Itsemurha-alttiuden takana ”yleinen psykopatologia”

Useimpien psykiatristen sairauksien taustalla on yleinen alttius mielenterveyden häiriöille.

itsemurhat
Teksti
Marko Hamilo

Useimmat mielenterveyden häiriöt on lukuisissa tutkimuksissa yhdistetty kohonneeseen itsemurha-alttiuteen, kun näitä häiriöitä tarkastellaan erikseen. Monet mielenterveysongelmat kuitenkin esiintyvät yhdessä.

Tätä on psykiatriassa selitetty mallilla, jonka mukaan erityiset mielenterveyden häiriöt ovat yleisemmän, piilevän psykopatologian ilmenemismuotoja. Esimerkiksi päihderiippuvuus, ahdistus ja masennus ilmenevät usein yhdessä ja ne ovat kaikki itsemurhan riskitekijöitä.

Tähän asti ei ole ollut tiedossa, liittyykö itsemurhariskiä lisäävä alttius yksittäisiin mielenterveyden häiriöihin, yleisempään psykopatologiseen tekijään vai kenties jonkinlaiseen yhdistelmään näitä vaikutusmekanismeja.

Uudessa yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa seurattiin mielenterveyden häiriöiden yhteyttä itsemurhayrityksiin väestössä yleisesti ja erityisesti niiden keskuudessa, joilla on ollut itsemurha-ajatuksia. Kyselytutkimukseen osallistui lähes 35 000 aikuista, jotka muodostivat edustavan otoksen yhdysvaltalaisista.

Tutkimus osoitti, että mielenterveyden häiriöt olivat yhteydessä itsemurhayrityksen riskiin. Tämä yhteys liittyi kuitenkin yleiseen psykopatologiatekijään, jonka erilaiset mielenterveyden häiriöt jakavat. Samoin itsemurha-ajatukset yhdistyivät yleiseen mielenterveyshäiriöiden alttiuteen eivätkä niinkään tiettyihin häiriöihin.