Kanava: Kun teknologia mahdollistaa ihmisten tarkan seurannan, nousee elintärkeäksi kysymys: kuka valvoo valvojaa?

Totaaliseen seurantaan kykenevien tahojen pitää olla itsekin läpinäkyvästi ja demokraattisesti valvottuja, kirjoittaa Turo-Kimmo Lehtonen.

Kanava
Teksti
Turo-Kimmo Lehtonen

Totaaliseen seurantaan kykenevien tahojen pitää olla itsekin läpinäkyvästi ja demokraattisesti valvottuja, kirjoittaa Turo-Kimmo Lehtonen Kanava-lehden numerossa 5/2022. Suomen Kuvalehti julkaisee Kanavassa aiemmin julkaistuja tekstejä verkossa.

Digitalisaatio lupaa yrityksille paljon. Samalla kun omia toimintoja voidaan tehostaa, asiakkaiden käyttäytymisen muutoksia pystytään hahmottamaan nopeasti ja jopa ohjaamaan. Digitaalinen seuranta mahdollistaa kuitenkin totalitaarisen valvonnan, jonka piiriin voivat joutua niin kuluttajat, työntekijät kuin eri valtioiden kansalaisetkin. Tällainen valvonta voi muokata myös suomalaisten elämää esimerkiksi silloin, kun uusia finanssipalveluita otetaan käyttöön.

Verkkovälitteisen kaupankäynnin edelläkävijä Amazon on poikkeuksellisen taitava asiakkaidensa käyttäytymisen ennakoinnissa.