Katoava luonto

Tutkimuksen mukaan osa maa-alueista voitaisiin elvyttää luonnontilaan nopeastikin.

tiede
Teksti
Lassi Lapintie

Käymättömät korpimetsät ja ihmiskosketusta vailla olevat erämaat ovat runouden ja satujen inspiraatio, mutta nykyään koskematon luonto kuuluu yhä enemmän fiktioon.

Ihminen on muokannut luontoa suoraan tai epäsuorasti planeetan joka kolkassa. Tuoreen arvion mukaan vain noin kolme prosenttia maanpäällisestä pinta-alasta on ekologisesti eheässä tilassa, johon ihminen ei olisi lainkaan vaikuttanut.

Lukema on rankasti pienempi kuin aiemmat arviot, joiden mukaan 20–40 prosenttia maapinta-alasta olisi saanut jäädä rauhaan ihmiseltä. Uudessa arviossa huomioidaan myös ihmisen toiminnan epäsuorat vaikutukset eläinlajistoon.

”Useimmat eheydestä tehdyt tutkimukset ovat tarkastelleet satelliittikuvia arvioidakseen ihmisten vaikutuksia alueisiin oletuksella, että jos alue on eheä, myös siellä elävät lajit ovat säästyneet”, kertoo Cambridgen yliopiston tutkija Andrew Plumptre.