Monimuotoisuus: tietokirja entiselle ympäristöministerille

Profiilikuva
Tiina Raevaara on filosofian tohtori ja kirjailija.

Luontotoimittaja, biologi Juha Kauppisen tuore tietokirja Monimuotoisuus osuu täsmällisesti oikeaan hetkeen. YK:n luontopaneelin IBPES-raportti julkaistiin pari viikkoa sitten, ja vaikka asiaa yhtään seuranneille sen sisältö ei ollut yllätys, karua kuultavaa raportti on silti. Maapallon luonnon monimuotoisuus, elonkirjo, on hälyttävässä tilassa.

Raportin mukaan ihminen on toiminnallaan vaikuttanut merkittävästi kolmeen neljäsosaan maalla olevista elinympäristöistä ja kahteen kolmasosaan meriympäristöistä. Lajeja häviää aina, se on osa evoluutiota, mutta nyt häviämisen nopeus on niin suuri, että voidaan puhua kuudennesta sukupuuttoaallosta. Jopa miljoona eliölajia on vaarassa hävitä lähitulevaisuudessa toimintamme seurauksena.

Suurin elonkirjon kaventaja on ihmiskunnan tapa käyttää maata. Rakentaminen, metsien kaataminen ja maan raivaus viljely- ja laidunmaiden tieltä vievät tilaa ja ravintoa luonnonvaraisilta eliölajeilta.

Olen vuosien aikana harmitellut sitä, ettei monimuotoisuuden kato päädy otsikoihin. Nyt siitä puhutaan! Suomessa keskustelua on herättänyt erityisesti metsien käyttö. Se on perusteltua, sillä suomalaisista lajeista erityisen tukalassa asemassa ovat metsien lajit.

Keskustelua seuratessa on käynyt hyvin ilmi, että luonnon monimuotoisuutta ei tunneta kovinkaan hyvin. Pelkkä peruskäsite on monelle hankala – mitä monimuotoisuus eli biodiversiteetti oikeastaan on – eikä monimuotoisuuden tärkeyskään aukea kaikille. Se on surullista, sillä ihmiskunta elää planeetallaan luonnon monimuotoisuuden varassa.