Geenit ennustavat, missä iässä neitsyys lähtee

Varhainen puberteetti on yhteydessä suurempaan riskinottoon ja alhaisempaan koulutustasoon.

geenit
Teksti
Marko Hamilo

Geneettiset tekijät vaikuttavat sekä tytöillä että pojilla siihen, milloin neitsyys menee.

Nature Genetics -lehdessä julkaistu tutkimus osoitti, miten puberteetin ajoittuminen vaikuttaa ensimmäisen seksuaalisen kokemuksen ajoittumiseen ja kuinka nämä asiat vaikuttavat sosiaalisiin suhteisiin ja terveyteen.

Iän ensimmäisellä seksikerralla on havaittu korreloivan lukuisten sosiaalisten ja käyttäytymistekijöiden kanssa. Varhain aloitettu seksi on yhteydessä sosiaalisiin ongelmiin ja perhe-elämän epävakauteen.

Myös geneettiset tekijät vaikuttavat seksin aloitusikään ja esimerkiksi naisilla ensisynnytysikään, mutta geenien vaikutuksen suuruutta ei aiemmin ole tiedetty.

Puberteetin keskimääräinen alkamisaika on aikaistunut kehittyneissä maissa 18 vuodesta vuonna 1880 sadassa vuodessa 12,5 vuoteen. Aikaistuminen heijastaa ympäristön muutosta, mutta yksilöiden välinen vaihtelu kunakin aikana selittyy pitkälti geeneillä, joita on tunnistettu aivan viime aikoina.