Biologi Tiina Raevaara tutkailee tieteen maailmaa kaunokirjailijan aivoin.

Ilmastonmuutoksen pyhyysoppi

Tiina Raevaara
Blogit Tarinoita tieteestä 30.11.2011 10:51

Minua on pyydelty kirjoittamaan ilmastonmuutoksesta. Olen vältellyt tehtävää kuin pakollista ruotsinkurssia aikoinaan yliopistolla. Keskustelu ilmastonmuutoksesta kuumenee paljon nopeammin kuin ilmasto itse, ja keskusteluun osallistujan oletetaan asettuvan selkeästi rintamalinjan jommallekummalle puolelle.

Ilmastonmuutoskeskustelu pitää sisällään kimpun väitteitä, ja kun keskustelija tulee paljastaneeksi puolensa keskustelussa, hänen oletetaan hyväksyvän tai hylkäävän kaikki väitteet kerralla.

Siksi ilmastonmuutos tuntuu välillä uskonnolliselta opilta: jos kuulut seurakuntaan, sinun tulee tunnustaa, että kaikkivaltias jumala loi maailman, että hänellä on poika, joka syntyi neitseellisesti ja tapettiin, mutta nousi kuolleista ja siirtyi edelleen taivaaseen, että jumalan poika joskus tulee takaisin ja tuomitsee kaikki elävät ja kuolleet ihmiset, ja että on vielä jonkinlainen pyhä henki, joka vaikuttaa kirkossa, ihmisten välillä ja ruumiiden ylösnousemisessa, ja että mitähän vielä…

Et ole kunnollinen seurakunnan jäsen, jos uskot vain jumalaan, muttet pyhään henkeen, tai uskot, että jumalan poika on taivaassa, muttet usko, että hän sieltä joskus palaisi.

Näin ilmastonmuutoskeskustelukin tuntuu monesti etenevän. ”Uskotko ilmastonmuutokseen?” kysytään. Ja jos kysymykseen vastaa myöntävästi, vastaajan oletetaan tunnustavan nipun muitakin opinkappaleita. (Ylipäätään jonkin luonnontieteellisen väitteen kohdalla termi ”uskoa” on jotenkin toimimaton. Uskotko, että on olemassa painovoima? Uskotko, että Maalla on vain yksi kuu? Mitä väliä itse asian kannalta, uskooko joku vai ei?)

Ilmastonmuutoksen opinkappaleisiin kuuluvat ainakin seuraavat väitteet (ehkä hieman ylevämmin muotoiltuina):

  • Ilmastonmuutos on.
  • Ilmastonmuutoksen syynä on ihmisen toiminta.
  • Ilmastonmuutoksen syynä on ennen kaikkea hiilidioksidi.
  • Ilmastonmuutos täytyy pysäyttää.
  • Ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä riippuu koko maapallon biosfäärin kohtalo.
  • Ilmastonmuutos voidaan pysäyttää leikkaamalla hiilidioksidipäästöjä.
  • Ilmastonmuutos on ympäristöongelmista suurin ja ansaitsee eniten voimavaroja.

Nämä kaikki täytyy hyväksyä, jottei leimautuisi ilmastoskeptikoksi tai vielä pahemmaksi – ilmastonmuutosdenialistiksi!

Ilmastonmuutosdenialismi vasta onkin typerän uskonvarainen systeemi.

Ilmastonmuutoksen olemassaolosta vallitsee tiedemaailmassa ihan oikeasti tukeva yksimielisyys. Yksityiskohdista on toki olemassa paljon epäselvyyttä ja paljon erimielisyyksiä, mutta yksittäiset löydöt ovat aina tieteessä vain pisara meressä. Ilmastonmuutoksesta alkaa olla jo sen verran julkaistua materiaalia ja niin pitkältä ajalta, että yksittäiset lätkämailagraafitkin ovat kokonaisuuden kannalta aivan toissijaisia.

Minä ainakin luotan tiedemaailmaan sen verran, että en katso omaa asiantuntemustani niin suureksi, että se peittoaisi ja kumoaisi monen eri tieteenalan tulokset ja käsitykset asiasta. Yhtä hyvin voisin kieltää evoluution.

