Media tykkää sairaista

Profiilikuva
Tiina Raevaara on filosofian tohtori ja kirjailija.

Mitä on terveysjournalismi? Ehkä ensimmäisenä siitä tulee mieleen lehtien ohjeistavat uutiset: syö näin, nuku noin paljon, liiku enemmän, vältä näitä. Terveysjournalismiin liittyy helposti valistuksen kaiku.

Vanhakantaisesti ajateltuna terveystiedon levittäminen onkin ennen kaikkea valistusta. Kansalle täytyy kertoa, millaisia elämäntapavalintoja sen pitäisi tehdä. Tosiasiassa nykyajan terveysjournalismi on tietenkin paljon moninaisempaa.

Mediassa näkyviin pääsevät sairastuneet ja taudin voittaneet, tappavat pandemiat, rasva- ja sokerisodat.

Kaikkiaan kuusi prosenttia uutisjournalismista käsittelee terveysaiheita.

Jos tarkastellaan koko terveysviestinnän kenttää, viestinsä maailmalle haluavat saada ainakin tutkijat ja tutkimuslaitokset, lääke- ja ruokateollisuus, potilasjärjestöt, yksittäiset liikunnan, dieetin, hoitomuodon tai totuuden puolestapuhujat. Ääniä siis riittää.