Biologi Tiina Raevaara tutkailee tieteen maailmaa kaunokirjailijan aivoin.

Ylimäärä susia?

Tiina Raevaara
Blogit Tarinoita tieteestä 19.1.2012 09:01
Valtio      
Asukkaita  

Pinta-alaa (km^2)  

Asukkaita/km^2 Susia
Suomi 5 400 519 338 430 18 150
Portugali 10 760 305 92 090 114 300
Slovakia 5 477 038 49 035 111 350
Puola 38 441 588 312 683 122 500
Italia 61 016 80 301 338 200 700
Bulgaria 7 093 63 110 879 69 900
Espanja 46 960 137 504 782 91 2 000
Romania 21 904 551 238 391 91 3 500
Turkki 71 551 700 780 580 93 9 000


Tietokirjailija Seppo Turunen ottaa teoksessaan Lemmikkielämää (2011) esiin metsästyksen sallimisen yhteyden paikallisen väestön suojeluhaluihin. Afrikan luonnonsuojelualueilla paikallisen väestön motivaatio eläinlajien suojeluun on kasvanut, kun heille on (kannan niin salliessa) sallittu jonkinlainen metsästyskiintiö.

Tätä kannattaisi suomalaistenkin metsästäjien pohtia: jos halu sudenmetsästykseen on niin suuri kuin viikonlopun innostus osoitti, eikö susikannan kannattaisi antaa kasvaa sellaiselle tasolle, että kaatolupia heltiäisi nykyistä paremmin? Nyt jo pelkkä salametsästys syö uhkaavan paljon susikannan elinvoimaa.

Jos huoli häirikkösusista on aitoa, yhteisöjen pitäisi puuttua ehdottoman kielteisesti salametsästykseen. Silloin muuta susikantaa olisi mahdollisuus verottaa laillisesti ja kestävästi.

Eri asia on, kuinka suureksi häiriöksi susi todellisuudessa on. RKTL:n sivuilta löytyy mukava tutkimus yhden pannoitetun susinartun liikkumisesta. Laumaan kuului kymmenkunta sutta. ”Paikannuksia oli 1153 ja niistä seitsemän sijaitsi alle 100 m:n päässä asuinrakennuksesta ja kolme 100 m:n päässä kesämökistä.”

Ei kovin uhkaavaa.

Tiina Raevaara

Kirjoittaja on filosofian tohtori ja kirjailija.

Keskustelu

Viänäsen Keijo, eli mehtäsuen suojelija,

Miksi taajamasutta kutsutaan taajamasudeksi, vaikka se ei koskaan liiku taajamissa, vaan haja-asutusalueella. Eikö haja-asutusaluesusi olisi osuvampi nimi tälle otukselle?

Pekka Raukko, selitätkö vielä rautalangasta vääntäen miten ”Metsästäjillä on tilanne selkeästi toinen, ja salatappaminen vaatii onnistuakseen laajan kollektiivisen hyväksynnän”, minä kun en ymmärrä tätä lausumaasi alkuunkaan. Metsästäjien ”kollektiivi” ei taatusti hyväksy salametsästystä tai mitään muutakaan laittomuutta.

Pidän vähintäänkin kummallisena sitä, että syyllistät minua muiden ihmisten teoista joihin minulla ei ole osaa eikä arpaa.

