Pommac-linja kannattaa

Profiilikuva
Kirjoittaja on filosofian tohtori ja kirjailija.

Edellisen blogaukseni aiheesta eli älykkyystesteistä on sopiva luiskahtaa tämänkertaiseen aiheeseen.

Nyt aiheenani on alkoholivalistus: Äidin vähäinenkin juominen raskausaikana näyttäisi nimittäin laskevan syntyvän lapsen älykkyyttä.

Runsaan juomisen vaikutukset ovat vanhastaan tuttuja: uhkana on sikiön alkoholioireyhtymä eli FAS. Siitä tunnetaan myös lievempiä muotoja, vaikkapa PFAS (partial fetal alcohol syndrome) eli osittainen sikiön alkoholioireyhtymä.

Silti maltillista viininmaistelua tai onnittelumaljan nostoa raskausaikana ei ole pidetty täysin paheksuttavana. Sikiön ei ole ajateltu vahingoittuvan parista annoksesta viikossa. Lähtökohtana on varmaan ollut ajatus, että alkoholia pitää juoda yli jonkin tietyn rajan, jotta sikiölle aiheutuisi haittaa.

Suomessa raskaana olevan naisen juomiseen suhtaudutaan kuitenkin melko kielteisesti. Äitiysneuvoloissa suositellaan täysraittiutta raskausaikana. Monessa muussa maassa kulttuuri on sallivampi.

PLOS-lehdessä juuri julkaistussa tutkimuksessa brittitutkijat olivat käyneet läpi 4 000 lasta sekä tiedot heidän älykkysosamääristään ja äitien alkoholinkäytöstä raskausaikana. Tuloksena oli, että jo 1 – 6 alkoholiannosta viikossa näkyi lapsen älykkyysosamäärän laskuna.

Vaikutus oli toki pieni ja sellaisena vaikea erottaa muusta vaihtelusta ja ympäristövaikutuksista. Viisivuotistestissä lasku ei vielä erottunut tilastollisesti, mutta 8-vuotiaana tehdyssä testissä erottui.

Joka tapauksessa johtopäätös on selvä: alkoholinkäyttöä kannattaa kokonaan välttää raskauden aikana.

Alkoholi on erityisen vaarallista sikiölle muun muassa siksi, että kehittyvän yksilön maksa ei kykene hajottamaan alkoholia aikuisen maksan lailla, ja siksi sikiön veren alkoholipitoisuus säilyy korkeana kauemmin kuin aikuisen. Sikiön veren alkoholipitoisuus nousee yhtä korkealle kuin äidin.