Minä siis uskon ilmastonmuutokseen.

Joskus on tilanteita, joissa en halua tätä sanoa. Typerää – mutta en halua painolastikseni kaikkia muita opinkappaleita.

Minä en esimerkiksi ole lainkaan vakuuttunut siitä, että ilmastonmuutosta kyettäisiin pysäyttämään erilaisilla hiilidioksidipäästöleikkauksilla. Käsitykseni on, että sen pysäyttämiseen tarvittaisiin jotain todella järeää, esimerkiksi lämpöä heijastavien partikkelipilvien rakentaminen yläilmakehään tai jokin muu raskaan sarjan toimenpide, jolla sivuvaikutuksetkin saattaisivat olla melkoiset. Koetaanko ilmastonmuutos niin suureksi uhaksi maapallolle, että tuollaisiin halutaan jossain vaiheessa ryhtyä?

Lisäksi paniikinomainen hiilidioksidipäästöjen pienennys saa aikaan typeriä ratkaisuja, jotka ovat luonnolle vain pahaksi. Sademetsien hakkaaminen biopolttoaineviljelysten takia noin esimerkkinä. Ylipäätään harmittaa monien ympäristöongelmien jääminen ilmastonmuutoskeskustelun jalkoihin. Nykyään ”ympäristönsuojelu” tarkoittaa lähes pelkästään hiilidioksidipäästöjä vastaan taistelemista. Minä haluaisin suojella metsiä! Suurpetoja! Sammakkoeläimiä! Meriekosysteemejä! Suoluontoa!

Pian tulee varmaankin se hetki, jolloin ilmastonmuutos kävelee kaiken muun luonnonsuojelun yli. Pari vuotta sitten oli jo jokin yksittäinen tutkimustulos, jonka mukaan pohjoisen pallonpuoliskon metsät edistävät ilmaston lämpiämistä, koska talvisin ne estävät maan lumivaippaa heijastamasta lämpöä takaisin avaruuteen. Hakataan metsät!

Useinhan vastakkainasettelu olisi täysin turhaa. Monet muutenkin luontoa hyödyntävät toimenpiteet hidastavat myös ilmastonmuutoksen etenemistä. Metsät ja merten plankton ovat hiilinieluja, kasvisruoka on hyväksi paitsi lihaa pienempien hiilidioksidipäästöjen vuoksi, myös siksi, että laidunmaiden lisääntyminen uhkaa sademetsiä ja aiheuttaa eroosiota. Muutenkin kannatan luonnonvarojen säästämistä, sillä ilman ilmastonmuutostakin moni asia planeetallamme on rajallinen. Hiilidioksidipäästöjen leikkaaminen johtaa suoraan ja välillisesti moneen muuhunkin hyvään asiaan kuin ilmastonmuutoksen hidastumiseen. Mutta paniikki on pahasta.

Minä uskon ilmastonmuutokseen, mutten pyhään henkeen.

Pidätän oikeuden myös muuttaa mielipiteitäni. Uskonnollisillekin opinkappaleille on usein tyypillistä, että uskova ei missään vaiheessa halua muuttaa käsitystään niistä.

Tiina Raevaara

Kirjoittaja on filosofian tohtori ja kirjailija.

Keskustelu

Tässä kannattaisi keskittyä myös motiiveihin. Politiikkahan toimii periaatteessa niin että vallassa olevat politikot yrittävät kerätä rahaa joko poliittisen vastustajien leiristä, tai kaikilta ja palauttaa rahat sitten omaan leiriin; duunarit haluaa rahaa yrityksiltä yrityksiltä, yritykset duunareilta, kaupunkilaiset maalaisilta, maalaiset kaupunkilaisilta, eliitti rahvaalta, rahvas eliitiltä jne.

