Tieto ei ole demokraat(t)ista

”Kuvan ilmiö ei liity tapaukseen.”

Profiilikuva
Blogit Taivaan tähden
Kirjoittaja on tiedetoimittaja ja tietokirjailija.
Musta aukko ei ole pimeää ainetta. Kuva: ESA/Hubble/ESO/M. Kornmesser

”Pimeä aine elää varjomaailmankaikkeudessa.”

Näin otsikoi Demokraatti tiedeuutisensa Tommi Tenkasen väitöstutkimuksesta ja heittää kehiin vielä lisämääreen ”Suomalaisväittelijän tiedesensaatio”.

Aihe on vaikea, sillä siinä lomittuvat pimeä aine, Higgsin bosoni ja muut maailmankaikkeudet. Lisäksi Tenkasen laatima malli on teoreettinen eli sillä voidaan tarkastella, miten asiat voisivat olla.

Varsinainen uutisteksti selviää vaativasta tehtävästään kunnialla, vaikka ei kovin syvälle teemaan sukellakaan. Ei uutisen tarvitsekaan.