Maatalous kiritti ihmiset lisääntymään 1600-luvun Suomessa

Profiilikuva
Tiina Raevaara on filosofian tohtori ja kirjailija.

Maanviljelyksen ja karjatalouden synty noin 10 000 vuotta sitten vaikutti varsin dramaattisesti ihmiskunnan historiaan.

Innovaatio levisi nopeasti hedelmällisen puolikuun alueelta muualle maailmaan ja muutti olennaisesti ihmisen elintapoja – ei pelkästään sitä, mitä me käytämme ravinnoksemme, vaan kaikkea muutakin: työnjakoa, ihmisyhteisöjen rakennetta, kulttuuria. Moderni yhteiskunta syntyi maanviljelyksen myötä.

Katsoi asiaa mistä mittakaavasta tai mistä kohtaa historiaa tahansa, maanviljelys on ollut avain ihmispopulaation nykyiseen kokoon ja kasvuun. Maanviljelys ei peitonnut perinteisiä elannonhankkimiskeinoja vain tuhansia vuosia sitten, vaan edelleen myös paljon myöhemmin.

Suomalaisten tutkijoiden vastajulkaistut tulokset arvostetussa Proceedings of the Royal Society B -tiedelehdessä valottavat, kuinka maanviljelyksen ja karjankasvatuksen omaksuneet ihmiset veivät 1600-1800-luvuilla elintilan metsästyksellä, kalastuksella ja poronhoidolla eläneiltä saamelaisilta pohjoisen Suomen alueella.

Maataloutta harjoittaneiden ihmisten populaatio kasvoi vuosittain 6,2 prosenttia nopeammin kuin saamelaisilla.