Amerikkalaistutkimus vahvistaa: Facebookin käyttö lisää sosiaalista pahoinvointia

Tutkijat laskivat klikkauksia, tykkäyksiä ja julkaisuja ja seurasivat samalla tutkittavien sosiaalista aktiivisuutta tosielämässä.

Facebook
Teksti
Kari Tyllilä

Amerikkalaistutkimus vahvistaa, että mitä enemmän käytät Facebookia, sitä huonommaksi tunnet olosi. Tulos saatiin analysoimalla Facebookin käyttöä ja vertaamalla sitä tosielämän vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa.

Kaksi vuotta kestäneeseen tutkimukseen osallistui yli 5 000 henkilöä tutkimusyhtiö Gallupin ylläpitämästä paneelista.

Heidän Facebook-käyttöään mitattin laskemalla klikkausten, tykkäysten ja omien julkaisujen määrä. Samalla heidän tosielämän sosiaalista aktiivisuuttaan mitattiin kysymyksin ajanvietosta ystävien ja tuttavien kesken.

Tutkimus jakautui kolmeen jaksoon, jossa kussakin mitattiin osallistujien tyytyväisyyttä elämäänsä, kysyttiin omaa arviota henkisestä ja fyysisestä terveydestä sekä mitattiin painoindeksi.

Tutkijat havaitsivat, että Facebookin käyttö ennusti pitkällä tähtäyksellä fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin tuntemusten vähenemistä sekä tyytymättömyyden kasvua elämään yleisesti.