Dna ei selitä kaikkea biologista periytymistä

Histonit määräävät, milloin geenit ilmenevät.

tiede
Teksti
Marko Hamilo

Sukupolvelta toiselle periytyvät ominaisuudet eivät määräydy kokonaan dna-emäsjärjestyksen perusteella, vaan informaatiota voivat kuljettaa myös muut molekyylit solun sisällä. Tähän tulokseen päätyi Edinbughin yliopistossa tehty tutkimus, joka julkaistiin Science-lehdessä.

Histonit ovat proteiineja, joiden ympärille dna kiertyy. Ne eivät ole osa geneettistä koodia, mutta niiden tiedetään vaikuttavan siihen, milloin ja missä geenit kytkeytyvät päälle ja pois päältä, eli missä soluissa ja milloin ne tuottavat proteiineja.

Tutkijat huomasivat, että luonnostaan ilmaantuvat, geenien ilmenemiseen vaikuttavat muutokset näissä proteiineissa saattavat säilyä yhdeltä sukupolvelta toiselle ja siten vaikuttaa siihen, mitkä ominaisuudet välittyvät jälkikasvulle.

Tutkimus osoittaa ensi kerran, että dna ei yksin selitä sitä, mitkä biologiset piirteet ja ominaisuudet periytyvät. Tulos herättää uusia kysymyksiä: miten ja milloin tämä perinnöllinen mekanismi ilmenee luonnossa, ja liittyykö se joihinkin tiettyihin ominaisuuksiin, sairauksiin tai terveyteen vaikuttaviin tekijöihin.

Löydös voi myös avata uusia näköaloja tutkimukseen, joka selvittäisi voivatko stressin ja ruokavalion kaltaiset ympäristötekijät vaikuttaa jälkeläisten perimien geenien toimintaan.