Tieteellinen asiantuntijuus vaatii tieteen etiikkaa

Profiilikuva
Tiina Raevaara on filosofian tohtori ja kirjailija.

Tapahtui aiemmin: Jyväskylän yliopiston kasvatuksen teorian ja tradition professori, varsin vakaumuksellisena kristittynä tunnettu Tapio Puolimatka antoi viime keväänä eduskunnan lakivaliokunnalle asiantuntijalausunnon siitä, kuinka tasa-arvoisen avioliittolain hyväksyminen vaikuttaisi hänen mielestään lasten asemaan.

Puolimatkan lausuntoa – tai ylipäätään sitä, että häntä käytettiin asiantuntijana aiheessa – on kritisoitu paljon. Puolimatka on tullut jo aiemmin tunnetuksi sukupuolineutraalin avioliitto- ja adoptiolainsäädännön vastustajana. Samoin hän kritisoi evoluutioteoriaa ja on esittäytynyt ns. älykkään suunnittelun puolestapuhujana.

Lausuntoa on arvostellut muun muassa tutkijatohtori Henrik Rydenfelt. Myös vapaa toimittaja, eduskuntaankin pyrkivä Lilja Tamminen arvosteli Puolimatkan tarkoitushakuista lähdeviitteiden käyttöä. Puolimatkan vastine Tammiselle on sekin luettavissa netissä.

Tapahtui sittemmin: joku kanteli Jyväskylän yliopistolle professori Puolimatkan lausunnosta. Kantelijan mielestä Puolimatkan tapa käyttää lähdeviitteitä ei ollut hyvän tieteellisen käytännön mukainen.

Nyt: Jyväskylän yliopiston rehtori antoi lausunnon Puolimatkan tapauksesta. Tiedote kertoo  ”epäilyn hyvän tieteellisen käytännön loukkauksesta osoittautuneen aiheettomaksi”. Puolimatka sai siis työnantajaltaan vapauttavan.