Laki sen sanoo: tutkijan pitää vaikuttaa

Profiilikuva
Tiina Raevaara on filosofian tohtori ja kirjailija.

Twitterissä heräsi juhannuksen aikoihin kiivas ja välillä aika ilkeämielinenkin keskustelu tutkijoiden poliittisista kannoista. Helsingin Sanomien Nyt-liite yritti tiivistää keskustelun juttuunsa. Koko keskustelu sai alkunsa professori Anu Koivusen kolumnista

Keskustelussa siis eräät toimittajat paheksuivat sitä, että julkisuudessa esiintyvillä tutkijoilla saattaa olla poliittisia kantoja tai jopa ”puoluekirja”. Lopulta keskustelussa alettiin jopa esittää, että tutkijoiden ei pitäisi lainkaan yrittää vaikuttaa yhteiskuntaan, koska taustalla on aina väkisinkin henkilökohtaisia poliittisia ajatuksia tai asenteita.

Mikä on akateemisen tutkijan tehtävä? Sen voi tarkistaa yliopistolaista:

Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee edistää elinikäistä oppimista, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Tutkimuksen tulee siis vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Tämä yliopistojen ns. kolmas tehtävä lisättiin yliopistolakiin vuonna 2009, ja sen jälkeen yliopistoissa onkin tartutttu kiivaasti toimeen.