Miten kompensoida lomamatka ja muutama torakka?

Profiilikuva
Tiina Raevaara on filosofian tohtori ja kirjailija.

Terveisiä kauniista Dubrovnikista! Lentämiseni tänne ja takaisin rasittaa ilmastoa yli 800 hiilidioksidikilon verran, mikä ei tietenkään ole omiaan nostattamaan lomafiilistä.

Helsingin Sanomien ympäristötoimittaja Heli Saavalainen kertoi viikon takaisessa kolumnissaan Jyväskylässä järjestetystä ympäristöalan konferenssista, jonka järjestäjät olivat tarjonneet osallistujille mahdollisuutta kompensoida konferenssimatkan aiheuttamia hiilipäästöjä vapaaehtoisella maksulla.

Suon ennallistamiseen ohjattavan maksun suoritti kuitenkin vain 39 prosenttia osallistujista, ja heistäkin suurin osa maksoi pienimmän mahdollisen summan.

Jos poikkeuksellisen valveutuneet ympäristöalan asiantuntijatkaan eivät kompensoi aiheuttamiaan hiilidioksidipäästöjä, miksi kukaan muukaan niin tekisi, kysyy Saavalainen täysin aiheellisesti.

Usein kompensaatiosta puhutaan hiilipäästöjen kohdalla, mutta yhtä hyvin voidaan kompensoida esimerkiksi louhimisen aiheuttamia tuhoja metsälle. Kun metsä kaadetaan kivilouhimon tieltä, firma voi tukea ekologisesti yhtä arvokkaan metsän suojelua jossain muualla. Tällöin puhutaan ekologisesta kompensaatiosta, jolla siis yritetään turvata luontoarvojen – lajien ja niiden elinympäristöjen – säilyminen.