Sudet ovat olleet rauhoitettuja vuodesta 1973 lähtien. Tuosta ajankohdasta lähtien on Suomessa ehtinyt kasvaa vähintään 4-6 susisukupolvea , joiden ei ole tarvinnut ihmisistä väistää. Ihmiset ovat sutta väistäneet toisten metsäneläjien kanssa aina kohdatessaan.
Jo historiasta tuttu ja susia tutkivien tiedemiesten hyvin tuntema monivaiheinen kehitys suden käyttäytymisessä on nyt vaarallisessa vaiheessa. Susi ei enää kunnioita ihmistä eikä yritä piiloutua koska sitä ei metsästetä. Susi ei ole oppinut pelkoa emolta ja muilta lauman jäseniltä. Sukupolvi toisensa jälkeen on entistä rohkeampi. Susi tietää nyt tietää olevansa vahvempi kuin aseeton ihminen. Hyökkäävä käytös on tullut väistelyn tilalle ja kotieläimet viedään silmien alta. Seuraava vaihe on ihmisuhrit. Kysymys kuuluu milloin?
Taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä viihtyvät sudet ovat alkaneet pitää aluettaan omana reviirinään, koska kaikki niitä väistävät ihminen mukaan lukien. Mitähän mahtaa tapahtua kun sutta vastaan tulee lapsi, joka ei ymmärrä väistää?
Maa- ja metsätalousministeriön kielteisistä susilupapäätöksistä on joissain tapauksissa kanneltu valtioneu-voston oikeuskanslerille. Oikeuskansleri on tarkastellut asiaa Suomen perustuslain lähtökohdista.
Oikeuskansleri on vastauksessaan Dnro 1277/1/03, 20.12.2004 todennut asiassa mm. seuraavaa: ”Peto-eläinten kotieläimille aiheuttamat vahingot ja niiden ihmisille aiheuttama tai ainakin niistä ihmisten asuin- ja liikkumisalueilla tehtyihin havaintoihin perustuvat todellisiksi mielletyt uhat ovat sellaisia turvallisuutta heikentäviä tekijöitä, joiden poistaminen on julkisen vallan velvollisuutena. Susi enempää kuin muutkaan petoeläimet eivät meillä kuulu asuttujen seutujen luonnonoloihin. Tältä osin viranomaisilla tulee olla nopeasti vaikuttavat tehokkaat keinot, joilla torjutaan ihmisasumusten, taajamien tai ihmisten käyttämien liikenne- ja kulkuväylien läheisyyteen tulevat petoeläimet.
Kyllä tässä on annettu poliisiviranomaisille selkeä käsky puuttua ripeästi uhkaa poistamaan. Kun uhasta on viranomaisille ilmoitettu ja mikäli ihmisen terveys vaarantuu siksi, että vaaraa ei ole asianmukaisesti poistettu on mielestäni kyseessä virkarikos ja viraltapano.

Viihdetappaja,

Metsästäjät tietävät tasan tarkkaan, mitä heidän omilla jahtialueilla tapahtuu. Esimerkiksi tässä uutisessa
http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2012/01/susikiistat_karjistyvat_savossa_3211917.html
mainitut suden jäljillä moottorikelkkailevat ja aseiden kanssa hiitävät äijät tiedetään täysin varmasti metsästysseurassa, mutta heitä ei ilmianneta, vaan juhlitaan sankareina saunailloissa.

Olen keskustellut nyt lopetetulla riista.fi foorumilla, jolla oli noin 6000 kirjautunutta metsästäjää. Kun sinne ilmestyi joku nettimaailmassa keltanokka metsästäjä, alkoi yleensä rehvastelu laittomuuksilla, kunnen jo kokeneempi ohjeisti, että nyt ei olla metsästysseuran piilopirtillä, vaan julkisella foorumilla.
Kehuipa siellä minullekin yksi metsästäjä, että tietää kuka, koska ja missä on suden salakaatanut, mutta eipä kerro. Kun aloin asiaa silloisen MKJ:n kanssa selvittämään, katosi koko keskustelu, eikä virallinen metsästäjien organisaatio laittanut tikkua ristiin asian selvittämiseksi.

Metsästäjät eivät ole uskottavia edes silloin, kun sitkeästi esittävät tyhmää…

Suden salametsästäjät tietävät tekevänsä väärin. En tiedä, mutta uskon että, se miksi he suden kaatajia tässä maassa on johtuu tästä kierosta tilanteesta. Suurin osa suomalaisista noudattaa lakia tunnollisesti, niin myös metsästäjät. Nyt on kyse avun huudosta. Ettekö näe miten meidän turvallisuutta riistetään? Se että joku kirjoittaa salakaadoista jossakin nettisivuilla, en usko sen johtuvan mistään sankarillisuuden etsimisestä. Pikemminkin etsii tukea, koska tietää tehneensä laittomasti. Ehkä kirjoituksellaan saa aikaan sen että haluaa näyttää sankarilliselta. Omatunto soimaa varmasti jokikistä, vaikka tietävätkin tehneensä yhteiskuntamme turvallisuuden puolesta oikein. En tunne yhtään joka olisi kaatanut suden salaa, kunhan esitän omat ajatukseni. Joten näitä on turha yleistää ;)

En ymmärrä miksi me emme ole oppineet esi-isiltämme mitään? Tuskin he turhaan rakensivat taloja kehän muotoon, ovia susioviksi tai tappaneet susia lähes sukupuuttoon Suomesta. Miksi meidän täytyy jälleen oppia kantapään kautta? Ja jottei kantapäätä tarvitsisi täysiä kolauttaa niin olisiko jo aika ymmärtää, ettei sudet kuulu tässä määrin maahamme?

