Biologi Tiina Raevaara tutkailee tieteen maailmaa kaunokirjailijan aivoin.

Pommac-linja kannattaa

Tiina Raevaara
Blogit Tarinoita tieteestä 26.11.2012 18:14

Edellisen blogaukseni aiheesta eli älykkyystesteistä on sopiva luiskahtaa tämänkertaiseen aiheeseen.

Nyt aiheenani on alkoholivalistus: Äidin vähäinenkin juominen raskausaikana näyttäisi nimittäin laskevan syntyvän lapsen älykkyyttä.

Runsaan juomisen vaikutukset ovat vanhastaan tuttuja: uhkana on sikiön alkoholioireyhtymä eli FAS. Siitä tunnetaan myös lievempiä muotoja, vaikkapa PFAS (partial fetal alcohol syndrome) eli osittainen sikiön alkoholioireyhtymä.

Silti maltillista viininmaistelua tai onnittelumaljan nostoa raskausaikana ei ole pidetty täysin paheksuttavana. Sikiön ei ole ajateltu vahingoittuvan parista annoksesta viikossa. Lähtökohtana on varmaan ollut ajatus, että alkoholia pitää juoda yli jonkin tietyn rajan, jotta sikiölle aiheutuisi haittaa.

Suomessa raskaana olevan naisen juomiseen suhtaudutaan kuitenkin melko kielteisesti. Äitiysneuvoloissa suositellaan täysraittiutta raskausaikana. Monessa muussa maassa kulttuuri on sallivampi.

PLOS-lehdessä juuri julkaistussa tutkimuksessa brittitutkijat olivat käyneet läpi 4 000 lasta sekä tiedot heidän älykkysosamääristään ja äitien alkoholinkäytöstä raskausaikana. Tuloksena oli, että jo 1 – 6 alkoholiannosta viikossa näkyi lapsen älykkyysosamäärän laskuna.

Vaikutus oli toki pieni ja sellaisena vaikea erottaa muusta vaihtelusta ja ympäristövaikutuksista. Viisivuotistestissä lasku ei vielä erottunut tilastollisesti, mutta 8-vuotiaana tehdyssä testissä erottui.

Joka tapauksessa johtopäätös on selvä: alkoholinkäyttöä kannattaa kokonaan välttää raskauden aikana.

Alkoholi on erityisen vaarallista sikiölle muun muassa siksi, että kehittyvän yksilön maksa ei kykene hajottamaan alkoholia aikuisen maksan lailla, ja siksi sikiön veren alkoholipitoisuus säilyy korkeana kauemmin kuin aikuisen. Sikiön veren alkoholipitoisuus nousee yhtä korkealle kuin äidin.

Tiina Raevaara

Kirjoittaja on filosofian tohtori ja kirjailija.

Keskustelu

Pommac = Pöhnäc. Arvonnasa hävinneen juopotteluporukan autokuskin juoma.

Alkoholin aiheuttamista haitoista ja vakavammista vaurioista lapsille ei juuri kerrota tiedotusvälineissä.Muiden kulttuurien ongelmia kyllä käsitellään mutta suomalaisten kannata oleellisia alkoholiin liittyviä ongelmia ei käsitellä.Blogissa kerrotaan tutkimuksesta jossa jo pieni määrä alkoholia vaikuttaa lapsen älykkyyteen.Asia on epämiellyttävä alkoholista riippuvaisen yhteiskuntamme kannalta mutta alkoholin haitat pitäisi tuoda selkeästi esiin että jokainen ymmärtää sen ettei lasten hankkiminen ja alkoholi missään tapauksessa kuulu yhteen.
On todella julmaa että alkoholin käytöllä aiheutetaan lapsille enemmän tai vähemmän vakavia vaurioita jotka sitten vaikeuttavat tai estävät lapsen normaalin koulun käynnin ja estävät lasta löytämästä omaa paikkaansa yhteiskunnassa.

Onkohan tutkimuksesta eliminoitu muut mahdolliset selittävät tekijät, kuten äidin asennoitumisen vaikutus lapsen älylliseen kehitykseen? Juominen raskausaikana voi liittyä haluttomuuteen ”uhrautua lapsen vuoksi”… Se voisi selittää vaikutuksen näkymisen vasta 8-vuotiaana. Sosiaalinen paine voisi selittää, miksi 20 annosta viikossa juonut äiti on kertonut juoneensa 1-6. Kertooko tutkimus tutkituista vai tutkijasta ja yhteiskunnasta?