Autismin yleistyminen on harha

Älyllinen kehitysvammaisuus on harvinaistunut samalla kun autismidiagnoosit ovat yleistyneet.

autismi
Teksti
Marko Hamilo

Autismikirjon häiriöt ovat yleistyneet, ja selitystä siihen on haettu muun muassa rokotteista. Tällaisen epäilyn synnyttänyt, lääketieteellisessä Lancet-lehdessä julkaistu tutkimus kuitenkin todettiin huijaukseksi ja lehti veti sen takaisin.

Yleistyneet autismidiagnoosit ovat yhä arvoitus. Yhdysvalloissa autismidiagnoosi on erityisoppilaitoksien oppilaiden joukossa yli kolminkertaistunut vuosien 2000 ja 2010 välillä. Uuden American Journal of Medical Genetics -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan ilmiön selittää se, että nyt diagnosoidaan autisteiksi yksilöitä, jotka aiemmin olisi diagnosoitu älyllisesti kehitysvammaisiksi.

Penn State Universityn tutkimus analysoi eritysopetusta saavien vuosittain keskimäärin 6,2 miljoonan lapsen tiedot. Tutkijat eivät huomanneet mitään trendiä eritysopetukseen valikoituneiden lasten määrässä Yhdysvalloissa. He huomasivat, että autismidiagnoosin yleistymistä vastasi lähes samansuuruinen muiden, autismin kanssa usein samanaikaisesti ilmenevien älyllisten kehitysvammojan harvinaistuminen.

Tutkijat päättelivät, että autismin esiintyvyyden kasvu on todennäköisesti seurausta diagnoosikäytäntöjen muutoksesta, joiden taustalla on autismikirjon monimuotoisuus ja autismin ja sille läheisten häiriöiden päällekkäisyys.

Yhdysvaltain tartuntatautiviraston (CDC) tilastojen mukaan autismin esiintyvyys on noussut vuoden 1975 yhdestä 5 000 yksilöä kohden ensin yhteen 500 henkeä kohden vuonna 2002 ja sitten jopa yhteen 68 henkeä kohden vuonna 2012. Tämän lisäyksen on uskottu johtuvan lähinnä tietoisuuden lisääntymisestä ja diagnostisten kriteerien laventumisesta.