Saako lääkäri kieltäytyä tekemästä aborttia?

Profiilikuva
Tiina Raevaara on filosofian tohtori ja kirjailija.

Sisäministeri ja yksityishenkilö Päivi Räsäsen myötä keskusteluun on noussut jälleen kerran vaikea aihe: pitäisikö lääkärillä olla oikeus kieltäytyä abortin teosta?

Minun mielestäni ei.

Tässä perusteluni:

Ketään ei pakoteta työhön, jossa abortteja tehdään.

Suomessa abortteja tekevät gynekologit. Henkilön, joka ei halua tehdä abortteja, pitää hakeutua jollekin muulle alalle.

Abortti ei varmastikaan ole yhdenkään lääkärin lempitoimenpide. Miksi vain uskonnollinen vakaumus riittäisi oikeutukseksi siitä kieltäytymiseen?

Kun osa lääkäreistä kieltäytyisi toimenpiteestä, muut joutuisivat tekemään abortteja heidänkin puolestaan. (Tästä puhui erinomaisesti Suomen gynekologiyhdistyksen puheenjohtaja Johanna Mäenpää alkuvuonna Helsingin Sanomien jutussa.)

Suomessa on jo nyt tiukahko aborttilainsäädäntö.

Varhaisraskauden aborttiin tarvitaan naisen halun lisäksi jokin ”oikea” syy, vaikka suurimmassa osassa EU-maita sellaista ei vaadita. Meillä pelataan pitkälti ”sosiaalisilla syillä”: raskaus voidaan keskeyttää, jos naisen tai hänen perheensä ”elämänolot ja muut olosuhteet huomioon ottaen lapsen synnyttäminen ja hoito olisi hänelle huomattava rasitus”. Suomalaista aborttilainsäädäntöä tulisi löysätä, ei tiukentaa.

Lääkärin oikeus kieltäytyä abortista johtaisi todennäköisesti ongelmiin joillain paikkakunnilla.

Yllä jo mainitsemassani Helsingin Sanomien jutussa kerrottiin, kuinka sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon Valviraan oli tullut yhdeltä paikkakunnalta paljon lupahakemuksia tavallisiin abortteihin. Valviran lupaa ne eivät olisi tarvinneet, koska kahden paikallisen lääkärin lausunto olisi riittänyt.

Tietylle paikkakunnalle kertynyt ”aborttikriittisyys” lääkärien joukossa voi siis johtaa potilaiden oikeusturvan ja hoidon vaarantumiseen. Ei ole mitään järkeä pitkittää abortin saamista hitaalla byrokratialla. Pitkittäminen ei ole naisen, hänen lähipiirinsä, lääkärin eikä sikiön etu.

Tilanne paikkakunnalla parani, kun Valvira kehotti noudattamaan lakia.

Lääkärin oikeus kieltäytyä abortin teosta johtaisi kummalliseen, määrittelemättömään harmaaseen alueeseen.

Mistä kaikkiin toimenpiteisiin oikeus kieltäytyä seuraavaksi myönnettäisiin? Päivi Räsänen on maininnut samassa yhteydessä esimerkiksi pelkonsa eutanasian hyväksymisestä. Haluttaisiinko lääkärille lopulta oikeus kieltäytyä vaikkapa hoidon lopettamisesta?

Nyt pidämme tärkeänä oikeutena, että hoidosta saa myös kieltäytyä tai että vaikkapa kivun lääkitseminen käy tietyssä vaiheessa tärkeämmäksi kuin mahdollisimman pitkän eliniän turvaaminen.

Hoitosuhteessa potilaan oikeuksien pitää asettua etualalle lääkärin oikeuksiin nähden.

Hoitosuhde on olemassa siksi, että potilas saisi tarvitsemansa hoidon – ei siksi, että lääkäri pääsisi toteuttamaan vakaumustaan.