Taidemaku ja vaarallinen vihjaus geeneistä

Profiilikuva
Tiina Raevaara on filosofian tohtori ja kirjailija.

Toimittaja Ilkka Malmberg pähkäili tänään Helsingin Sanomissa korkeakulttuurin vaikeutta. Hän oli yrittänyt ”ymmärtää” Kaija Saariahon musiikkia – mielestään asiassa onnistumatta. Malmberg pohti esseessään muun muassa sitä, mistä ihmisen taidemaku on peräisin.

Malmbergin teksti on herättänyt paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa. Huomasin monen ärtyneen siitä, että kirjoittaja vihjaa geeneillä olevan jotain tekemistä ihmisen taidemaun kanssa. ”Mut­ta ma­kua ei voi ope­tel­la, sil­lä se pe­riy­tyy – se­kä gee­neis­tä et­tä kas­vuym­pä­ris­tös­tä”, Ilkka Malmberg kirjoittaa.

Moni piti geeniväitettä suorastaan paksuna.

Olen Ilkka Malmbergin kanssa eri mieltä opettelemisen mahdollisuudesta. Ihmisen taidemaku on jatkuvassa muutoksessa. Opetteleminen käy siinä missä tottuminenkin.

Siitä taas olen samaa mieltä, että geeneillä voi hyvinkin olla vaikutuksensa ihmisten taidemieltymyksiin. Toki ympäristön vaikutus on varmasti paljon geenejä suurempi.

Miksi kuitenkin pelkkä vihjaus geenien mahdollisesta vaikutuksesta taidemieltymyksiin koetaan älyttömänä tai jopa loukkaavana?

Taide nautitaan aistien kautta. Eri ihmisten aistitoiminnot poikkeavat jonkin verran toisistaan. Osa eroista on perinnöllisiä. Esimerkiksi absoluuttinen sävelkorva on vahvasti periytyvä ominaisuus ja voi hyvinkin vaikuttaa siihen, millä tavalla ihminen kokee musiikin ja millaiset musiikin piirteet häntä viehättävät.

Meillä on perinnöllisiä eroja vaikkapa värinäössämme ja kuulomme erottelukyvyssä. Osa ihmisistä on synesteetikkoja – heidän aistihavaintonsa sekoittuvat. Synestesia on osaksi perinnöllistä.

Kaikki tällainen vaikuttaa myös taidekokemuksiin – ja voi asettaa vaikkapa erilaisia ”reunaehtoja”, joiden ohjaamiin uomiin henkilön taidemieltymykset asettuvat.

Kaiken kaikkiaan välillä tekisi mieli muistuttaa ihmisiä, että geenit eivät ole erityisen vaarallisia. Mikä perinnöllisyydessä on niin ärsyttävää?

Miksi kaiken pitäisi tulla meihin ulkopuolelta?