Biologi Tiina Raevaara tutkailee tieteen maailmaa kaunokirjailijan aivoin.

Naisten aivot eivät kestä alkoholia

Tiina Raevaara
Blogit Tarinoita tieteestä 16.12.2011 22:02

Pitäisikö naisten alkoholinkäyttöön suhtautua eri tavalla kuin miesten?

Naisten juomisesta tunnutaan ylipäätään kantavan huolta enemmän kuin miesten. Syitä on varmasti useita: naisten alkoholinkäyttö on lisääntynyt enemmän, naiset humaltuvat ruumiinrakenteensa vuoksi pienemmästä määrästä alkoholia kuin miehet, ja toisaalta raskauden aikana juominen voi olla tuhoisaa sikiölle. Naiset ovat myös alttiimpia maksakirroosille kuin miehet.

Vuonna 1968 naiset joivat vain kymmenyksen kaikesta alkoholista, nyt heidän osuutensa kattaa neljänneksen. Tai siis meidän osuutemme. Yhdysvalloissa 1980-luvulla jokaista alkoholiriippuvaista naista kohti oli viisi riippuvaista miestä, nyt suhde on 1:2,5.

Vaikuttaa siltä, että on muitakin syitä olla huolissaan nimenomaan naisten alkoholinkäytöstä: uusien tietojen mukaan alkoholi vaurioittaa naisten aivoja nopeammin kuin miesten. Vaikutus tapahtuu ennen kaikkea serotoniinin, hermosolujen välittäjäaineen kautta. Alkoholin suurkulutus vähentää serotoniinin toimintaa.

Tutkimuksessa juopottelu vaikutti muuttavan naisten aivojen serotoniiniaktiivisuutta neljässä vuodessa saman verran kuin miehillä neljässätoista.

Serotoniinin toiminnan muuttuminen vaikuttaa muun muassa arvostelukykyyn, itsehillintään ja tunne-elämään. Liiallinen alkoholinkäyttö voi aiheuttaa depression – ja juuri serotoniinin vähentyneen toiminnan kautta.

Tulosten perusteella tutkijat suosittelevat, että naisille pitäisi suunnata omia raitistumisohjelmia. Käsittääkseni Suomessa tällaisia jo onkin.

Entä pitäisikö naisten olla etusijalla katkaisuhoitopaikkoja jaettaessa? Kai jokainen vieroitusta tarvitseva ansaitsee avun yhtälailla. Naisilla avun pitäisi ehkä olla pikaisempaa, aikaa odotella ei ole.

Mutta toisaalta valtaosa alkoholin uhreista on yhä miehiä ja alkoholi on varmasti tärkeimpiä tekijöitä, joka muun muassa laskee miesten elinaikaodotetta naisten odotetta alhaisemmaksi.

Tiina Raevaara

Kirjoittaja on filosofian tohtori ja kirjailija.

Keskustelu

Maailma muuttuu. Ennen oli käytössä käsite ”hieno nainen”. Silloin naisellinen nainen ei juopotellut eikä tupakoinut mutta miehille se oli vain kunniaksi. Huonoa mainetta ei kukaan nainen halunnut. Kun tämä käsite lensi roskikseen, naisista tuli tavallisia ihmisiä. Hyvä ja ei hyvä. Tässä kohden ”maailmanpyörää” olisi käännettävä taaksepäin mutta eihän se taida olla mahdollista.

Tulee mieleen nykyinen kaiken ylitse käyvä julkinen sana jonka velvollisuus mielestäni olisi palauttaa ”naisen kunnia” so. asioista tulisi vain paasata kaiken aikaa, ehkä ei kuitenkaan ihan tauotta.

Media käyttää tätä mahtiaan ehkä enemmän repien kuin rakentaen.

Alkoholin yleinen vaikutus on naisessa voimakkaampi, kuin samanpainoisessa miehessä naisen elimistön korkeamman rasvapitoisuuden vuoksi, sillä miehen vesipitoisemmassa elimistössä alkoholi laimentuu enemmän.
Saa nauraa, vai eikö tullut selitettyä riittävän epäselvästi?
Itsellä kun on entisessä elämässä roiskunut viinaa rinnuksille sen verran, kuin muut juovat eläissään, niin arvelen kostean kokemuksen pohjalta, että kyse ei ole vieroitus- ja katkaisuhoitopaikkojen saatavuudesta. Hoitopaikkoja löytyy halukkaille ainakin A-klinikkasäätiön katkoilta, ja muualtakin, mutta usein se halu puuttuu.

