Biologi Tiina Raevaara tutkailee tieteen maailmaa kaunokirjailijan aivoin.

”Työssäni noudatan lääkärin etiikkaa…”

Tiina Raevaara
Blogit Tarinoita tieteestä 18.5.2012 06:34

Norjassa kuoli viime viikolla poikavauva ympärileikkauksen aiheuttamiin komplikaatioihin.

En tiedä tapauksen tarkempia yksityiskohtia, esimerkiksi sitä, millaisissa oloissa leikkaus tehtiin. Joka tapauksessa kahden lääkärin toimia asiassa tutkitaan. Ehkäpä asetelma on siis ollut samanlainen kuin usein Suomessakin: poikavauvan leikkaa lääkäri esimerkiksi pojan kotona.

Suomessa on muutama lääkäri, jotka tekevät ympärileikkauksia muista kuin lääketieteellisistä syistä. Taustalla on varmaankin kyseisten lääkärien oma uskonnollinen vakaumus, joka tässä asiassa menee siis lääketieteen etiikan yläpuolelle.

Lääketieteen etiikan osia ovat muun muassa

Ihmisarvo: Jokaisella ihmisellä katsotaan olevan yhtäläinen moraalinen arvo, jota lääketieteessä tulee kunnioittaa.

Hyvän tekeminen (beneficentia): Toimiminen henkilön parhaaksi ilman ajatusta hyödystä itselle tai kolmansille osapuolille.

Vahingon tuottamisen välttäminen (nonmaleficentia): Ennen kaikkea tulee välttää ihmisen vahingoittamista.

Näitä periaatteita vastaan ei-lääketieteelliset lasten genitaalien silpomiset rikkovat.

Vauva ei voi tehdä päätöstä omasta ympärileikkauksestaan, joten hänen kehostaan poistetaan toiminnallinen osa ilman, että hänellä itsellään on sananvaltaa asiaan. Aikuiselle näin ei koskaan tehtäisi. Samoin tyttölasten silpominen on Suomessa kiellettyä. Ei ole mitään syytä, miksi poikien pitäisi olla tässä huonommassa asemassa.

Ei-lääketieteellisten ympärileikkausten takana on yleensä vanhempien maailmankatsomus. Vaikka he ehkä perustelevat ympärileikkausvaatimustaan lapsen uskonnollisilla oikeuksilla, tosiasiassa kyse on vain vanhempien maailmankatsomukseen kuuluvista käsityksistä. Aikuisen vapaus ilmaista uskonnollista vakaumustaan ei saa olla painavampi kuin lapsen oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen.

Kuten Norjan tapauksessa nähdään, ympärileikkaus on riski, niin kuin mikä tahansa kirurginen operaatio. Lisäksi esinahan poistoon liittyy liuta muita fysiologisia ongelmia, vaikka itse leikkaus sujuisi ongelmitta.(Kirjoitin niistä aiemmin.) Lääkärien tulee välttää turhien riskien tuottamista potilaalle, varsinkin tilanteessa, jossa potilas on alaikäinen eikä operaatiosta ole mitään lääketieteellistä hyötyä.

Lääkäriliitto otti jo vuosia sitten kantaa poikien ei-lääketieteellisten ympärileikkausten kieltämiseksi. Nyt olisi syytä puuttua aiempaa tiukemmin niiden lääkärien toimintaan, jotka näitä leikkauksia tekevät.

Loppuun vielä sitaatti:

Työssäni noudatan lääkärin etiikkaa ja käytän vain lääketieteellisen tutkimustiedon tai kokemuksen hyödyllisiksi osoittamia menetelmiä. Tutkimuksia ja hoitoja suositellessani otan tasapuolisesti huomioon niistä potilaalle koituvan hyödyn ja mahdolliset haitat.” (Katkelma lääkärinvalasta)

Tiina Raevaara

Kirjoittaja on filosofian tohtori ja kirjailija.

Keskustelu

Ne miehet joilla vielä lurttana on tallessa mutta kuuluvat suvaitsevaistoon, eli heidän mielestään pitää ymmärtää kulttuureja ja hokea mantraa ’mitä meistä muualla ajatellaan.’

