Biologi Tiina Raevaara tutkailee tieteen maailmaa kaunokirjailijan aivoin.

Akateemista islamia, kiitos

Tiina Raevaara
Blogit Tarinoita tieteestä 31.1.2012 12:49

Suomessa koululaiset opiskelevat katsomusaineena omaa uskontoaan tai elämänkatsomustietoa. Kunnan pitää perustaa katsomusaineelle opetusryhmä, jos kunnan alueelta löytyy kolme siihen kuuluvaa oppilasta.

Evankelilais-luterilaista uskontoa harvinaisemmat katsomusaineet saavat osakseen monenlaisia ongelmia. Jos ryhmä ylipäätään perustetaan, siinä voi olla oppilaita kaikilta peruskoulun luokka-asteilta. Opetusmateriaalia on huonosti. Opettajia on hankala löytää esimerkiksi siksi, että heti pääkaupunkiseudun ulkopuolella opetustuntien määrä jää kovin vähäiseksi. Virkoja ei perusteta, eikä päteviä opettajia olisi tarjollakaan.

Islamin kohdalla pätevien opettajien puute korostuu. Helsingissä noin kahdeksan prosenttia peruskoulun oppilaista opiskelee katsomusaineena islamia, ja osuus ylittää selvästi vaikkapa ortodoksioppilaiden osuuden. Opettajat ovat usein maahanmuuttajataustaisia, ja siksi heidän suomen kielen taitonsa on sen verran heikkoa, etteivät he täytä pääsyvaatimuksia opettajan pedagogisiin opintoihin, jotka pätevyyden antaisivat. Kielivaatimukset ovat käsittääkseni turhan tiukat.

Islamin opettajat saavat usein vastaansa epäilyä oppilaiden perheiden taholta. Suomalainen vaatimus uskonnonopetuksen ”tunnustuksettomuudesta” hiertää monia muslimeita, samoin opettajan kuulumattomuus islamilaiseen seurakuntaan. Jotkut ovat sitä mieltä, että yksi ”yleisislamilainen” katsomusaine ei sovellu kaikille muslimeille. Vaihtoehdoksi osa vanhemmista on tarjonnut lapsilleen oman seurakuntansa järjestämää koraanikoulua, mutta peruskoulun katsomusaineen opetusta sillä ei virallisesti voi korvata.

Suomalaisen lainsäädännön tulee kelvata kaikille: islamia pitää opettaa samojen säädösten mukaan kuin muitakin katsomusaineita. Sen tulee olla sillä tavoin tunnustuksetonta ja opetussuunnitelmaan perustuvaa kuin vaikkapa evankelis-luterilaisen uskonnonopetuksenkin. Opettajan ei tarvitse itse olla uskonnollisen yhdyskunnan jäsen.

Samoista syistä islamin opettajien koulutukseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Koulumaailmassa pyritään muutenkin opettajien pätevyyteen. Pätevällä opettajalla on tietty pedagoginen koulutus sekä riittävästi opintoja opettamastaan aineesta. Suomessa opettajat koulutetaan yliopistoissa. Vaan missä viipyy islamin opettajien akateeminen koulutus?

Helsingin yliopistossa tarjottiin muutama vuosi sitten käyttäytymistieteellisen tiedekunnan ja uskontotieteen laitoksen yhteistyönä pätevöittämiskoulutusta ns. pienten uskontojen opettajille. Koulutus oli ainakin jossain vaiheessa tauolla vähäisen hakijamäärän vuoksi.

Opettajien pätevöittämiskoulutuksesta on kuitenkin vielä pitkä matka tutkimukseen perustuvaan varsinaiseen akateemiseen opetukseen. Nyt yliopistossa opetetaan islamia vain kulttuurintutkimuksen, ei teologian näkökulmasta.

Niin kauan kuin Suomessa opetetaan kouluissa omaa uskontoa oppiaineena, valtiolla on velvollisuus myös kouluttaa päteviä opettajia. Teologian tieteellisyydestä riittää varmaan mielipiteitä (minullakin on sellainen!), mutta jos uskonto kerran kouluissa on (tästäkin olen jotain mieltä), opetettaviin uskontoihin tulisi suhtautua tasa-arvoisesti.