Alkoholismin olemus on sellainen, että yleensä juomarinainen tai -mies ei tunnusta mitään ongelmaa olevankaan, ja itsepäinen kieltovaihe voi kestää hyvinkin kauan, jolloin alkoholismi voi edetä vaikeaksi. Omat ongelmat tiedostetaan, mutta ne projisoidaan ulkopuolelle syyllistämällä läheisiä ja vaikkapa koko yhteiskunta.
Ulkopuolinen valistus ei tuota yleensä mitään, kun todellista motivaatiota ei ole.
Raittius lähtee vain juomarista itsestään, omasta vilpittömästä halusta ja pyrkimyksestä parempaan, ei juurikaan ulkopuolisella vaikuttamisella, joka on vettä hanhen selkään, koska juomarin on saavuttava omaehtoiseen henkiseen käännöspisteeseensä, ja monet, ikävä kyllä, eivät saavu siihen koskaan.

Hankkinenko tässä sovinistin leiman otsaani, mutta kauan jatkunut yleinen ja kannatettava pyrkimys tasa-arvoon on johtanut siihen, että naiset ovat omineet miesten huonoja elämäntapoja, mikä näkyy muun muassa naisten alkoholin käytön ja väkivaltaisuuden lisääntymisenä.
Suomessa saa vapaasti juoda itsensä hengiltä minkään yhteiskunnallisen tahon puuttumatta hidastettuun itsemurhaan. Ainoat suojellut tässä yhteydessä ovat lapset, mikä on tietysti ehdottoman tarpeellista. Sen sijaan sikiövaiheessa olevia lapsia ei suojella FAS-syndroomalta.

Valtio saa alkoholijuomaverona vuosittain noin 1,2 miljardia euroa, mutta siitä irtoaa alkoholihaittojen torjuntaan vain murusia. Läheisten ja lapsien inhimillisiä kärsimyksiä ei voi hinnoitella, mutta laskettavissa olevat alkoholismin aiheuttamat suorat ja välilliset kustannukset voivat olla lähellä valtion viinaverokertymää.
”Viina on viisasten juoma.” Se tarkoittaa; viina sopii vain viisaille.

Kansa oli ennen naisten alkoholin käyttöä vastaa. Taustalla oli satojen vuosien kokemus viinan kiroista. Nyt on sitten tasa-arvon vuoksi naiset ryhtyneet juopottelmaan.

Ilman alkoholin sosiaalisesti pehmentävää vaikutusta meitä ei olisi viittä miljoonaa.

”Mutta toisaalta valtaosa alkoholin uhreista on yhä miehiä”

Sisältääkö tämä tieto myös viinahuuruisen katuväkivallan uhrit ja muut viinatapot tuttavapiireissä tai liikenteessä?
Viina on viisasten juoma: viisaat eivät siihen koske tai eivät käytä ainakaan sisäisesti tai … ainakaan paljon … eikä ainakaan joka päivä … ainakaan oman muistin mukaan …

Son tasa-arvo. Ei pitäisi kiinnittää huomiota eri sukupuolten alkoholinkäyttöön, kuten ei muuhunkaan käyttäytymiseen, kyse on ensisijaisesti yksilöistä. Tätä näkemystä ovat mm. feministit ajaneet.

Raevaara sanoi: ”Tulosten perusteella tutkijat suosittelevat, että naisille pitäisi suunnata omia raitistumisohjelmia. Käsittääkseni Suomessa tällaisia jo onkin.

Entä pitäisikö naisten olla etusijalla katkaisuhoitopaikkoja jaettaessa? Kai jokainen vieroitusta tarvitseva ansaitsee avun yhtälailla. Naisilla avun pitäisi ehkä olla pikaisempaa, aikaa odotella ei ole.”

Ei naisilla voi olla etuoikeutta katkaisuhoitoihin tai muihinkaan hoitoihin. Juominen on valinta ja ongelma, sukupuolesta riippumatta. Naisia ei pidä suosia, vaan hoidon tarve tulee katsoa yksilökeskeisesti.

Hyvä kirjoitus. Hyvä kiinnittää huomio tähän tärkeään asiaan. Yhä useampi sikiö vammautuu äidin liiallisen alkoholin käytön seurauksena.
Valistus on kai tällä hetkellä ainoa yhteiskunnallisesti hyväksytty työväline puuttua ongelmaan. Kynnys naisten liialliseen alkoholin käyttöön pitää olla alempi kuin miesten alkoholin käyttöön.
Olisi myös hyvä jonkin tutkia virallisesti liittyykö nykyään yhä useamman nuoren aikuisen ns. mielenterveyden perusteella ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymisen takana olla liiallinen alkoholin käyttö. Näistä nuorista n. 30v. eläkkeelle jääneistä taitaa olla enemmistönä juuri nuoret naiset. Serotoniinin vähentyminen naisten alkoholin liikakakäytön seurauksena voisi osaltaan selittää tämän ilmiön.