Tässä kyseisessä tapauksessa on kyse kaikilta kerättävästä rahasta ja sen palauttamisesta omille eturyhmilleen. Jos minä maksan sähköstä 2 senttiä enemmän kw/h haittaveroa niin mitä ympäristö siitä hyötyy? Ei yhtään mitään. Mutta kun valtion kassaan kerätään näitä 2 senttisiä kymmeniä miljardeja, on siinä politikoilla mukavasti pelimerkkejä jakaa rahaa omille eturyhmilleen ja luvata taas kaikkea kivaa tulevissa vaaleissa. Ei tässä ole sen monimutkaisemmasta asiasta kyse.

Se että tiedeyhteisö on tässä mukana näinkin laajasti on sääli, mutta täytyy muistaa että tiedemieskin on ihminen joka tarvitsee makkaraa leipänsä päälle. Jos sen hintana on paskan puhuminen, saattaisin itsekin syyllistyä miseen paremman puutteessa. Ja politikothan ne päättävät myös tieteen rahoittamisesta. Heillä on tässä symbioosi, jossa molemmat hyötyvät.

Sinänsä öljyn kuluttamisen vähentäminen olisi hyvä asia koska olemme tosi vaikeuksissa tulevaisuudessa tällä öljyriippuvuudella jä jäljellä olevilla öljyvaroilla.

MOTissa venäläinen tiedemies väitti uuden pienen jääkauden olevan ovella. Asia voidaan todistaa aurinkokunnan kappaleiden pintalämpötilojen pitkäaikaisseurannasta, eli nämä ovat alenemassa.. Sittenhän pitäisi tuprutella hiilidioksidia ja etenkin metaania niin paljon kuin sielu sietää, että saadaan viilentymistä hillittyä!

Lienee varmasti ei kaikkea ilmastoon vaikuttavia tekijöitä ei tunneta riittävällä tarkkuudella.

Durak kirjoitti:

”Ilmasto ei ole ikinä ollut pysyvä. Muuttumaton ilmasto on vain haaveena vihreitten uskovaisten ajatuksissa.”

Tämä on sangen yleinen argumentointivirhe, niin sanottu olkinukke:

”Olkinukke (engl. straw man) on yleinen argumentointivirhe, jossa vastapuolen argumentti sivuutetaan hyökkäämällä siitä tehtyä heikompaa karikatyyria vastaan. Tällöin tavallaan pannaan sanoja toisen suuhun, jotta toinen joutuisi huonoon valoon, tai esitetään toisen ajatus niin kärjistetyssä muodossa, että sillä mitätöidään toinen tai toisen ajatus” (Wikipedia)

http://fi.wikipedia.org/wiki/Olkinukke

Toisten motiiveilla spekulointi ei ainakaan ole tieteellistä. Ainakin jos se perustuu puhtaasti omasta maailmankatsomuksesta kumpuavaan epäluuloon ja mutuun.

1suomalainen, miten minä olen ”ilmastokerettiläinen”?

Kirjoitin näin: ”Ilmastonmuutoksen olemassaolosta vallitsee tiedemaailmassa ihan oikeasti tukeva yksimielisyys. Yksityiskohdista on toki olemassa paljon epäselvyyttä ja paljon erimielisyyksiä, mutta yksittäiset löydöt ovat aina tieteessä vain pisara meressä. Ilmastonmuutoksesta alkaa olla jo sen verran julkaistua materiaalia ja niin pitkältä ajalta, että yksittäiset lätkämailagraafitkin ovat kokonaisuuden kannalta aivan toissijaisia.

Minä ainakin luotan tiedemaailmaan sen verran, että en katso omaa asiantuntemustani niin suureksi, että se peittoaisi ja kumoaisi monen eri tieteenalan tulokset ja käsitykset asiasta. Yhtä hyvin voisin kieltää evoluution.

Minä siis uskon ilmastonmuutokseen.”

Motiiveista voi ja kannattaa spekuloida. Esim. poliitikkojen motiiveista on kaksi kilpailevaa teoriaa; yhteisen hyvän ajaminen sekä oman edun tavoittelu. Sinä ilmeisesti uskot ensin mainittuun? Tieteellisesti asiaa tuskin pystyy ratkaisemaan. Täytyy vain yrittää arvailla ja miettiä mitä tapahtuu ja miksi. Sattumalta asiat eivät tapahdu. Kaikelle ihmisen toiminnalle on syynsä.

