Mua sattuu enemmän!

Profiilikuva
Tiina Raevaara on filosofian tohtori ja kirjailija.

Voiko kipukokemuksia vertailla? Eikö kivun voimakkuus ole väistämättä subjektiivinen asia?

Scientific American kirjoitti muutama päivä sitten miehen ja naisen kipukokemusten eroista. Naisen kipu on lehden mukaan vahvempaa kuin miehen. Artikkeli perustui tutkimukseen, jossa vertailtiin eri sairauksiin liittyvän kivun voimakkuutta.

Kipukokemuksen vertailu ”kyselytutkimuksena” on hirvittävän hankalaa. Kahden eri ihmisen kokemalle kivulle on vaikea löytää yhteistä mitta-asteikkoa, ja toisaalta on hankala saada varmuutta siitä, että kivun aiheuttaja on täsmälleen samanlainen. Jos reumaa sairastavat naiset ovat kivulloisempia kuin miehet, voi tulos kertoa paitsi kipukokemuksen, myös sairauden etenemisen eroista sukupuolten välillä.

Se, kuinka yksittäinen ihminen kokee kivun, vaihtelee tilanteesta toiseen. Yleinen viretila, terveydentila sekä mieliala vaikuttavat varmasti.

Kivun sukupuolieroja on monesti tarkasteltu vain vertaamalla kivusta kertovien miesten ja naisten määriä esimerkiksi tiettyä tautia sairastavien joukosta. Kivun voimakkuutta on tarkasteltu paljon vähemmän.

SciAmin esittelemässä, alun perin Journal of Pain -tiedejulkaisussa ilmestyneessä tutkimusraportissa oli mukana 11 000 potilasta, jotka arvioivat kokemaansa kipua asteikolla 0-10. Kaikkiaan 250 eri lääketieteellisessä tilassa näkyi sukupuolieroja kivun voimakkuudessa. Naisten kokema kipu oli keskimäärin 20 prosenttia miesten kipua voimakkaampaa.

Entä jos naisen on vain miestä helpompi kertoa voimakkaasta kivusta?

Sukupuolten erilainen taipumus kertoa kivusta yritettiin toki ottaa huomioon yhtenä selittävänä tekijänä. Koska otos tutkimuksessa oli noinkin suuri, tutkijoiden mielestä yksinkertaisin selitys kuitenkin on, että naiset todella kokevat kivun voimakkaampana kuin miehet.

Syiden pohtiminen on mielenkiintoista. Löytyykö kipualttius ruumiinrakenteesta, geeneistä tai vaikkapa neurologisista eroista? Entä onko erolla jokin evolutiivinen tausta – ehkä metsästävät ja taistelevat miehet tarvitsevat korkean kipukynnyksen, mutta naisten pitää aistia kipu herkästi esimerkiksi turvatakseen sikiön kehityksen?

Kipututkimuksia tehdään muuten paljon koe-eläimillä. Se on mielestäni yksi eettisesti kyseenalaisimmista genreistä eläinkokeiden joukossa.