Hus järjesti koulutus­tilaisuuden pitkästä koronasta – neurologian professori arvostelee sitä kovasanaisesti

Pitkän koronan kansallista asiantuntijaryhmää johtanut professori Risto O. Roine kritisoi Husin tilaisuuden näkökulmaa, joka on hänestä tieteellisen näytön vastainen. Husin johtaja torjuu kritiikin.

pitkä korona
Teksti
Milla Asikainen

Hus, eli Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri järjesti 16. maaliskuuta koulutustilaisuuden pitkästä koronasta. ”Navigating the Unknown: Exploring Realities and Best Practices for Long COVID” -koulutustilaisuuteen oli valittu biopsykososiaalinen näkökulma. Sillä tarkoitetaan, että sairaudella on biologinen perusta, mutta oireita ylläpitävät psykososiaaliset mekanismit.

Pitkää koronaa seuranneen ja analysoineen kansallisen asiantuntijaryhmän puheenjohtaja, neurologian professori Risto O. Roine, kritisoi valittua näkökulmaa. Maailmalla näkökulmaa kannatetaan Roineen mukaan vain harvoissa klinikoissa, joista kutsuttiin puhujia tilaisuuteen.

”Ajatusmallin lähtökohtana on, että oireet johtuvat kielteisestä ajattelusta, ja kun kielteinen ajattelu saadaan katkaistua, loppuvat oireetkin.”

Roineen mukaan koulutustilaisuuden näkökulma aiheeseen oli myös toiminnallinen. Toiminnallisella häiriöllä tarkoitetaan oireita, joille ei löydy syytä lääketieteellisissä tutkimuksissa. Pitkän koronan tiedetään kuitenkin aiheuttavan elinmuutoksia. Tutkimuksissa niitä on havaittu noin 70 prosentilla ja monielinvaurio noin 30 prosentilla potilaista, jotka olivat korona vuoksi hoidon piirissä. Sairaus aiheuttaa myös pitkäaikaista haittaa, suuria kustannuksia ja siihen voi myös menehtyä.