Palatakseni siihen, miksi satuolentoni metsästää. Hän ei ole tappamishimoinen, liipaisinsormi on hyvinkin usein poissa käytöstä. Hän harrastaa metsästystä koirien kanssa, koirien takia. Koirien onnistuminen siinä mihin ne on jalostettu antaa inspiraation tähän harrastukseen. Se mikä syy hänellä olisi metsästää hirvieläimiä mikäli susikanta kasvaa poistuu. Koiria ei uskalla käyttää, susien takia. Kirjoitan yhdestä henkilöstä, mutta hänen kaltaisiaan tunnen kyllä useita. Käytännön ihmisenä mua vieläkin kiinnostaa kovasti miten se hirven metsästys sitten käytännössä toteutetaan susikannan kasvaessa?

Muistutan vielä, että metsästys on yksi Suomen kansan perinne. En tiedä koskiko käsky lukea biologiaa minua, mutta pyydän tutustumaan teitä metsästykseen hirvikoirilla. Harmi, ettei sitä opi kirjoja lukemalla vaan käytännöstä saadaan opit siihen. Täytyy ihan metsään mennä :)

Hmm…

Tiedän, että koiraleikit ovat suurelle joukolle viihdetappajia tärkeitä.
Minusta suomalainen luonto on kuitenkin aivan liian arvokas asia, että se voitaisi muuttaa koiraihmisten turvalliseksi leikkipuistoksi.

Minusta suomalaisen luonnon antimet (marjat,sienet, virkistys yms) on niin tärkeitä ja arvokkaita (tai tulisi olla jokaiselle kansalaiselle), ettei sitä pidä valjastaa villin lännen tyyliiseksi metsäksi (= vahvin selviää).

Kummasti jään edelleen odottamaan niitä vastauksia tulevaisuuden metsästyksen toteutukseen.

Niin onnettomuuksia, sattuu, ihan missä vaan. Ei suojateitäkään poisteta, vaan turvallisuutta pyritään poikkeuksetta lisäämään erilaisin keinoin. Tuostakin onnettomuudesta varmasti opitaan. Mutta miksi me ei opittu niiltä 1900-luvulla asuneilta?

Tarkoitus pyhittää keinot? http://kaippa.blogit.kauppalehti.fi/
blog/25903

Hmm…

Jahtipäälliköksi en ryhdy, joten viihdetappajat saavat jatkossakin järjestää luvallisen tappamisen juuri niin kuin parhaaksi näkevät.

Sudet eivät säätele hirvikantaa, vaan hirvet säätelevät susikantaa. Mikään määrä susia ei siis voi rajoittaa hirvikantaa meidän metsäraiskioiden Suomessamma.

Venäläisen tapaukseen en ota kantaa, kun en siitä juuri mitään tiedä. Susiuutiset Venäjältä eivät ole aina kovin tiukasti kiinni todellisuudessa. Toki meilläkin tulee tilanteeseen puuttua, jos ongelmia tulee, mutta ei tietenkään ennen sitä.

Vielä itse aiheeseen ”YLIMÄÄRÄISISTÄ susista”:

Kuten aiemmin näissä keskusteluissa olemme todenneet, erämaissa liikkuvat luonnonvaraiset sudet eivät ole vaaraksi ihmisille samalla tavalla kuin asutusalueille tunkevat yksilöt. Mutta esim. Varsinais-Suomessa susien ei tiedetä aiemmin lisääntyneen niin paljon kuin viime vuosina. Tästä kertoo uutinen mm. Turun Sanomissa 13.1.2012:

” Suomen lounaiskolkassa elää tällä hetkellä ennätysmäärä susilaumoja. Seitsemisen vuotta alueella reviiriään pitäneen Yläneen lauman seuraksi ilmestyi viime kesänä peräti kaksi uutta susilaumaa, Eurajoelle ja Köyliöön. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) mukaan Suomen lounaiskolkassa on nyt enemmän susilaumoja kuin sataan vuoteen. – – ”

Lue lisää:
http://www.ts.fi/online/kotimaa/298913.html?forumid=9&topicid=0&parentid=0&docid=298913&topicsortorder=0&topicpage=1

Kun ei tule lupia niin ne sudet ammutaan sitten luvatta. Lopputuloksena lakien kunnioitus rapautuu.

