Työllistäjän 10 käskyä

Profiilikuva
Blogit Rajalla
Kirjoittaja Kirkkohallituksen johtava asiantuntija ja yliopiston dosentti. Kirkon yhteiskunnallinen työ, kirkon läsnäolo arjessa ja digiviestintä. - Suomen suurtyöttömyys on kansallinen tragedia, johon pitää suunnata aikaa, voimia ja taloudellista tukea.

Uutinen kertoi puoli vuotta sitten, että lahtelainen ravintola oli pyörittänyt liiketoimintaa pitkään työttömien varassa. Käytännössä kaikki työntekijät olivat olleet työkokeilussa olevia ja jääneet vaille asianmukaista palkkaa (Yle 26.5.2017). Saman uutisen mukaan aluehallintoviraston työntekijät kertoivat löytäneensä hyväksikäyttöä myös muualla. Listalle oli mahtunut ainakin toinen ravintola sekä kauppa ja parturi.

Pelkona on se, että kyseessä on laajalle levinnyt työelämän tauti, syöpä, joka syö ihmisten terveitä mahdollisuuksia työn ja työttömyyden välissä.

Onko työkokeilusta ja kuntouttavasta työstä tullut Suomessa laillistetun riiston välineitä ja keino hyväksikäyttää kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevia? Näin on toisinaan sanottu ja toukokuun uutinen kertoi siitä, että mahdollisuus riistoon on olemassa. Joidenkin mielestä esimerkit riittävät ja nyt on johtopäätösten aika: lakkautettavien toimintojen listalle joutuvat silloin kuntouttava työ ja työkokeilu.

7. Älä riistä heikommassa asemassa olevaa

Jaan syvän pelon ja huolen väärinkäytön mahdollisuudesta, mutta olen myös huolissani siitä, että pitkään työttömänä olleille ei tarjota mitään tilalle silloin, kun avoimet työmarkkinat eivät vielä toimi kunnolla. Talous vetää onneksi jo paremmin, mutta pitkäaikaistyöttömiä on silti aivan liikaa. Jotta askeleet palkkatöihin ovat mahdolliset, niin tarvitaan kolme asiaa.

Ensinnäkin, kuntouttava työ ja työkokeilu tulee olla aina vapaaehtoista ja haluttua. Lisäksi sen tulee aina tähdätä eteenpäin työmarkkinoilla. Jos mahdollista, näiden jakson jälkeen (tai vielä mieluummin sijaan) olisi syytä pyrkiä etsimään mahdollisuus palkkatuettuun työhön.

Toiseksi, kuntouttavan työn ja työkokeilun ehtoja pitää reilusti parantaa. Työkokeilu ja kuntouttava työ eivät synnytä työsuhdetta työntekijän ja työpaikan välillä vaan työn tekeminen on työvoimaviranomaisen, työttömän ja työpaikan yhteisellä päätöksellä solmittu. Työttömyyskorvauksen lisäksi työstä maksetaan 9 euroa työpäivää kohden. Korvaus on liian niukka ja Työttömyyden kriisikokous 18.10.2017 nostikin esiin tarpeen korottaa tätä korvausta. Nykyinen taso on kohtuuton erityisesti silloin, kun työmatkakulut ovat suuria. Parin kympin päiväkorvaus toisi pienen ja tarpeellisen korvauksen ja pitäisi monen kohdalla tulon vielä 300 euron verottoman suojarajan alapuolella.

Kolmanneksi, työttömät tarvitsevat tuekseen avointa ja tervettä pohdintaa. Tähän tähtää myös syksyllä 2017 syntyneet Työllistäjän 10 käskyä. Lyhyesti ja ytimekkäästi ne pyrkivät ohjaamaan työllistäjää kantamaan vastuunsa ja toimimaan oikein.

  1. Kunnioita työllistämiäsi ihmisiä
  2. Älä aseta eri työntekijöitä eri lokeroihin työsopimuksen perusteella
  3. Kartoita työllistettävän ihmisen kyvyt ja taidot ennakkoluulottomasti, ei vain työtodistusten pohjalta
  4. Tue, ohjaa ja neuvo riittävästi. Sopikaa yhteinen päämäärä selkeästi.
  5. Muista tarjota sekä vastuuta ja kunnollisia töitä että myös tukea ja kannustusta
  6. Ota työkokeiluun vain sitä oikeasti haluavia ja vain jos siitä on selvää hyötyä työttömälle
  7. Älä riistä heikommassa asemassa olevaa
  8. Älä väärinkäytä kuntouttavaa työtoimintaa
  9. Arvioi motiivejasi eettisestä näkökulmasta: mihin työllä tähdätään ja kenen tulevaisuutta rakennetaan? Huolehdi seurannasta
  10. Pyri siihen, että työkokeilujakson jälkeen voisit tarjota palkallisen jakson –   muista palkkatuen mahdollisuus

Kirjoittaja työskentelee Kirkkohallituksessa ja vastaa muun muassa #1001työtä –hankkeesta. Siinä kehitetään  erityisesti kirkon omia työllistämistoimia.