Hämmentävä tutkimustulos: Mitä tasa-arvoisempi maa, sitä vähemmän naiset opiskelevat tekniikkaa

Naisten osuus teknillisten alojen valmistuneista on Suomea ja Ruotsia suurempi muun muassa Albaniassa ja Algeriassa.

koulutus
Teksti
Lassi Lapintie

Sukupuolten välisen tasa-arvon yhtenä päämääränä on pidetty ammattikuntien sukupuolittumisen purkautumista. Sen on arveltu seuraavan itsestään yhteiskunnan tasa-arvokehityksestä.

Esimerkit Suomesta ja muista Pohjoismaista ovat kuitenkin osoittaneet, että todellisuus on joillain aloilla päinvastainen. 

Ilmiöön on kiinnitetty huomiota uudessa tutkimuksessa, joka julkaistiin Psychological Science -lehdessä.

Tutkimuksen mukaan teknilliset alat ovat miesvaltaisempia maissa, jotka sijoittuvat kärkeen sukupuolten välistä tasa-arvoa mittaavissa vertailuissa. Tutkimuksessa mainittuja esimerkkimaita ovat Suomi, Ruotsi ja Norja.

Vastaavasti naisten osuus teknillisten alojen valmistuneista on suurempi monissa epätasa-arvoisissa maissa, kuten Albaniassa ja Algeriassa.