Hämmentävä tutkimustulos: Mitä tasa-arvoisempi maa, sitä vähemmän naiset opiskelevat tekniikkaa

Naisten osuus teknillisten alojen valmistuneista on Suomea ja Ruotsia suurempi muun muassa Albaniassa ja Algeriassa.

koulutus
Teksti
Lassi Lapintie

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Sukupuolten välisen tasa-arvon yhtenä päämääränä on pidetty ammattikuntien sukupuolittumisen purkautumista. Sen on arveltu seuraavan itsestään yhteiskunnan tasa-arvokehityksestä.

Esimerkit Suomesta ja muista Pohjoismaista ovat kuitenkin osoittaneet, että todellisuus on joillain aloilla päinvastainen. 

Ilmiöön on kiinnitetty huomiota uudessa tutkimuksessa, joka julkaistiin Psychological Science -lehdessä.

Tutkimuksen mukaan teknilliset alat ovat miesvaltaisempia maissa, jotka sijoittuvat kärkeen sukupuolten välistä tasa-arvoa mittaavissa vertailuissa. Tutkimuksessa mainittuja esimerkkimaita ovat Suomi, Ruotsi ja Norja.

Vastaavasti naisten osuus teknillisten alojen valmistuneista on suurempi monissa epätasa-arvoisissa maissa, kuten Albaniassa ja Algeriassa.

Epäsuhta koskee muun muassa insinöörikoulutusta, matematiikkaa ja luonnontieteitä.  

 

Yhdeksi selitykseksi havainnoille tutkijat ehdottavat sitä, että epätasa-arvoisemmissa maissa myös sosiaaliturva on tyypillisesti heikko. Tällaisissa olosuhteissa korkeapalkkainen tekninen ammatti voi olla houkuttelevampi naisille.

Vahvan sosiaaliturvan maissa tytöt ja naiset voivat vapaammin valita aloja, jotka eivät takaa yhtä varmaa työllistymistä ja palkkatasoa kuin teknillinen koulutus.

Ilmiötä eivät sen sijaan selitä eroavaisuudet poikien ja tyttöjen lahjakkuudessa. Tutkimuksessa analysoitiin 475 000 nuorta 67 eri maasta. Analyysin mukaan oppilaat pärjäsivät tiedeaineissa keskimäärin yhtä hyvin.

Ainoa ero oli tutkimuksen mukaan se, että tiedeaineissa menestyville pojille tiedeaineet olivat yleensä niitä oppiaineita, joista he suoriutuivat parhaiten. Tiedeaineissa hyvin pärjänneet tyttöoppilaat sen sijaan pärjäsivät yleensä yhtä hyvin tai jopa paremmin myös muissa aineissa.

 

”Mitä pidemmälle edetään opinnoissa, sitä enemmän opintoaineita pitää jättää ja keskittyä yhteen asiaan”, sanoo psykologian professori Gijsbert Stoet.

”Ihminen yleensä päätyy valitsemaan sen, missä hän on hyvä ja mistä hän eniten nauttii.”

Tytöt ilmaisivat tutkimuksessa poikia vähemmän kiinnostusta tiedeaineisiin. Tulokset olivat samansuuntaisia kaikissa aineiston 67 maasta. Teknillisiltä aloilta valmistuvien tyttöjen osuus oli kaikissa maissa pienempi kuin teknisesti lahjakkaiden tyttöjen määrä.

Esimerkiksi Britanniassa 48 prosenttia tyttöoppilaista soveltuisi opintosuoritustensa perusteella opiskelemaan teknillisiä aloja. Silti tekniikan alojen vastavalmistuneista naispuolisia on vain 29 prosenttia.

”On tärkeää huomata, että tytöillä on mielestään hyvät syyt siihen, etteivät he valitse teknillisiä aloja,” sanoo professori Stoat.

”Kaikille tytöille suunnatut kampanjat, joilla heitä houkutellaan teknillisille aloille, ovat siis resurssien hukkaa.”

Stoetin mukaan olisi tärkeämpää kohdistaa ponnistelut sellaisiin tyttöihin, jotka ovat sekä lahjakkaita että kiinnostuneita teknisistä aloista, mutta jotka eivät syystä tai toisesta valitse niitä.

Kansainvälinen tutkimus julkaistiin Psychology Todayssa 14. helmikuuta.