Risto Saarinen ja jumalanpilkan kriminalisointi

Profiilikuva
Kirjoittaja on porvoolainen sarjakuvantekijä.

28. syyskuuta Helsingin Sanomien Vieraskynässä Helsingin yliopiston ekumeniikan professori Risto Saarinen kirjoittaa otsikolla ”Muslimimaiden aloitetta kannattaa kuulla” Kyseessä on islamilaisen yhteistyöjärjestön OIC:n aloite uskontojen loukkaamisen määrittelemisestä rikokseksi kansainvälisessä oikeudessa.

Saarinen pitää aloitetta lupaavana. Sopimus voisi toteutuessaan ”mer­kit­tä­väs­ti li­sä­tä us­kon­nol­li­sen il­mai­sun va­paut­ta mo­nis­sa mais­sa”. Jos sopimus saataisiin aikaan, se sitoisi myös vähemmistöuskontojaan sortavia valtioita:

”louk­kaus­kiel­to pa­ran­tai­si vä­hem­mis­tö­us­kon­to­jen ja vie­rai­den us­kon­to­jen ase­maa mais­sa, jois­sa näi­tä us­kon­to­ja voi­daan ny­ky­ti­lan­tees­sa lou­ka­ta seu­rauk­sis­ta piit­taa­mat­ta. Mi­tä an­ka­ram­min louk­kauk­set kiel­let­täi­siin, si­tä enem­män vä­hem­mis­tö­jen ase­ma ai­na­kin teo­rias­sa pa­ra­ni­si.”

Tämän jälkeen hän onkin sitä mieltä, että käytännössä neuvottelut johtaisivat Suomen nykylain kaltaiseen ”väljään sopimukseen”. Ilmeisesti se olisi Saarisen mielestä huono asia, en osaa sanoa.

Mitä vähemmistöuskontojen vaino käytännössä on? Jotain aivan muuta kuin islamilaisen yhteistyöjärjestön OIC:n aloitteissaan mainitsema jumalanpilkka. Laittomia pidätyksiä. Kidutusta, ihmisten vaientamista. Kiinnostava esimerkki on Pakistan. Siellä kristittyjä on vainottu mm. nostamalla syytteitä islamin häpäisystä. Jumalanpilkkalain nojalla. Näiden lakien lieventämiseen pyrkinyt roomalaiskatolinen vähemmistöasian ministeri Shahbaz Bhatti murhattiin 2011.

Jumalanpilkkalait ovat uskonnollisen vainon väline. Kansainvälisen yhteisön pitäisi toimia, jotta niistä päästäisiin eroon. OIC on yrittänyt kieltää islamin ja uskontojen yleensä pilkkaamisen useaan kertaan vuodesta 1999. Aloitteita ajaa aktiivisesti nimenomaan Pakistan. Enpä usko, että sen tarkoituksena on sitoa käsiään.

Entä tämä Suomen väljä sopimus? Käytännössä se on sitä, että liian jyrkästi islamia loukkaavia vastaan nostetaan syyte. Muita uskontoja ei pidetä niin uhkaavina, joten niillä ei niin väliä. Surkea malli, joka houkuttelee uskonnollisia ryhmiä pelottelemaan väkivallalla. Ei kiitos sellaistakaan maailmanlaajuisesti, pois meiltäkin.