Inhoreaktio erottaa liberaalin konservatiivista

Tutkimus: Poliittiset pääideologiat vaikuttavat myös seksiasenteisiin.

konservatiivit
Teksti
Marko Hamilo

Liberaalin voi erottaa konservatiivista vertaamalla heidän reaktioitaan yksittäiseen, inhoa herättävään kuvaan aivojen magneettikuvauksella.

Virginia Tech -yliopiston tutkija Read Montague oli lähtökohtaisesti kiinnostunut tutkimusnäytöstä, joka osoitti yksilön poliittisen suuntautumisen olevan samassa määrin geneettisesti periytyvä ominaisuus kuin pituus.

Montaguen ryhmä huomasi myös, että poliittiset pääideologiat vaikuttavat moniin asioihin elämässä, kuten asenteisiin seksiin, perheeseen ja kasvatukseen. Asenteiden taustalla on yhteyksiä siihen, miten kehomme ja aivomme vastaa saastumisen tai väkivallan uhkaan.

Poliittisten asenteiden biologisen perustan merkityksen mittaamiseksi Montague kollegoineen testasi, voiko koehenkilöiden aivojen funktionaalisista magneettikuvista (fMRI) päätellä, mihin he asettuvat akselilla liberaalikonservatiivi, kun he katsoivat inhottavia, miellyttäviä ja neutraaleja kuvia.

Tutkijat huomasivat, että jopa yksi ainoa yksittäinen kuva silvotusta eläimen ruumiista riitti tuottamaan aivoreaktion, jonka avulla oli mahdollista ennustaa, onko koehenkilö kallellaan liberaaleihin vai konservatiivisiin asenteisiin. Magneettikuvat paljastivat koehenkilöiden poliittisen suuntauksen silloinkin, kun heidän oma sanallinen arvionsa kuvien vastenmielisyydestä oli ristiriidassa aivokuvan kanssa.