Tuohan selittäisi myös lisääntyneen ylipainon myös nuorilla naisill , sillä serotoniinihan säätelee kai myös ruokahalukeskusta. Jos alkoholin käyttö vähentää serotoniinin tuotantoa, kontrolli syömiseenkin häviää???

Erittäin hyvä kirjoitus aiheesta nimimerkiltä HaMi.

– ”Viina on viisasten juoma.” Se tarkoittaa; viina sopii vain viisaille. –

Tarkentaisin kuitenkin tätä loppulausumaa siten, että kun jokainen meistä pitää itseään viisaana, ja moni on todettu kirjaviisaaksi tai jopa neroksi, nämä viisauden määritelmät eivät sinällään kerro mitään lainauksen viisauden määritelmästä viinankäytön suhteen: siinä viisas on vain sellainen henkilö, joka osaa käyttää viinaa joko hyvin vähän tai ei ollenkaan – tämä ihan kokonaan riippumatta muusta viisaudesta.

Kyllähän takavuosina helsinkiläsemännän ostoslistan perussettiin kuului: ”Ei päivää iltaa Elantoa, eikä iltaa ilman Vinettoa”

Taisto Sarkola KTL väitöstutkimus alkoholin vaikutus naisen hormonitasapainoon (Vuosi 2001)

Alkoholi vaikuttaa naisen hormonitasapainoon. Runsaasti ja pitkään alkoholi käyttävillä naisilla tämä ilmenee kuukautishäiriöinä, hedelmättömyytenä, ennenaikaisten vaihdevuosien ja osteoporoosin kehittymisenä sekä maskuliinisten piirteiden voimistumisena. Lisäksi alkoholin käyttöön liittyy rintasyöpäriskin lievä lisääntyminen. Nämä ilmiöt voidaan osittain selittää alkoholin hormonaalisten vaikutusten pohjalta.

Naisten alkoholin kulutus on lisääntynyt viimeisen viiden vuoden aikana ja raittius on vähentynyt. Arviolta noin 5 % suomalaisista naisista täyttää suurkulutuksen kriteerit. Tämän tutkimuksen kohteena oli kohtuullisen alkoholin käytön vaikutus hedelmällisessä iässä olevan naisen hormonitasapainoon. Kontrolloidussa interventiotutkimuksessa veren ja virtsan hormonipitoisuuksia seurattiin kaiken kaikkiaan 183 naisella alkoholin juomisen jälkeen erilaisissa olosuhteissa. Tutkimuksen pääpaino oli alkoholin aiheuttamissa muutoksissa elimistön sukuhormoneissa.

Tulokset
Naisten miessukuhormoni- eli testosteronipitoisuus nousi keskimäärin noin 65 % alkoholin juomisen jälkeen. Nousu oli alkoholiannoksesta riippumaton ja voimakkainta kuukautiskierron keskivaiheessa. Yhdistelmäehkäisypilleriä (e-pilleri) käyttävillä naisilla nousu oli keskimäärin noin 270 %. Testosteroni oli koholla kunnes alkoholi oli kokonaan poistunut elimistöstä. Vaikutus oli kokonaan estettävissä, jos henkilölle annettiin alkoholin palamista estävää entsyymi-estäjää (4-metyylipyratsoli) ennen alkoholin nauttimista. Testosteroninousulle ei kehittynyt toleranssia viikon juomisen (4 – 5 ravintola-annosta/vrk) aikana.
Tutkimuksessa alkoholi nosti myös naissukuhormoni- eli estradiolipitoisuutta e-pilleriä käyttävillä naisilla. Muilla naisilla tätä vaikutusta ei havaittu. E-pillerin ottamisen jälkeen alkoholi ei vaikuttanut siinä olevaan synteettiseen etinyyliestradioliin.

Alkoholin juomiseen liittyvät sukuhormonivaikutukset selittyvät alkoholipalamisen aiheuttamilla muutoksilla maksan energia-aineenvaihdunnassa. Todennäköisesti sukuhormonimuutokset välittyvät alkoholin aiheuttaman NADH/NAD-suhteen nousun kautta. Lisäksi alkoholin havaittiin hetkellisesti nostavan veren prolaktiinipitosuutta, mikä saattaa selittyä alkoholin aiheuttamilla muutoksilla aivojen välittäjäaineissa (opioidit ja dopamiini). 2-3 ravintola-annoksen juomisen jälkeen ei havaittu muutoksia stressihormoni- eli kortisolipitoisuudessa. Kortisoli oli koholla viikon juomisjakson jälkeen, mikä saattaa johtua juomisen lopettamisen vieroitusoireista.

