Bioenergian hiilineutraalius on myytti – puulla on isot hiilidioksidipäästöt

Väitöstutkimuksessa otettiin huomioon myös puun korjaamisessa ja kuljetuksissa syntyvät polttoainepäästöt.

bioenergia
Teksti
Marko Hamilo

Moni pyrkii hillitsemään energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä lisäämällä bioenergian käyttöä. Esimerkiksi keskustapuolueen energiaohjelman mukaan Suomi voisi lisätä uusiutuvan energian määrää 65 prosentilla nykyisestä seuraavan 20 vuoden aikana. Lisäys perustuisi erityisesti puun lisäkäyttöön.

Helsingin kaupunginvaltuusto päättää vuonna 2015, lisätäänkö Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksilla biopolttoaineen käyttöä. Helsingin Energian tavoitteena on nostaa uusiutuvien energianlähteiden osuus energiantuotannossa 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Yksi vaihtoehto on lisätä biomassan osuutta Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksilla 40 prosenttiin. Voimalaitoksiin tarvittaisiin tätä varten teknisiä muutoksia.

Euroopan unionin ilmastopolitiikassa puuta pidetään hiilineutraalina. Sen niin sanottu ominaispäästökerroin on siis nolla. Puun polton ei lasketa lisäävän ilmakehän hiilidioksidipäästöjä, koska vapautunut hiilidioksidi sitoutuu takaisin puustoon sen kasvaessa.

Turvetta taas pidetään ilmastopolitiikassa laskennallisesti kivihiilen veroisena kasvihuonekaasujen päästölähteenä.