Älykkyystulokset laskussa – ihmisten tyhmeneminen alkanut?

Kuuluisa Flynnin ilmiö näyttää tulleen taitekohtaansa – syistä ja seurauksista kiistellään.

älykkyys
Teksti
Lauri Seppälä

Teknologia, parempi ravitsemus ja koulutus ovat antaneet eväitä älylliselle kasvulle, mutta nyt tyhmeneminen on alkanut, väittää osa tiedemiehistä.

Uusiseelantilainen tutkija James Flynn kertoo New Scientist -lehdessä ennustaneensa jo jonkin aikaa, että merkkejä ÄO-tulosten hiipumisesta on ollut odotettavissa kehittyneissä maissa.

Juuri Flynnin mukaan on nimetty kuuluisa Flynnin ilmiö. Se tarkoittaa pitkän aikavälin kehitystä, jossa ÄO-tulosten keskiarvo väestötasolla nousee ajan myötä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa keskimääräinen ÄO nousi vuosina 19321978 kolme pistettä jokaista vuosikymmentä kohti.

Ensimmäinen merkintä ÄO:n väestöllisestä notkahduksesta tehtiin Norjassa vuonna 2004. Tämän jälkeen samanlaisia havaintoja on tehty muissa korkeasti kehittyneissä maissa, kuten Itävallassa, Tanskassa, Iso-Britanniassa ja Ruotsissa. Viime vuoden aikana myös Suomi ja Hollanti ovat tulleet mukaan tähän ryhmään.

Flynnin efektin tyrehtymiseen on etsitty kuumeisesti selitystä. Pessimistisimmän selitysmallin mukaan olemme jo saavuttaneet älykkyyden mittapuulla geneettisen potentiaalimme.