Evoluutiosta ei voi lukea liikaa

Profiilikuva
Tiina Raevaara on filosofian tohtori ja kirjailija.

Luen parhaillaan Vastapainon julkaisemaa Jerry A. Coynen kirjaa Miksi evoluutio on totta.

Coyne on yhdysvaltalainen biologian professori, joka on erityisen omistautunut kamppailemaan kreationisteja vastaan.

Miksi evoluutio on totta -kirjan pääasiallinen fokus näkyy jo nimestä: Coyne tähdentää, kuinka kertakaikkisen paljon evoluutiosta on eri tasojen todisteita, kuinka jokainen biologian alalta löytyvä tutkimustulos sopii evoluution suurien linjojen sisään ja kuinka itsestään selvää evoluutioteorian ”totuudellisuus” tiedemaailmalle edellä mainittujen syiden takia on.

Kirja on siis pitkälti tarkoitettu lyttäämään evoluution kiistäjien ja epäilijöiden argumentit syntykuoppiinsa. Kiistäjiä ja epäilijöitä on joka lähtöön, ja Coyne myöntää heti, että fundamentalistisen kreationistin ajatuksiin on tällaisilla kirjoilla aivan turha vaikuttaa. Hän pitääkin kohderyhmänä niitä, jotka ovat asiasta hieman epävarmoja, tai sellaisia, jotka sinänsä hyväksyvät evoluution, mutta eivät oikein osaa perustella argumenttejaan.

Hyvin kirjoitetulle (ja suomennetulle) kansantajuiselle evoluutiokirjalle on aina käyttöä.
Vaikka Suomessa ei kreationisteista toistaiseksi löydy massavoimaa, evoluutio on sen verran monitasoinen asia, että lisäselvennykset sen periaatteista ja esimerkit vaikutuksesta ovat usein tarpeen.

Itse olen kouluvuosista alkaen toki ottanut evoluution ihan yhtä totena asiana kuin painovoimankin, mutta muistan, kuinka vielä lukiossa monet evoluutioon sisältyvät yksityiskohdat pysyivät hämärinä. En tiedä, oliko vika opetuksessa, oppikirjoissa vai omassa päässäni. Jonkin yleistajuisen evoluutiokirjan lukeminen olisi varmasti tehnyt minun käsityksilleni hyvää.

Yhdysvalloissa sekä lisääntyvissä määrin esimerkiksi Englannissa ja Saksassa ”kreationismiongelma” on suurempi kuin meillä. Vuonna 2006 jenkeistä 40 prosenttia uskoi, että ihminen on kehittynyt aiemmista eläinlajeista ja suunnilleen saman verran kielsi väitteen. Lisäksi kaksi kolmasosaa oli sitä mieltä, että kreationismia pitäisi opettaa evoluutioteorian rinnalla koulun biologian tunneilla. Tämä on oikeastaan vielä huolestuttavampi tulos kuin edellinen.

On hämmästyttävää, että kaikista koulussa opetetuista luonnontieteellisistä teorioista juuri evoluutio on kerännyt niin paljon kiistelyä ympärilleen. Yhtenä syynä on varmaankin se, että ajatuksellisesti ihmisen alkuperä koskettaa meitä kaikkia aivan eri tavalla kuin vaikkapa suhteellisuusteoria (vaikka arkielämässä asia on jopa aivan päinvastoin). Koska jokainen meistä on ihminen, jokaisella pitää olla sanansa sanottavana ihmisyydestä.

Toisaalta uskonnot pyrkivät selittämään erityisen tarkkaan juuri ihmisen alkuperää, eivät esimerkiksi Maan muotoa tai valon nopeutta, tai sitä, onko valo aaltoliikettä vai hiukkasia. Siksi uskonnolliset käsitykset ovat ristiriidassa luonnontieteen käsitysten kanssa eniten juuri ihmisen alkuperän kohdalla.

Suomalaisessa vuoden 2010 tiedebarometrissa evoluutioteoriaan luottavia oli 68 prosenttia ja 13 prosenttia kiisti sen kokonaan. Samansuuntaisia lukuja tuli jo muutamia vuosia aiemmin, myös samassa tutkimuksessa, josta aiemmin mainitsemani yhdysvaltalaisluvut ovat peräisin.

Meillä on evoluutioon ”uskovia” on selvästi vähemmän kuin esimerkiksi Ruotsissa. Muutamassa vuodessa luku on kuitenkin pikemminkin noussut kuin laskenut – ehkä huoli ilmiön (eli luonnontieteellisen tiedon väheksymisen) kasvamisesta on toistaiseksi ollut Suomessa turhaa.

Jerry A. Coynen kirja on joka tapauksessa oikein mainio, myös suomennos on varsin sujuvaa luettavaa. Toivoisin, että evoluutiosta kertovia kirjoja käytettäisiin enemmän esimerkiksi lukio-opetuksen tukena. Varsinaiset oppikirjat ovat usein melko riisuttuja ja tiivistettyjä eikä asiasta vähänkin enemmän kiinnostunut kykene aina tyydyttämään niillä tiedonjanoaan. Tarpeeksi vakuuttavan tiedon tarjoaminen tarpeeksi varhaisessa vaiheessa vähentäisi varmasti  evoluutiosta epävarmojen määrää.

Evoluutiosta kertovia kirjoja julkaistaan myös suoraan suomeksi: Teokselta pitäisi kohta olla tulossa Pertti Rannan kirjoittama Charles Darwin – elämä ja evoluutio. Ranta on aiemmin mm. suomentanut Darwinin teoksia.

Lukekaa paljon!

jpg