Blogit

Biologi Tiina Raevaara tutkailee tieteen maailmaa kaunokirjailijan aivoin.

Pöhköt tietokirjat kunniaan

Blogit Tarinoita tieteestä 7.5.2015 19:49
Tiina Raevaara
Tiina Raevaara - avatar
Kirjoittaja on filosofian tohtori ja kirjailija.

Lasten ja nuorten lukutaidosta ollaan yhä enemmän huolissaan. Vaikka lukevia nuoria tuntuu yhä löytyvän, käsittääkseni kahtiajako on entistä selvempää: on niitä, jotka lukevat runsaasti - ja sitten niitä, jotka eivät lue yhtään. Samaan aikaan kirjojen myynti laskee ja herää huoli siitä, onko kirjallisuudella kohta yleisöä ylipäätään.

Lukemiskeskustelussa puhutaan usein hyvin puhtaasti kirjojen lukemisesta. Kirjailijana tietenkin toivon, että lukeminen painottuisikin juuri kirjoihin, sekä kaunoon että tietoon. Kirjojen kerroksellisuuteen ja analyyttisyyteen lyhyemmissä teksteissä pystytään kovin harvoin. Kaunokirjallisuuden lukeminen myös parantaa tutkitusti empatiakykyä.

Minun on silti vaikea uskoa, että nuorten varsinainen lukutaito olisi mihinkään vähentynyt. Pikemminkin tuntuu, että nuorten sukupolvien kommunikaatio on paljon tekstipainotteisempaa kuin omassa nuoruudessani. Ajatukset vaihtuvat sosiaalisen median eri kanavissa - ja kaikkien niiden hallitseminen vaatii sävyjen ja tapojen ymmärrystä.