
Marko Hamilo

Konservatiivisimpienkin arvioiden mukaan selkärankaisten eläinlajien sukupuuttovauhti oli viime vuosisadalla  jopa 114 kertaa suurempi kuin mitä se olisi ollut ilman ihmisen vaikutusta, uusi Science Advances -lehdessä julkaistu analyysi osoittaa.

Yhdysvaltalaisten ja meksikolaisten tutkijoiden yhteishankkeen tulokset tukevat aiempia arvioita sukupuuttovauhdista, joita on arvosteltu sellaisten oletusten käyttämisestä, jotka saattaisivat liioitella sukupuuttokriisin vakavuutta. On usein väitetty, että maapallolla on nyt alkamaisillaan kuudes suuri sukupuuttoaalto. Väitteen taustalla on käsitys, jonka mukaan nykyinen lajien katoamisvauhti on paljon suurempi kuin ennen ihmisen merkittävää vaikutusta ekosysteemeihin.

Biologit eivät pysty sanomaan mitään tarkkaa lukua, kuinka paljon eläinlajeja ylipäätään on tai kuinka moni on milläkin aikavälillä kuollut sukupuuttoon. Siksi sukupuuttoon tietyllä aikavälillä ihmisvaikutuksesta huolimatta kuolevien lajien määrä on vaikea arvioida. Mitä vähemmän lajeja arvioidaan kuolevan luonnostaan sukupuuttoon, sitä dramaattisempi on ihmisen vaikutus. Jotkut tutkijat ovat kyseenalaistaneet arviot luonnollisesta sukupuuttovauhdista.

Nyt tutkija Gerardo Ceballos Universidad Autónoma de Méxicosta kollegoineen analysoi selkärankaisten lajien sukupuuttonopeutta nykyaikana vertaamalla sitä nisäkkäiden luonnolliseen sukupuuttovauhtiin, jonka on hiljattain arvioitu olevan kaksi sukupuuttoon kuollutta lajia 10 000 lajia kohti 100 vuodessa. Se on kaksi kertaa suurempi kuin usein käytetyt arviot.

Vertaamalla tätä taustatietoa kansainvälisen luonnonsuojelujärjestö IUCN:n laskelmiin äskettäin kadonneista lajeista tutkijat osoittivat, että luonnollinen sukupuuttovauhti kalpenee nykypäivän konservatiivisestikin arvioidun sukupuuttovauhdin rinnalla. Tulokset osoittavat, että nykyinen sukupuuttovauhti on poikkeuksellisen suuri, ja että massasukupuutto on käynnissä.