Blogit

Biologi Tiina Raevaara tutkailee tieteen maailmaa kaunokirjailijan aivoin.

Tieteellinen asiantuntijuus vaatii tieteen etiikkaa

Blogit Tarinoita tieteestä 10.3.2015 09:44
Tiina Raevaara
Tiina Raevaara - avatar
Kirjoittaja on filosofian tohtori ja kirjailija.

Tapahtui aiemmin: Jyväskylän yliopiston kasvatuksen teorian ja tradition professori, varsin vakaumuksellisena kristittynä tunnettu Tapio Puolimatka antoi viime keväänä eduskunnan lakivaliokunnalle asiantuntijalausunnon siitä, kuinka tasa-arvoisen avioliittolain hyväksyminen vaikuttaisi hänen mielestään lasten asemaan.

Puolimatkan lausuntoa - tai ylipäätään sitä, että häntä käytettiin asiantuntijana aiheessa - on kritisoitu paljon. Puolimatka on tullut jo aiemmin tunnetuksi sukupuolineutraalin avioliitto- ja adoptiolainsäädännön vastustajana. Samoin hän kritisoi evoluutioteoriaa ja on esittäytynyt ns. älykkään suunnittelun puolestapuhujana.

Lausuntoa on arvostellut muun muassa tutkijatohtori Henrik Rydenfelt. Myös vapaa toimittaja, eduskuntaankin pyrkivä Lilja Tamminen arvosteli Puolimatkan tarkoitushakuista lähdeviitteiden käyttöä. Puolimatkan vastine Tammiselle on sekin luettavissa netissä.