Blogit

Biologi Tiina Raevaara tutkailee tieteen maailmaa kaunokirjailijan aivoin.

Tieteentekijän vapaus tarvitsee tuekseen yliopiston vastuunkantoa

Blogit Tarinoita tieteestä 29.3.2017 11:35
Tiina Raevaara
Tiina Raevaara - avatar
Kirjoittaja on filosofian tohtori ja kirjailija.

Tukevatko korkeakoulut tarpeeksi tutkijoitaan silloin, kun tutkija saa vihapostia tai hänen työskentelyään häiritään esimerkiksi valheita levittämällä?

Ylioppilaslehdessä julkaistiin juuri Melissa Heikkilän artikkeli tutkijoiden kohtaamasta häirinnästä. Vaikka erityisesti "herkkien" aiheiden (kuten maahanmuuton tai ilmastonmuutoksen) tutkijat ovat jo pitkään saaneet paljon suoranaista vihapostia somen ja sähköpostin kautta, Heikkilän artikkelissa nostettiin esiin häirinnän muoto, joka on ilmeisesti aika uusi: tutkijan mustamaalaus tiedemaailman omien mekanismien kautta. Artikkelissa oli esimerkkeinä tutkijoita, joiden tutkimuksista oli tehty aiheettomia kanteluita yliopistolle.

Kun korkeakouluille (tai Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle) ilmoitetaan vilppiepäilystä, niiden on pakko suhtautua asiaan vakavasti. Siksi aiheetonkin syytös tutkimusvilpistä on tutkijalle ikävä taakka. Selvitykset etenevät hitaasti, ja oman tutkimuksen puolustamiseen voi olla pakko uhrata aikaa ja vaivaa, vaikka olisi ilmiselvää, että syytösten takana on jokin muu kuin todellinen epäilys epäeettisyydestä.