Tässäpä teille ihme sekä tilinumeroni

Profiilikuva
Tiina Raevaara on filosofian tohtori ja kirjailija.

Millä tavalla ihmeitä lupailevista saarnaajista pitäisi julkisuudessa kirjoittaa?

Helsingin Olympiastadionilla järjestetään lähipäivinä Ihmeiden aika -tapahtuma, jonne odotetaan kymmeniä tuhansia kävijöitä. Pääpuhuja on yhdysvaltalaissaarnaaja David Herzog, joka lupaa pystyvänsä ihmeisiin.

Helsingin Sanomien artikkelissa kerrotaan, että Herzogin mukaan hänen julistuksiensa seuraksena on tapahtunut ”kul­ta­ham­pai­den il­mes­ty­mis­tä suu­hun, yht­äk­kis­tä hius­ten­kas­vua, syö­pä­kas­vai­mien ka­toa­mi­sia ja ai­na­kin yk­si kuol­leis­ta he­rää­mi­nen. Jos­kus ylei­sön se­kaan on kuu­lem­ma il­mes­ty­nyt myös kul­ta­pö­lyä ja en­ke­lin sul­kia. Her­zog on jo­pa ker­to­nut, et­tä hä­nen kes­kim­mäi­nen tyt­tä­ren­sä syn­tyi kul­ta­pö­lyn pei­tos­sa”.

Suurin osa vaikkapa Hesarin lukijoita pitää Herzogin väitteitä epäuskottavana. Silti toivoisin, että ihmeitä lupailevista evankelistoista kirjoitettaisiin varauksella. HS:n jutussa epäilyksiä pääsevät esittämään vain toisten kristillisten suuntausten edustajat, joiden huoli tuntuu kohdistuvan ainoastaan siihen, ettei Herzogin ajattelu edusta yleistä kristillistä teologista tulkintaa.

Ääneen pääsee muun muassa luterilaisen piis­pain­ko­kouk­sen pää­sih­tee­ri Jyri Komulainen: ”Ih­mei­tä voi kyl­lä ta­pah­tua, mut­ta ne ei­vät ole se asia, jo­ka pi­täi­si nos­taa kär­keen”, Ko­mu­lai­nen sa­noo HS:n haastattelussa.