Alkoholin sukuhormonimuutosten mekanismit ja merkitys
Aikaisemmin alkoholin sukuhormonivaikutusten on ajateltu johtuvan pääosin joko suoraan alkoholin aiheuttamista muutoksista sukuhormonien muodostuksessa tai epäsuoraan alkoholin vaikutuksesta hormonien muodostusta sääteleviin tekijöihin. Väitöstutkimuksen merkittävin uusi havainto on, että alkoholi estää sukuhormonien poistumisen naisen maksassa. Alustavat tulokset viittaavat siihen, että miehillä on havaittavissa vastaavanlainen ilmiö, tosin suuruusluokaltaan huomattavasti vaimeampi. Löydöllä saattaa olla ratkaiseva merkitys yllä mainittujen häiriöiden kehittymisessä (ks ingressi). Alkoholi saattaa myös estää testosteronia läheisesti rakenteellisesti muistuttavien anabolisten steroidien hajoamisen maksassa, mikä puolestaan voi johtaa arvaamattomien yhteisvaikutusten ilmenemiseen. Lisäksi alkoholin aiheuttamat muutokset miessukuhormoneissa voivat liittyä lisääntyneeseen väkivalta- ja seksikäyttäytymiseen alkoholia juovilla naisilla.

Väitöskirja on luettavissa sähköisessä muodossa (pdf) www-osoitteessa http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/laa/kliin/vk/sarkola/
———————

E-pilleri vie ilon ja halun.

Lainaus 4.11.2000 Keskisuomalaisesssa julkaistusta artikkelista.
Haastateltavana gynekologi Marjatta Aito.

E- pilleri on virallisen totuuden mukaan todellinen onnenpilleri..
Julkisuudelta piilossa käydään silti kiihkeää keskustelua pillereiden vaikutuksesta naisten psyykkeeseen ja tätä kautta myös seksuaalisuuten ja parisuhteeseen.

Vaikuttavatko hormonit mielialaan on vaikea kysymys, jonka koululääketiede on sivuuttanut lähes tyystin….
En pidä hormoneita niin harmittomina kuin virallnen lääketiede esittää.
Synteettiset hormonit pistävävät kokonaan uusiksi naisen oman hormonijärjestelmän

Pillereiden syöjiltä otetaan tehokkailla keltahormoneilla naisen oma hormonituotanto pois. Koska oma hormonituotanto tyrehtyy pitää pillereihin lisätä keinotekoista estrogeenia eli etnyyliestradiodolia.

Näiden keinoaineita sisältävien pillereiden syöminen aloitetaan usein jo murrosiässä.
Ei nainen vielä tuolloin tiedä millaista on, kun munasarja toimii hyvin ja kehittyy aikuisiin mittoihin ilman ulkopuolisia aineita.

Pillereiden mahdollisiin sivuvaikutuksiin havahduin, kun vanhimmasta tyttärestäni tuli muutamassa päivässä e-pillereiden syönnin aloittamisen jälkeen todella aggresiivinen tappelunhaluinen raivotar.

Kysyin häneltä, että huomaatko mitä pillerit tekevät sinulle?
Tytär vastasi, että ai juu, luulin vain että olen huonolla tuulella.
Niinhän sinä oletkin, mutta se johtuu todennäköisesti pillereistä.
Kun nuorempi tyttäreni söi pari vuotta pillereitä huomasimme, että huushollisamme asuu nainen, joka ei koskaan hymyile.

Omien havaintojeni mukaan pillereistä tulevia psyykkisiä oireita ovat masennus, ahdistuneisuus paniikkitilat, aggressiot, välinpitämättömyys.

Olen pitkään miettinyt mistä nämä perusilmeettömät nuoret naiset ovat keskuuteemme putkahtaneet?

Sehän tiedetään, että vanhat naiset ovat äkäisiä akkoja, mutta näillä pillereillä teemme nuorista tytöistäkin samanlaisia.

Antamalla nuorille ehkäisypillereitä me teemme heistä hypoestrogeenisiä vaihdevuotisia naisia.
Ongelmana on se, ettei pillereiden nagatiivisiä vaikutuksia ole juurikaan tutkittu.
Sen todistaminen, että joku oire johtuu keinohormoneista on todella vaikeaa.

Edelläoleva lainaus oli n 10% laajasta lehtiartikkelista.
————–