”Jos huoli häirikkösusista on aitoa, yhteisöjen pitäisi puuttua ehdottoman kielteisesti salametsästykseen. Silloin muuta susikantaa olisi mahdollisuus verottaa laillisesti ja kestävästi.”

No höpönlöpön sentään. Ei kai kukaan kuvittele että lupia alkaisi tippumaan yhtään sen enempää suhteessa ongelmasusiin, vaikka salametsästystä ei olisi koskaan esiintynyt. Salametsästys on ymmärtääkseni vasta viimeaikoina alkanut räjähtämään käsiin, mikä antaa viitteitä siitä että susialueilla elävät odottelivat aikansa ja tarttuivat sitten oman käden oikeuteen. Mikäli järjestäytynyt yhteiskunta ei saa hoidettua ongelmia, jonkun ne pitää hoitaa.

Jos omassa pihapiirissä näkyisi susia ja sattuisin omistamaan aseen, paukuttelisin ne aivan varmasti hengiltä.

Lyhennelmä asiantuntijan tekstistä.
Eivät taida olla susia ollenkaan nämä pihasudet. Mikäli näin on kuten asiantuntija väittää niin ne pitäisi kaataa välittömästi pilaamasta metsäsuden perimää, vai mitä?

Päivitetty 1.2.2012 01:22, julkaistu 1.2.2012 01:00
Susi jää kirjavien rakkien jalkoihin

Vallitseva susien suojeluinto tuhoaa kokonaan siperialaisen metsäsuden. Hyötyjinä ovat neuvostoaikana Kirovin instituutissa jalostetut laika-koiran ja suden väliset risteytykset. Niitä käytettiin rajavartiokoirina, koska ne ovat erittäin valppaita eivätkä hauku.
Nykyisin ne saavat esiintyä susina, koska ne asettuvat helpommin paikoilleen kuin oikeat sudet.
Intensiivinen eläimistön väärennys on nyt käynnissä näiden Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa tavattujen rakkien avustuksella. Venäjällä ne ammutaan, sillä siellä tapporahaa on taas korotettu.
Pseudotutkijat eivät nykyään edes tiedä, miltä oikea susi näyttää. He hyväksyvät keltaiset, pitkähäntäiset ja suippokorvaiset pedot susiksi ja hurskastelevat, että nämä rakit ovat arvokkaita, kun halutaan estää susien sukusiitos.
”Geneettisesti tärkeiden”, keltaisten rakkien nukuttaminen ja kuljetukset Ruotsissa äskettäin olivat tragikoomisia. Samaan sarjaan kuuluu televisioelokuva, joka esitettiin televisiossa loppiaisena. Kahta laika-koiran ja suden risteytystä jahdattiin, ne otettiin kiinni ja varustettiin radiolähettimellä. Risteytyksen tunnistamiseen ei riitä keltainen väri, koska myös erittäin tummia variantteja on olemassa.
Susi ja koira kuuluvat samaan lajiin, mikä vahvistettiin jo 1960-luvulla Kielin Institut fur Haustierkunde -instituutissa. Sen vuoksi DNA-analyysikään ei voi todistaa, onko peto puhdasrotuinen susi vai ei. Koiranäyttelyssäkään ei voida DNA-analyysillä varmentaa, onko pystykorva mäyräkoira vai ei.
Vain yksilöiden välinen sukulaisuus voidaan varmentaa. Näin on nyt saatu selville että Pöytyän sekarotuiset ovat peräisin Kuhmoisten sekarotulaumasta.
Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa esiintyy luonnossa myös huskyn ja suden välisiä risteytyksiä. Sellainen risteytys juoksenteli muutama vuosi sitten ympäriinsä Porvoon seudulla, jossa se leikki sutta, kunnes eräs naispoliisi onnistui ottamaan sen kiinni pullapalan avulla.
Pian meillä ei ole edellä mainituissa maissa lainkaan jäljellä todellisia metsäsusia, vaan ainoastaan kirjavia rakkeja.
Ehkä siihen pyritäänkin, paikallaan pysyviin petoihin, jotka tekevät maaseudulla asumisen mahdottomaksi.
Eirik Granqvist ,Helsingin yliopiston Eläintieteellisen museon entinen ylikonservaattori

