Kannabis näkyy nuoressa

Nuorten kannabiksen käytöllä on haittavaikutuksia, joista pojat kärsivät tyttöjä enemmän.

tiede
Teksti
Lassi Lapintie

Kannabiksen terveysvaikutukset aikuisiällä ovat osin kiistanalainen tutkimusalue, mutta käyttöä pidetään useimpien tutkijoiden parissa erityisen haitallisena kasvaville nuorille. Aihe on pinnalla Kanadassa, jossa kannabiksen viihdekäyttö sallittiin hiljattain.

Yli 3 800 yläasteikäisellä Montrealissa tehdyissä tutkimuksissa havaittiin, että kannabiksen käyttö näkyy nuorilla erityisesti tarkkaavaisuuteen liittyvän työmuistin ja itsehillinnän heikkenemisessä.

Kannabiksen todettiin myös heikentävän muistikuvien palauttamista mieleen ja havainnointikykyä.

Nuorten kannabiksen ja alkoholin käyttöä seurattiin neljän vuoden ajan kerran vuodessa tehdyissä kokeissa, joissa nuoria myös koeteltiin kognitiivisilla testeillä.