Johan Bäckman ja hyvä tieteellinen käytäntö

Profiilikuva
Kirjoittaja on filosofian tohtori ja kirjailija.

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Oikeussosiologian ja kriminologian dosentti Johan Bäckman on toiminut vuosia ”Suomi-asiantuntijana” Venäjän mediassa ja antanut siellä valheellisia ja harhaanjohtavia lausuntoja esimerkiksi suomalaisten viranomaisten toiminnasta.

Suomessa Bäckmanin toiminta on aiheuttanut suuttumusta ja turhautumista. Akateemisia piirejä on häirinnyt se, että Bäckmanin käyttämä dosentti-nimike saa hänet vaikuttamaan akateemiselta asiantuntijalta. Siltä hän tietenkin myös haluaa vaikuttaa.

Turhautuminen johtuu siitä, että asialle ei ole voitu tehdä mitään. Laki ei anna mahdollisuutta perua dosentin arvonimeä. Helsingin yliopisto selvitteli asiaa jo kymmenisen vuotta sitten, ja tämän vuoden alkupuolella asiaan tarttui opetusministeriö. Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen on yrittänyt edistää dosentuurin perumisen mahdollistavaa lakimuutosta.

Nyt Honkonen kuitenkin luopui asiasta yliopistomaailman vastustuksen myötä. Ylen uutisen mukaan yliopistot eivät halua, että yliopistolakia avataan enää tällä vaalikaudella. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi taas on sitä mieltä, että yksittäistapausten vuoksi ei pidä muuttaa säännöksiä.

Ammattitutkijoita edustava Tieteentekijöiden liitto korostaa, että dosentuurit myönnetään tieteellisten ansioiden perusteella eivätkä nämä ansiot ”pyyhkiydy pois tieteen ulkopuolisen toiminnan perusteella”.

Mutta onko asia tosiaan näin? Toisenlaiseenkin tulkintaan olisi mahdollisuus. Tieteenteon etiikkaa valvoo Suomessa Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Se tarkkailee, toteutuuko hyvä tieteellinen käytäntö siihen sitoutuneissa organisaatioissa. Hyvä tieteellinen käytäntö on joukko ohjeita, joita tutkijan pitäisi siis noudattaa.

On tietenkin selvää, että hyvän tieteellisen käytännön oletetaan toteutuvan yliopistojen sisäisessä toiminnassa, kuten tutkimuksessa ja opetuksessa. 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan sivuilla kerrotaan kuitenkin näin: 

”Tutkijoiden tulee noudattaa edellä mainittuja käytäntöjä myös toimiessaan opettajina ja ohjaajina, tutkimustyöpaikan tai -rahoituksen hakijoina sekä muissa oman alan asiantuntijatehtävissä niin tieteellisissä kuin tiedeyhteisön ulkopuolisissakin yhteyksissä.

Käytännöt koskevat tutkimustoiminnan ohella opetusmateriaaleja, kirjallisesti ja suullisesti annettuja lausuntoja, arviointeja, ansio- ja julkaisuluetteloita sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tilanteita niin painetuissa kuin sähköisissäkin julkaisukanavissa, myös sosiaalisessa mediassa.

Minun nähdäkseni Johan Bäckmanin voi katsoa toimineen hyvän tieteellisen käytännön vastaisesti tai vähintäänkin sen henkeä vastaan.