Vetäkääpä niinsanotusti liikkuvat taakse ja pitäkää ne siellä viikon ajan. Pukeutukaa ja eläkää kuten ennenkin. Uskoisin että viikon kuluttua mielipide on muuttunut artikkelin kirjoittajan ja nimim. Juttan ajattelun suuntaan.

Tuskin Suomi pystyy tässä asiassa vaikuttamaan Afrikan Ahmedien tai Jehovan Jermujen barbaarisiin tapoihin, mutta Suomessa pitäisi tämä iljetys selkeästi laittaa samaan kokonaisuuteen kuin tyttöjenkin silpominen. Rangaistava teko lääkärille tai puoskarille, rangaistava teko lapsen vanhemmille.

Edellisen hallituksen aikaan asiaa mutusteltiin. Hallituksessa oli 14 naisministeriä, presidentti oli nainen, hallituksen loppupuolella pm oli nainen. Siis poliittinen valta oli täysin naisten hallussa. Kun sitten tietää että vihansyövyttämä feminismi kulkee yli puoluerajojen, ei liene ihme että mitään lakia poikavauvojen pahoinpitelystä ei saatu.
Rajuimpien femmmareiden mielestä voisi koko taikinanpätkän leikata veks, pois naisia kiusaamasta. Ja testikkelit saman tien!

Ehkä nyt olisi aika ottaa asia taas esille.
PS, puskii!!

Oso Blanco,

Se että olet tavannut kuljeskella viikon jaksoissa liikkuvat taakse vedettynä, ei valitettavasti tee sinusta ympärileikkauksen asiantuntijaa. Se tekee sinusta asiantuntijan vain tämän hassun tapasi suhteen.

Tiina,
Esität väitteen: ”Näitä periaatteita vastaan ei-lääketieteelliset lasten genitaalien silpomiset rikkovat.”

Eikö asialliseen ja argumentoivaan keskusteluun olennaisena osana aina pitäisi kuulua väitteiden perustelu, tai edes sen yrittäminen?

Niiden perustelujen lisäksi olisi mielenkiintoista kuulla kantasi lääketieteellisin perustein suoritettuhin genitaalien silpomisiin.

Sitten taas esimerkiksi Yhdysvalloissa käytännöllisesti katsoen kaikki poikavauvat ympärileikataan jo synnytyssairaalassa, juuri lääketieteellisin perustein. Siellä ympärileikkaamaton mies on pikemminkin kummajainen. ”Lääketieteellinen peruste” taitaa sekin olla kovin kulttuurisidonnainen asia.

Aavikon oloissa herstan typistys on ollut perusteltua veden puutteen takia, kun ei ole voinut pestä kalua ja esinahkan alle kertyvää talia. Pojat tutkivat kaluaan ahkerasti ja sitä on paheksuttu, joten joku on keksinyt että leikataanpa pikkaisen, niin pojat eivät leekaa vehkeellään. Siitä on tullut heimotaopa ja sille on pitänyt keksiä ylevä selitys jumalanliitosta.

Niinpä. Yksi näkökohta; ja validi selainen, on lapsen oikeus omaan kehoonsa ja sen koskemattomuuteen. Toinen on yksilön oikeus päättää omasta uskonnolisudestaan: onko vanhemmilla oikeus tehdä tälläinen peruuttumaton muutos, ”polttomerkinttä” omasta uskonnollisuudestaan vauvaan? Meikeläisen yksilönoikeuksien käsityksen mukaan vastaus on yksiselitteinen: EI.

Douglas Gairdnerin tutkimuksessa v. 1949 todettiin, että Iso-Britanniassa ympärileikkauksista johtuva lapsikuolleisuus oli 1 / 6000 ympärileikkausta. Tämän tutkimuksen seurauksena valtion rahoitus ympärileikkauksille lopetettiin.

Gairdner, D. (1949). Fate of the Foreskin. British Medical Journal, 2(4642), 1433–1437.

1Suomalainen,

Lapsi on aina väistämättä vajaavaltainen, koska hän ei kykene kantamaan itsestään myöskään vastuuta. Kysymys on oikeastaan siitä, kenelle tämä lapselta puuttuva suvereniteetti kuuluu. Kuuluuko se lapsen vanhemmille, kuuluuko se Tiina Raevaaralle, kuuluuko se nimimerkin takana kyyristelevälle nettikirjoittajalle vai kuuluuko se viranomaisille?