Pekka :’Jahtipäälliköksi en ryhdy, joten viihdetappajat saavat jatkossakin järjestää luvallisen tappamisen juuri niin kuin parhaaksi näkevät.’

Niin, lähinnä ajoin takaa sitä että milläs sen sitten tekevät jos ’työkalut’ raadellaan? Eivätkä voi tehdä asiaa niin kuin parhaaksi näkevät. Säkään et näemmä auta ja tuskin muutkaan piiperöt. Todettua kuitenkin on että hirvikantaa tulee rajoittaa, samaan syssyyn se tarkoittaa myös susikannan rajoittamista. Muuten ei homma käytännössä toimi. Jos nyt annettaisiin niitten tehdä jotka asian osaavat ja pystyvät tämän maan turvallisuuden turvaamaan. Piiperö kun ei siihen pysty.

Esitys suurpetojen laskennoista Metsästäjäliitolta; http://www.metsastajaliitto.fi/?q=node/957
Uutisessa on lähinnä hupaisaa lause; ’Käytännössä vapaaehtoistyön tekevät metsästäjät.’ Niinpä niin.

Piiperöillä kyllä on mielipiteitä, mutta mitään muuta ei kuitenkaan osata/haluta tehdä kuin aukoa päätä, parjata ja syyllistää muita. Työt jätetään sitten mm. niille vastuuntuntoisille satuolennoille. Myös tuossa hirvikanta asiassa.

Ne tekee jotka osaa, ne arvostelee jotka ei osaa.

Taajamissa pyörivät suden näköiset oliot eivä millään voi olla susia, koska asiantuntijoiden mielestä oikea susi väistää ihmistä ja ei voi sietää edes ihmisen hajua. Edellä mainitusta voidaan varmasti päätellä, että taajamissa pyörivät susilta vaikuttavat oliot ovat villiintyneitä koiria tai koirasusia, jotka saa vapaasti ampua. Mielestäni asia hoidettava nopeasti, koska raadellun lapsen kannalta on yksi ja sama oliko kyseessä villiintynyt koira, koirasusi tai susi, jälki on kamalaa joka tapauksessa.

Susia on paikallisesti silloin liikaa kun alkavat vierailla ihmisasutuksen lähellä
Minua ei vaivaa yhtään vaikka metsissä olisi tuhansia susia, kunhan pysyvät siellä, ihmistä kammoavat eivätkä pyri taajamiin. Mistä tietää , että alueella on liikaa susia ja erityisesti susia, jotka ovat menettäneet kammonsa ihmistä kohtaan?
Se on selvästi nähtävissä siinä, että osa susista alkaa lisääntyvässä määrin oleilemaan taajamien läheisyydessä. Mielestäni on täysin edesvastuutonta puhua niiden susien vaarattomuudesta, jotka viihtyvät taajamien välittömässä läheisyydessä todellisen sudenluontonsa menettäneinä.
Silloin kun helpon ruuan tavoittelu taajamien läheisyydessä voittaa ihmiskammon on sudesta tullut ihmisille vaarallinen ja se on lopetettava.
Korostan edelleen susihavainnoista dokumentoituja havaintoja poliisille ihmisasutuksen läheisyydessä.
Susien kiihkosuojelijat taitavat olla peitellysti lapsivihaajia, koska eivät näköjään pysty havaitsemaan kasvavaa riskiä lapsia kohtaan. Nämä ihmiset eivät ymmärrä sitä, että riskit ovat summautuvaa sorttia, joten kaikkien mahdollisten luettelemiensa lapsiin kohdistuvien riskien lisäksi he haluavat lisätä listaan vielä susiriskin.