Valtio kouluttaa pappeja ja opettajia vain kristinuskon tarpeisiin. Miksei vaikkapa Helsingin yliopistosta löydy islamilaisen teologian professoria? Tällainen oppituoli tasapainottaisi pitkällä tähtäimellä islamin opetusta myös peruskoulussa.


Islamin opetukseen liittyviä ongelmia on käsitellyt Suaad Onniselkä kirjoituksessaan ”Islamin opetus kouluissa” teoksessa Mitä muslimit tarkoittavat? (Savukeidas 2011)

Tiina Raevaara

Kirjoittaja on filosofian tohtori ja kirjailija.

Keskustelu

ei ku sitä vaan että tiiän pari originaali asukasta, kun olisivat halunneet saamea, karjalaa tai viroa opiskella niin ei onnistu edes lukiossa.
Onko meiillä perusasiat kunnossa?

Akateeminen islam on islamilaisille aina vääräoppista.
Eikö tätä ymmärretä?

En voi mitenkään uskoa, että oikeauskoiset antaisivat vääräuskoisten opettaa islamia lapsilleen. Olisi tutkittava islaminuskoisten vanhempien ja uskonnollisten johtajien kanta asiassa.

Josko Suomen lainsäädäntö on sitten liiankin vaativa joiltain osin? esim tuossa kieliasiassa.

Onkohan sillä lopultakaan niin suurta merkitystä, jos lasten opettaja ei siirtymäaikoina kaikkia muotoseikkoja täyttäisikään? Uskonnonopettajan tärkeimpiä ominaisuuksia alakoulussa on kuitenkin usein kyky välittää omalla olemuksellaan sanomaansa, kuin kuivakkaan tiedon jakaminen. Siinä mielessä tutusta kulttuuriymäristöstä oleva opettaja voisi olla parempi vaihtoehto.

Valtio sekaantumalla opetukseen pääsee uskonsodan osapuoleksi perustamalla kolmannen eli kummankin suunnan kannalta harhaopin, jota vastaan molemmat hyökkäävät yhteisin voimin. Suvaitsevat haluavat pohjimmiltaan revolutsijaa Suomeen ja sekaannusta.

Vai olisiko sittenkin fiksumpaa siirtää kaikki nämä jumalopit kokonaan pois tiedekorkeakouluista? Mitä ihmettä ne siellä yleensäkään tekevät?

Koraanista löytyy varmaan kohta jossa sanotaan mitä on jos toisuskoinen sekaantuu pyhien miesten asioihin. Sitten joku uskonoppinut antaa asiasta fatwan. Ei sekaannuta islamin sisäisiin asioihin ja annetaan islamilaisten pitää uskonsa. Mitäs kristityt tuumaisivat jos esim Pakistanissa valtio alkaisi kouluttaa pappeja ja mitäs suuntaa he edustaisivat; katolista, ortodoksia, lutteria, helluntaita….

Oliksi tutkittava Islamin hallitsemissa maissa järjestetty kristittyjen lasten uskonnon opetus.

Minkähänlaista islamia Tiina Raevaara haluaisi kuoluissamme opetettavan. Haluaako hän koraaniin perustuvaa islamia vai haditheihin noujautuvaa islamia, shialaista vai sunnilaista islamia ? Hyväksyisivätkö islamia opettavat henkilöt tasa-arvoisuuden sukupuolten välillä kuten koraani opettaa vai diskriminoitaisiinko tyttöjä poikien kustannuksella vastoin niitä tasa-arvoperiaatteita, joita pohjoismainen ajatusmaailma suosii ? Onkohan Tiina nyt varmasti tutustunut aiheeseen vai antaako hän valtaapitävien imaamien päättää mitä maassamme eläville islamin uskoa tunnustaville opetetaan? Mielenkiintoinen kysymys.

Parasta olisi pitää uskonnot kaukana perusopetuksesta ja tieteenteosta. Uskontoja voidaan käsitellä historian ja yhteiskuntaopin tunneilla, korkeakouluissa uskontotieteessä, historiassa ja kirjallisuudessa.

Tunnustuksellisesti tarkasteltavat eivät ole sovitettavissa tieteellisen opetukseen yhtään sen paremmin kuin holistinen islam pohjoismaiseen yhteiskuntaan.

Perusopetus on opetusta elämään sen koko kirjossa,eihän se ole pelkkää tieteentekoa. Opettaja toimessaan on siellä tavallaan kuin sisällä lasten sielussa. Siihen suhteeseen ei pitäisi päästää sotkemaan omia mielipiteitään liiaksi sen enempää änkyrän tiedeuskovan kuin kiihko-muunuskovan.

