Kukat kukkivat vain Darwinin haudalla

Profiilikuva
Tiina Raevaara on filosofian tohtori ja kirjailija.

Biologian sanakirja (toim. Rauno Tirri ym., Otava 1995), johon olen ennenkin viitannut, on minulle kovin tärkeä kirja.

D-kirjaimen kohdalta löytyy muun muassa tällainen kohta:

darwinismi, Darwinism, englantilaisen Charles Darwinin (1809-82) julkaisema evoluutioteoria (1859), jonka ydinajatuksena on kelpoisimpien (-> kelpoisuus) muunnosten elossa säilyminen olemassaolon taistelussa. Darwinismin perusperiaatteet ovat muuntelun periaate, periytymisen periaate ja valinnan periaate. Nämä ehdot ovat -> evoluution välttämättömät ja riittävät ehdot. Muuntelun periaatteen mukaan kaikki luonnon populaatiot ovat muuntelevia. Periytymisen periaatteen mukaan tämä muuntelu periytyy ainakin osaksi jälkeläisille. Valinnan periaatteen mukaan sopeutuneimmat muunnokset säilyvät parhaiten hengissä olemassaolon taistelussa, mistä seuraa sopeutuneisuuden kasvu -> populaatiossa. Tämän tapahtumaketjun Darwin katsoi johtavan vähitellen uusien lajien muodostumiseen.


Antakaa siis Darwin-paralle rauha, viimeinkin! Hän ei sanonut, että vahvimmat ja rikkaimmat voittavat tai että huono-osaisia ihmisiä ei pidä auttaa, eikä evoluutioteorialla ole mitään tekemistä esimerkiksi terrorismin kanssa. Darwinin teoria sotketaan milloin mihinkin poliittiseen kinaan, ja sitä käytetään puolustamaan tai vastustamaan ideologioita, jotka eivät ole sille edes analogisia. He, jotka darwinismi-sanaa näissä yhteyksissä käyttävät, vaikuttavat myös tuntevan evoluutioteorian periaatteet kaikkein huonoimmin.

Darwin oli toki aikansa lapsi, eivätkä kaikki hänen näkemyksensä olisi enää poliittisesti korrekteja (puhumattakaan siitä, että moni sen aikainen käsitys on jo osoitettu vääräksi). Mutta kannattaa muistaa, että evoluutioteoria kertoo eliölajien synnystä ja muuttumisesta, ei muusta.

Darvinismi voi toki olla jotain ihan muuta. Läppä kenties?