Itse olisin taipuvainen ajattelemaan, että se kuuluu lapsen vanhemmille, jos tästä suvereniteetin käytöstä ei voida osoittaa olevan kiistatonta haittaa lapselle. Siksi pitäisin KKO:n päätöstä asiassa oikeana.

Paha maku on muuten tutkimustulostensa kanna todella hyvin ajan hermolla :)

# P.R.Aukko

Turha provosoida.
En kuulu suvaitsevaistoon, en kannata ’kulttuurien ymmärtämistä.’
Olet pelkkä provokaattori ja riidanhaastaja.
Älä tuhlaa agressiotasi minuun.

Oso Blanco,

Jos kokee kulttuurien ymmärtämisen pelottavana tai vastenmielisenä, niin osoittaa varmasti omalle viiteryhmälleen suurta urheutta osallistumalla siitä huolimatta niitä koskevaan keskusteluun.
Uskon kuitenkin että teit viisaasti vetäytyessäsi keskustelusta nyt, vielä kun voit sen tehdä ilman että joudut perustelemaan kantojasi. Mitä pitempään keskustelee, sitä suurempi riski on ymmärtää jotain.

t3nu: Epäilit, että poikalapsesta tulisi sosiaalinen hylkiö, jos hänet ympärileikattaisiin.

Minun tietääkseni tässä keskustellaan nyt siitä, pitäisikö lasten tarpeeton silpominen kieltää Suomessa vai ei. Jos oikeasti kävisi siten, että tällaiset poikalapset muuttuisivat hylkiöiksi, he saattaisivat motivoitua integroimaan itseään Suomalaiseen yhteiskuntaan.

Näkemys lapsen / vanhempien oikeuksista ei suinkaan ole mikään kiveen hakattu, absoluuttinen suure vaan historian saatossa hyvinkin radikaalisti muuttunut. Esim antiikin Roomassa oli itsestään selvää että isän valta suhteessa lapseensa oli ehdoton, hän saattoi halutessaan jopa tappaa lapsensa – hänellä oli siihen täysi oikeus. Nykyisin tuota parin suosituhannen takaista käytäntöä pidetään ehdottoman tuomittavana barbariana.
Samoilta historiallisilta perustoilta lähtee vaatimus lasten ei-lääketieteellisestä ympärileikkauksista.

Häveliäisyydestä ja raisismisyytösten pelossa ympleikkauksen todellisesta syystä ei puhuta. Kun ei ole likkuuvia osoiota kalun nokassa, estetään pojilta ja mytöhemmin miehiltö runkkaus. Joku pitänyt syntiä ja sopimattomana mielihyvän tavoittelua ja koneiston testausta omin avuin. Siksi silpomalla se on estetty ja syyksi keksitty jumalan tahto. Miksi ymp’ärileikkauskulttuutien miehet ovat hanakoita hyökkäämään lyhythameisten naisten kimppuun, selittyy seksihulluudella, kun ei ole itse saanut kokeillam siksi on hyökättävä naisen kimppuun. Tätä raiskaustilastoilla leikkivät eivät ole hoksanneet syyksi.

Ja höpö höpö, kyllä mälli lähtee ympärileikatultakin omatoimisesti. Jos tunto siinä määrin menisi, niin sukupuutossahan ne olisivat kaikki juutalaiset, arabit ja USA:laiset. Sitä ei kyllä kehdattu Elisabeth Rehnille kertoa, miksi RUK:ssa ei vessoissa ollut eriöissä ovia, kun hän ministerivierailulla sitä kauhisteli. Ovet ilmestyivät ja upseerioppilaat olivat ikikiitollisia.

Suomessakin on lääketieellisistä syistä lapsena ympärileikattuja, tokko heistä on mitään hylkiöitä tullut. Tuntemani tapaus pärjää elämässään aivan loistavasti.

Ihminen on motivoituneena aika kekseliäs ratkaisemaan ongelmia kun tarvetta on. Koska kenelläkään meistä ei ole kokemusta sekä lapsena ympärileikattuna että -ympärileikkaamattomana sukukypsänä miehenä olemisesta, niin omakohtaisten kokemusten perusteella ei voi vaihtoehtoja vertailla.