Meitä on Suomessa siunattu yleensä hyvillä opettajilla ja viisailla päättäjillä em. suhteessa. Luotan ja toivon että tällaiset ”ongemat” jonka kirjoittaja esittää saadaan kyllä ratkaistua. Ja kyllähän ne saadaan jos vain hyvää tahtoa riittää.

On muuten sinänsä mielenkiintoinen ilmiö miten paljon uskonnonasiat kiinnostavat ihmisiä, jotka väittävät että uskonnonasiat eivät ollenkaan ole oleellisia nykyaikana?

Akateeminen islam olisikin hyvä juttu, tämä jokapäiväinen kun on kaikessa karuudessaan , varsinkin naisten sortamisessa huiveineen ja kaikenlaisine kieltoineen lähinnä paluuta keskiajalle.

Tästä saataisiin Suomelle uusi edullinen puolustushaara,kun saisimme oikeuden määrätä fatwoja mahdollisille maahan tunkeutujille.

Voiko islam hyväksyä sitä, että uskoa opettaisi etninen kristitty tai kirkosta eronnut ateisti ? Ei varmaan ja kaplakka siitä syntyisi. Kulakin paikkakunnalla onnähtävästi sekä sunneja ja siioja että myös vähemmässä määrin muita i-suuntia. Yhteiskuntarauhan ja tasa-arvon nimissä oppilaat pitäisi jakaa vanhempien tunnustaman suunnan mukaisiin ryhmiin ja hankkia sitten näiden ryhmien mukaisesti oikeaa oppia tunnustavat, tuntevat ja tietävät opettajat.

Jos opetustoimen päämääränä on autenttisen islamin opettaminen tulisi sekä oppituoli että oppilaat siirtää autenttiseen miljööseen. Tuskin yksikään helvetin esikartanosta lähtijä vastustelisi paluuta paratiisin kynnykselle.

Raevaara: ”Kielivaatimukset ovat käsittääkseni turhan tiukat.”

Ovathan ne tiukat, väitän että minulla ei olisi mitään asiaa opettajaksi ruotsinkielisiin kuntiin, vaikka osaan kyllä ruotsia maahanmuuttajiin verrattuna tosi hyvin. Ja suomea siis täydellisesti.

Toisaalta juuri opettajien ja lääkärien sopisi osata kieltä täydellisesti.

Ainoa järkevä tulevaisuuden ratkaisu on yksi eettinen/katsomusopetusaine kaikille oppilaille taustasta riippumatta, ja uskonnollinen kasvatus kotien tehtäväksi. Eri ryhmiin eriytetty katsomusopetus ei tue oppilaiden dialogia eikä kriittistä ajattelua millään tavalla.

Nykyinen järjestelmä on myös täydellistä yhteisen rahan haaskausta. Missään opetusryhmissä ryhmäkoot eivät ole pienemmät kuin joidenkin vähemmistöuskontojen ryhmissä. Sekö todella on tavoite, että kolme hare krishnaa, kolme hindua, kolme buddhalaista, kolme shintolaista, kolme sunnimuslimia, kolme shiiamuslimia ja kolme ortodoksia istuvat kuopiolaisen koulun vierekkäissä luokissa saamassa kukin omaa opetustaan?

On surullista, miten tämän maan älymystö on monikulttuurisuusvouhotuksessaan unohtanut kaikki aikaisemmat ihanteensa.

Toisaalta islam on yksinkertainen uskonto, riittää, että seuraa Muhammedin esikuvaa. Tärkeitä asioita ovat materiaaliset (ei henkiset seikat), pitää peittää päänsä, jos on nainen ; ei saa syödä sianlihaa ym. Luulisi tällaiselle ideologialle helposti löytyvän opettajia, mutta kun esitetään ikäänkuin jotain teologista olisi mukana. Pitää huomata, että esim. sharia ja naisia ja lapsia alistavat käytännöt ovat demokratian kanssa ristiriidassa, joten miten valvotaan, ettei tällaista opeteta lapsille. Pelkästään se, että Suomessa sallitaan naisten ja tyttöjen tulevan kouluun eli julkiseen tilaan huivi päässä on mielestäni demokratiaa halventavaa.