Tiina Raevaara:
”Ilmastonmuutoksen olemassaolosta vallitsee tiedemaailmassa ihan oikeasti tukeva yksimielisyys.”

Asiasta ollaan montaa mieltä. Se että onko jonkin teorian takana enemmistö ei ole ratkaisevaa. Kirjoitin aikaisemmin poliittisista motiiveista jotka voivat myös aiheuttaa ”ilmastonmuutoksen.” Ihan arkikokemus sanoo ainakin minulle että mitään mullistavaa ei ole tapahtunut. Puhutaan jostain asteiden kymmenyksien eroista ehkä 150 vuoden ajalta. Minkälaiset oli lämpömittarit siihen aikaan?

Tiettyjen asiaa ajavien tiedemiesten sähköpostit olivat järkyttävää luettavaa. Olivat kovin pettyneitä kun lämpötilat eivät nousseetkaan kuten he olivat ennustaneet.

Tämä juttu haisee jo tosi pahalle.

Tapio Laakso ei näy tietävän että kosteikot tuottavat aina metaania joka on kasvihuonekaasuna n. 30 kertaa hiiltä rajumpi ilmastohaitta. Jos hyväksytään totuudeksi oletus että paha kuivuus tuottaa lisää hiiltä, mikähän lienee tämän ynnä-ja pois-laskun lopputulos? Vai onko vain tiedon tai muistin heikkous estänyt ajattelemasta asioita loppuun?

Saharassakin vallitsee armoton kuivuus.

Tiinan mielipahaksi täytyy sanoa että Suomen suoluonnot ovat kokonaisuutena ottaen kalliimpi ylellisyys kuin osataan arvata.

Tässäkin ketjussa esitettyjä väitteitä siitä, että ilmastonmuutos ei olisi ihmisen aiheuttamaa, käydään mainiosti läpi SkepticalScience-sivustolla: http://www.skepticalscience.com/

Sivulta käy mainiosti selville, kuinka samoja, moneen kertaan kumottuja väitteitä toistetaan. Esimerkiksi tämä artikkeli käy läpi väitteet siitä, että lämpeneminen olisi pysähtynyt:
http://www.skepticalscience.com/global-cooling-january-2007-to-january-2008.htm

Tapio Laakso: ” Esimerkiksi tämä artikkeli käy läpi väitteet siitä, että lämpeneminen olisi pysähtynyt” Jos katsot ensimmäisen linkkisi kuvaa 1 tai toisen linkkisi kuvaa 3, vaikka sitä vaaleanpunaista viivaa, niin väitätkö todella ettei lämpeneminen ole pysähtynyt 2000-luvulla?

Crash kirjoitti:

Durak kirjoitti:
Perustelusi on heikko, koska molemmat lauseet ovat erityisen vahvasti tosia.
”Ilmasto ei ole ikinä ollut pysyvä. Muuttumaton ilmasto on vain haaveena vihreitten uskovaisten ajatuksissa.”

”Väitätkö todella ettei lämpeneminen ole pysähtynyt 2000-luvulla?”

Kun tuota käyrää katsoo, niin on erittäin vaikea päätyä tekemään lyhyen tähtäimen ennusteita millään merkittävällä varmuudella. 2000-luku on kuitenkin merkittävästi lämpimämpi kuin 1900-luvun alku tai puoliväli, lämpimämpi kuin jopa 1900-luvun loppu.

Emme ole väittämässä, että hiilidioksidin määrän kasvu täysin peittää lyhyen välin muista syistä johtuvan vaihtelun. Ilmastoon vaikuttaa monta tekijää niin nyt kuin aiemminkin.

”Minkälaiset oli lämpömittarit siihen aikaan?”

Hyvä kysymys. Tutustu James Joulen kalorimittauksiin. Kyllä ihminen on fiksu kun se haluaa tietää.

