"Työssäni noudatan lääkärin etiikkaa..."

Profiilikuva
Tiina Raevaara on filosofian tohtori ja kirjailija.

Norjassa kuoli viime viikolla poikavauva ympärileikkauksen aiheuttamiin komplikaatioihin.

En tiedä tapauksen tarkempia yksityiskohtia, esimerkiksi sitä, millaisissa oloissa leikkaus tehtiin. Joka tapauksessa kahden lääkärin toimia asiassa tutkitaan. Ehkäpä asetelma on siis ollut samanlainen kuin usein Suomessakin: poikavauvan leikkaa lääkäri esimerkiksi pojan kotona.

Suomessa on muutama lääkäri, jotka tekevät ympärileikkauksia muista kuin lääketieteellisistä syistä. Taustalla on varmaankin kyseisten lääkärien oma uskonnollinen vakaumus, joka tässä asiassa menee siis lääketieteen etiikan yläpuolelle.

Lääketieteen etiikan osia ovat muun muassa

Ihmisarvo: Jokaisella ihmisellä katsotaan olevan yhtäläinen moraalinen arvo, jota lääketieteessä tulee kunnioittaa.

Hyvän tekeminen (beneficentia): Toimiminen henkilön parhaaksi ilman ajatusta hyödystä itselle tai kolmansille osapuolille.

Vahingon tuottamisen välttäminen (nonmaleficentia): Ennen kaikkea tulee välttää ihmisen vahingoittamista.

Näitä periaatteita vastaan ei-lääketieteelliset lasten genitaalien silpomiset rikkovat.

Vauva ei voi tehdä päätöstä omasta ympärileikkauksestaan, joten hänen kehostaan poistetaan toiminnallinen osa ilman, että hänellä itsellään on sananvaltaa asiaan. Aikuiselle näin ei koskaan tehtäisi. Samoin tyttölasten silpominen on Suomessa kiellettyä. Ei ole mitään syytä, miksi poikien pitäisi olla tässä huonommassa asemassa.

Ei-lääketieteellisten ympärileikkausten takana on yleensä vanhempien maailmankatsomus. Vaikka he ehkä perustelevat ympärileikkausvaatimustaan lapsen uskonnollisilla oikeuksilla, tosiasiassa kyse on vain vanhempien maailmankatsomukseen kuuluvista käsityksistä. Aikuisen vapaus ilmaista uskonnollista vakaumustaan ei saa olla painavampi kuin lapsen oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen.

Kuten Norjan tapauksessa nähdään, ympärileikkaus on riski, niin kuin mikä tahansa kirurginen operaatio. Lisäksi esinahan poistoon liittyy liuta muita fysiologisia ongelmia, vaikka itse leikkaus sujuisi ongelmitta.(Kirjoitin niistä aiemmin.) Lääkärien tulee välttää turhien riskien tuottamista potilaalle, varsinkin tilanteessa, jossa potilas on alaikäinen eikä operaatiosta ole mitään lääketieteellistä hyötyä.

Lääkäriliitto otti jo vuosia sitten kantaa poikien ei-lääketieteellisten ympärileikkausten kieltämiseksi. Nyt olisi syytä puuttua aiempaa tiukemmin niiden lääkärien toimintaan, jotka näitä leikkauksia tekevät.

Loppuun vielä sitaatti:

Työssäni noudatan lääkärin etiikkaa ja käytän vain lääketieteellisen tutkimustiedon tai kokemuksen hyödyllisiksi osoittamia menetelmiä. Tutkimuksia ja hoitoja suositellessani otan tasapuolisesti huomioon niistä potilaalle koituvan hyödyn ja mahdolliset haitat.” (Katkelma lääkärinvalasta)