Metsähallituksella on varaa lässyttää

Profiilikuva
Tiina Raevaara on filosofian tohtori ja kirjailija.

Luontoarvot ovat joskus myös kulttuurisesti tärkeitä. Siitä esimerkkinä toimii niin kutsuttu Vienan reitti Suomussalmella.

Vienan reitti on polku, jota pitkin Elias Lönnrot (1802-1884) kulki kuuluisilla runonkeruumatkoillaan. Keräämistään runoista Lönnrot kokosi muun muassa Kalevalan ja Kantelettaren. Polku kulki erämaan läpi, metsän keskellä, ja vanhimmat kirjalliset maininnat siitä ovat peräisin jo 1600-luvulta.

Kun suojelemme merkkihenkilöidemme lapsuudenkoteja, voisimme suojella myös ympäristöjä, joissa merkkiteokset ovat syntyneet. Kalevala on kulttuuriperimäämme raskaimmillaan.

Metsäpolun rauhoittamisen luulisi olevan helppoa – vaan ei.

Metsähallitus on nyt 2000-luvulla hakannut metsää Vienan reitiltä pala palalta. Polun erämaisesta luonteesta on jäljellä pian vain muisto. Polun päällä käännetään tukkirekkoja, ja sen ympärille suunnitellut 30 metrin suojavyöhykkeet ovat kutistuneet olemattomiin.