”Hyvä kysymys. Tutustu James Joulen kalorimittauksiin. Kyllä ihminen on fiksu kun se haluaa tietää.”

Siis ulkolämpötiloja mitattiin Joulen kalorimittareilla?

Tiili kirjoitti:
””Väitätkö todella ettei lämpeneminen ole pysähtynyt 2000-luvulla?””

”Kun tuota käyrää katsoo, niin on erittäin vaikea päätyä tekemään lyhyen tähtäimen ennusteita millään merkittävällä varmuudella. 2000-luku on kuitenkin merkittävästi lämpimämpi kuin 1900-luvun alku tai puoliväli, lämpimämpi kuin jopa 1900-luvun loppu”

En ole pyytänytkään tekemään mitään ennustuksia vaan kertomaan mainittujen kuvien perusteella onko lämpenenminen jatkunut 2000-luvulla. Miksi yksinkertaiseen kysymykseen on niin vaikea vastata? Lehtitietojen perusteella jopa Phil Jones ja muut IPCC:n käyttämät ilmastoasiantuntijat ovat havainneet tämän kauhistuttavan tosiasian, että lämpeneminen on pysähtynyt.

Tiedettä ei voi valjastaa poliitikkojen tarpeisiin ainakaan kansainvälisesti tai kovinkaan pitkäksi ajaksi. Tieteen tehtävä ei ole ottaa kantaa vaan kertoa kuinka asiat ovat. Päättäjät tekevät sitten johtopäätökset ja käynnistävät toimenpiteet. Ilmastojärjestelmän monimutkaisuus johtaa kuitenkin siihen, että useimmat ihmiset eivät voi tai halua käsitellä asiaa analyyttisesti vaan ilmaisevat tunteisiin perustuvia argumentteja. Tämä puolestaan polarisoi keskustelua ja vaikeuttaa oikeiden päätöksien tekemistä.

Mielestäni olennaisin asia on ymmärtää ilmastonmuutoksen mittakaava ja mahdollisuus. Ilmasto on erittäin monimutkainen järjestelmä, mutta ihmiskunnan vaikutus tuohon järjestelmään on jo merkittävä. Ilmastonmuutoksesta pitäisi olla huolissaan, vaikka siihen ei uskoisikaan, koska ihmisen toimien mittakaava on jo tarpeeksi suuri. Emme voi ottaa riskiä ilmaston rajusta muutoksesta, joten meidän täytyy tutkia järjestelmää, jotta tietäisimme mitä voimme tehdä. Ihmiskunnan kyvyt ovat jo sen verran mahtavat, että halutessamme voimme muuttaa ilmastoa merkittävästi. Energiankulutuksen kasvaessa on mielestäni jopa todennäköistä, että joudumme tulevaisuudessa kontrolloimaan ilmastoa aivan kuten vaikkapa hirvien määrää metsissä.

Kiittäkäämme Herraa ilmastonmuutoksesta (jos sillä tarkoitetaan ilmaston lämpenemistä). Amen.

Ei ole kyse siitä että lämpeneekö vai kylmeneekö ilmasto. Eikä senkäään vertaa siitä kenen ns. ’ uskottavuus ’ on mistäkin kenenkin kielestä kiinni.
En se minä ollut – Olli 5v.

Kyse on siitä että jollakin keinoin kaiken saasteen syytäminen luonnon tuhoamiseksi on saatava aisoihin.

Durak kirjoitti:
Perustelusi on heikko, koska molemmat lauseet ovat erityisen vahvasti tosia.
”Ilmasto ei ole ikinä ollut pysyvä. Muuttumaton ilmasto on vain haaveena vihreitten uskovaisten ajatuksissa.

Ensimmäisen lauseesi otin mukaan kontekstin takia. Triviaahan se on: yhtä oivaltavaa olisi kirjoittaa että ”joet virtaavat meriin, järviin tai toisiin jokiin.” Jälkimmäinen lauseesi, kuten jokainen järkevä näkee, on energiajaetta, epäkorrekteina aikoina käytettiin ilmaisua puuta-heinää.