Naisten aivot eivät kestä alkoholia

Profiilikuva
Kirjoittaja on filosofian tohtori ja kirjailija.

Pitäisikö naisten alkoholinkäyttöön suhtautua eri tavalla kuin miesten?

Naisten juomisesta tunnutaan ylipäätään kantavan huolta enemmän kuin miesten. Syitä on varmasti useita: naisten alkoholinkäyttö on lisääntynyt enemmän, naiset humaltuvat ruumiinrakenteensa vuoksi pienemmästä määrästä alkoholia kuin miehet, ja toisaalta raskauden aikana juominen voi olla tuhoisaa sikiölle. Naiset ovat myös alttiimpia maksakirroosille kuin miehet.

Vuonna 1968 naiset joivat vain kymmenyksen kaikesta alkoholista, nyt heidän osuutensa kattaa neljänneksen. Tai siis meidän osuutemme. Yhdysvalloissa 1980-luvulla jokaista alkoholiriippuvaista naista kohti oli viisi riippuvaista miestä, nyt suhde on 1:2,5.

Vaikuttaa siltä, että on muitakin syitä olla huolissaan nimenomaan naisten alkoholinkäytöstä: uusien tietojen mukaan alkoholi vaurioittaa naisten aivoja nopeammin kuin miesten. Vaikutus tapahtuu ennen kaikkea serotoniinin, hermosolujen välittäjäaineen kautta. Alkoholin suurkulutus vähentää serotoniinin toimintaa.

Tutkimuksessa juopottelu vaikutti muuttavan naisten aivojen serotoniiniaktiivisuutta neljässä vuodessa saman verran kuin miehillä neljässätoista.

Serotoniinin toiminnan muuttuminen vaikuttaa muun muassa arvostelukykyyn, itsehillintään ja tunne-elämään. Liiallinen alkoholinkäyttö voi aiheuttaa depression – ja juuri serotoniinin vähentyneen toiminnan kautta.

Tulosten perusteella tutkijat suosittelevat, että naisille pitäisi suunnata omia raitistumisohjelmia. Käsittääkseni Suomessa tällaisia jo onkin.

Entä pitäisikö naisten olla etusijalla katkaisuhoitopaikkoja jaettaessa? Kai jokainen vieroitusta tarvitseva ansaitsee avun yhtälailla. Naisilla avun pitäisi ehkä olla pikaisempaa, aikaa odotella ei ole.

Mutta toisaalta valtaosa alkoholin uhreista on yhä miehiä ja alkoholi on varmasti tärkeimpiä tekijöitä, joka muun muassa laskee miesten elinaikaodotetta naisten odotetta alhaisemmaksi.