Raevaaran kolumnissa väitetään että tarpeeton ympärileikkaus on tarpeeton riski. Siinä ei väitetä että tämä riski konkretisoituisi kaikkien kohdalla tai että ympärileikkaus tai sen tekemättä jättäminen väistämättä johtaisi onnettomaan aikuisuuteen. Yksittäisiä tapauksia löytyy kaikkien mielipiteiden tueksi.

Miksi koiranhännän typistys on kielletty muttei lapsen herstan poiskalistus alkeellisinkaan välinein ?

Nelmi, olen samaa mieltä!
Toisaalta leikattu on helpompi pitää puhtaana, joten esim. seksikumppanille aiheutetut tulehdukset ovat ehkä harvinaisempia? Ei ole tilastoja hallussa, mutta tämä aspekti lienee amerikkalaisten leikkausinnossa takana. Siellä pitää etukäteen erikseen kieltää k.o. leikkaus poikavauvalle.
– Kokemuksesta voin sanoa, että on kivempi ’käsitellä’ leikkaamatonta aikuista miestä…

juoru-ukko: omista kokemuksista puheenollen, muuttaisitko itse aikuisena esim. venäläiseen kulttuuriin, koska lapsena sinulle jätettiin suorittamatta jokin suomalaiseen kulttuuriin kuuluva rituaali?

Onko mainitsemasi The Suomalainen kulttuuri jonkin patrioottisen historiantulkinnan kautta lukkoonlyöty luonnonvakio, johon ei sovi kertakaikkiaan yhtään mitään ”ulkopuolista”? Pikemminkin asia on niin päin, että kulttuurit nyt vaan yksinkertaisesti elävät keskenään saaden vaikutteita kaikkialta ja muuttuen jatkuvasti.

”Tarpeeton” se uskonnollinen (tai terveysperusteinen kuten USAsssa) rituaali on vain meidän mielestämme. Ympäri maailmaa on poikalapsia ympärileikattu vuosituhattolkulla, mutta koska se ei ole kuulunut meidän kulttuuriin aiemmin, etsitään nyt kieltämiselle perusteita jokaiseen oljenkorteen (mm. mitättömiin riskeihin joita on kaikissa enemmän tai vähemmän pakollisissa lääketieteellisissä operaatioissa) tarttuen.

Sata vuotta sitten ei Suomalaisssa junissa ärsyynnytty kännykkään lörpöttelijöistä, pari sataa vuotta sitten ei mistään muustakaan. Tämä ei mielestäni tarkoita että kulttuuri olisi tuolloin ollut vähemmän tai enemmän Suomalaista kuin nyt. Miten tämä liittyy keskustelun alla olevaan kolumniin ?

Olen kiinnostunut mainitsemistasi terveydellisistä ongelmista. Voisistko kertoa yleisimmät diagnoosit, sekä potilaiden ikäjakauman tai ainakin mediaani-iän ?

Itse en pidä Helsingin Sanomien Fingerpori-sarjakuvissa 20.4.2012 ja 26.4.2012 esiteltyjä syitä terveydellisinä. Samalla logiikalla ihmisiltä pitäisi kiskoa mm. hampaat pois.

Jos muuttaisin Venäjälle, pyrkisin ymmärtämään sikäläistä kulttuuria. Erityisesti jos aikomukseni olisi asua siellä lopun ikääni, pyrkisin siihen että lapseni sopeutuisivat kulttuuriin. Tämä ei tietenkään poissulje sitä, että lapseni olisivat tietoisia historiastaan. Jos esität minulle vielä lisää henkilökohtaisuuksiin meneviä kysymyksiä, vastaa niihin ensin itse omalta osaltasi, ja kerro miten asia liittyy keskusteltavana olevaan kolumniin.

Aistin 23.5.2012 kirjoittamassasi viestistäsi närkästystä. Kritisoin aiemmin 18.5.2012 esittämiäsi perusteluja. Jos pyrit konsensukseen, argumentoi. Tuo keskusteluun vaikkapa lisätietoa aiemmin mainitsemistasi terveysperusteisista syistä ja kerro missä kohtaa 19.5. aamun kommenttiani menen mielestäsi metsään.

Näitä luetaan juuri nyt