Terveystieto on kuumaa, ja siksi bloggarillekin maksetaan

Profiilikuva
Tiina Raevaara on filosofian tohtori ja kirjailija.

Terveys kiinnostaa. Jos tarkastelee sosiaalista mediaa tiedeviestinnän kannalta, nimenomaan terveysaiheista tiedesisältöä jaetaan ja kommentoidaan paljon.

Myös perinteisessä mediassa terveys on koettu kannattavaksi aiheeksi. Sille on omistettu kokonainen lauma televisio-ohjelmia, aikakauslehtiä ja niiden liitteitä. Päivittäismediakin sivuaa terveysaiheita mielellään.

Terveys on jokaisen asia, joten ei ole ihme, että aihe kiinnostaa niin yleisöä kuin sisällöntuottajia.

Millaista somen terveyssisältö sitten on? Pew Research Center tarkasteli Facebookin suosituimpia tiedeaiheisia sivuja, ja huomasi, että suosituinta sisältöä on ”tieto, jota voi käyttää” eikä esimerkiksi uutisointi tuoreista tieteellisistä löydöistä. Tällaiseen kategoriaan valahtaa nimenomaan terveysaiheinen some-sisältö. Me haluamme terveysneuvoja.

On hyvin vaikea seuloa verkon kaikesta terveyssisällöstä erityisen luotettavat tahot. Luotettavuus tarkoittaa minun ajattelussani sitä, että tarjotulla tiedolla on vankka tutkimuksellinen pohja ja että tiedon julkaisija ei henkilökohtaisesti hyödy nimenomaan kyseisen tiedon levittämisestä. Nämä ovat seikkoja, joihin yleisestikin kiinnitetään huomiota tieteellisen julkaisemisen ja toisaalta journalismin maailmassa.