Itsemurhat vähenivät – masennusta hoidetaan entistä paremmin

Suomessa tehtiin eniten itsemurhia vuonna 1990.

itsemurhat
Teksti
Marko Hamilo

Suomen mielenterveysseura esitti ehdotuksensa uudeksi kansalliseksi itsemurhien ehkäisyohjelmaksi. Seuran kehitysjohtaja, psykiatri Kristian Wahlbeckin mukaan on olemassa tutkimusnäyttöä itsemurhien ehkäisyohjelmien vaikuttavuudesta.

Suomen kansallinen itsemurhien ehkäisyohjelma 1980- ja 1990-lukujen taitteessa oli lajissaan maailman ensimmäinen. On kuitenkin vaikea arvioida, missä määrin juuri se vähensi itsemurhia.

Suomessa tehtiin eniten itsemurhia vuonna 1990, ja sen jälkeen itsemurhakuolleisuus on vähentynyt 40 prosenttia. Samoihin aikoihin markkinoilla yleistyivät aiempia mielialalääkkeitä tehokkaammat ja haitattomammat SSRI-masennuslääkkeet.

Duodecim-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan itsemurhakuolleisuudelle Euroopassa on luonteenomaista suhteellisen vähäinen vaihtelu ennen 1980-lukua, kuolleisuuden lisääntyminen 1980- ja 1990-luvuille tultaessa sekä kuolleisuuden väheneminen viime vuosina useissa maissa. Suomi ehkäisyohjelmineen ei siis poikkea isosta kuvasta.

Suomessa itsemurhakuolleisuus väheni merkittävästi vain ryhmässä 25–44-vuotiaat miehet, jotka 1980-luvulla tekivät eniten itsemurhia. Wahlbeckin mukaan voi vain arvailla, miksi näin on tapahtunut.