Blogit

Kirkon asiantuntijajoukko bloggaa yhteiskunnan ja kirkon rajapinnoilta.

Työllistäjän 10 käskyä

Blogit Rajalla 14.11.2017 20:14
Kari Latvus
Kari Latvus - avatar
Kirjoittaja Kirkkohallituksen johtava asiantuntija ja yliopiston dosentti. Kirkon yhteiskunnallinen työ, kirkon läsnäolo arjessa ja digiviestintä. - Suomen suurtyöttömyys on kansallinen tragedia, johon pitää suunnata aikaa, voimia ja taloudellista tukea.

Uutinen kertoi puoli vuotta sitten, että lahtelainen ravintola oli pyörittänyt liiketoimintaa pitkään työttömien varassa. Käytännössä kaikki työntekijät olivat olleet työkokeilussa olevia ja jääneet vaille asianmukaista palkkaa (Yle 26.5.2017). Saman uutisen mukaan aluehallintoviraston työntekijät kertoivat löytäneensä hyväksikäyttöä myös muualla. Listalle oli mahtunut ainakin toinen ravintola sekä kauppa ja parturi.

Pelkona on se, että kyseessä on laajalle levinnyt työelämän tauti, syöpä, joka syö ihmisten terveitä mahdollisuuksia työn ja työttömyyden välissä.

Onko työkokeilusta ja kuntouttavasta työstä tullut Suomessa laillistetun riiston välineitä ja keino hyväksikäyttää kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevia? Näin on toisinaan sanottu ja toukokuun uutinen kertoi siitä, että mahdollisuus riistoon on olemassa. Joidenkin mielestä esimerkit riittävät ja nyt on johtopäätösten aika: lakkautettavien toimintojen listalle joutuvat silloin kuntouttava työ ja työkokeilu.

7. Älä riistä heikommassa asemassa olevaa

Jaan syvän pelon ja huolen väärinkäytön mahdollisuudesta, mutta olen myös huolissani siitä, että pitkään työttömänä olleille ei tarjota mitään tilalle silloin, kun avoimet työmarkkinat eivät vielä toimi kunnolla. Talous vetää onneksi jo paremmin, mutta pitkäaikaistyöttömiä on silti aivan liikaa. Jotta askeleet palkkatöihin ovat mahdolliset, niin tarvitaan kolme asiaa.

Ensinnäkin, kuntouttava työ ja työkokeilu tulee olla aina vapaaehtoista ja haluttua. Lisäksi sen tulee aina tähdätä eteenpäin työmarkkinoilla. Jos mahdollista, näiden jakson jälkeen (tai vielä mieluummin sijaan) olisi syytä pyrkiä etsimään mahdollisuus palkkatuettuun työhön.

Toiseksi, kuntouttavan työn ja työkokeilun ehtoja pitää reilusti parantaa. Työkokeilu ja kuntouttava työ eivät synnytä työsuhdetta työntekijän ja työpaikan välillä vaan työn tekeminen on työvoimaviranomaisen, työttömän ja työpaikan yhteisellä päätöksellä solmittu. Työttömyyskorvauksen lisäksi työstä maksetaan 9 euroa työpäivää kohden. Korvaus on liian niukka ja Työttömyyden kriisikokous 18.10.2017 nostikin esiin tarpeen korottaa tätä korvausta. Nykyinen taso on kohtuuton erityisesti silloin, kun työmatkakulut ovat suuria. Parin kympin päiväkorvaus toisi pienen ja tarpeellisen korvauksen ja pitäisi monen kohdalla tulon vielä 300 euron verottoman suojarajan alapuolella.

Kolmanneksi, työttömät tarvitsevat tuekseen avointa ja tervettä pohdintaa. Tähän tähtää myös syksyllä 2017 syntyneet Työllistäjän 10 käskyä. Lyhyesti ja ytimekkäästi ne pyrkivät ohjaamaan työllistäjää kantamaan vastuunsa ja toimimaan oikein.

  1. Kunnioita työllistämiäsi ihmisiä
  2. Älä aseta eri työntekijöitä eri lokeroihin työsopimuksen perusteella
  3. Kartoita työllistettävän ihmisen kyvyt ja taidot ennakkoluulottomasti, ei vain työtodistusten pohjalta
  4. Tue, ohjaa ja neuvo riittävästi. Sopikaa yhteinen päämäärä selkeästi.
  5. Muista tarjota sekä vastuuta ja kunnollisia töitä että myös tukea ja kannustusta
  6. Ota työkokeiluun vain sitä oikeasti haluavia ja vain jos siitä on selvää hyötyä työttömälle
  7. Älä riistä heikommassa asemassa olevaa
  8. Älä väärinkäytä kuntouttavaa työtoimintaa
  9. Arvioi motiivejasi eettisestä näkökulmasta: mihin työllä tähdätään ja kenen tulevaisuutta rakennetaan? Huolehdi seurannasta
  10. Pyri siihen, että työkokeilujakson jälkeen voisit tarjota palkallisen jakson –   muista palkkatuen mahdollisuus

Kirjoittaja työskentelee Kirkkohallituksessa ja vastaa muun muassa #1001työtä –hankkeesta. Siinä kehitetään  erityisesti kirkon omia työllistämistoimia.

Rajalla -blogin kirjoittajat

Jukka Keskitalo - avatar
Kirjoittaja on kansliapäällikkö, joka pohtii uskontoa ja kirkkoa julkisessa tilassa.
Riitta Kuusi - avatar
Olen neljän - tai seitsemän - lapsen mummi. Ihmisten moninaisuus kiinnostaa minua. Teen töitä ihmisten osallisuuden lisäämiseksi kirkossa. Tarvittaessa nousen barrikadeille, jos ihminen tai luonto ovat vaarassa.
Ilkka Sipiläinen - avatar
Kirjoittaja on kirkollinen yhteiskunnan ja kestävän kehityksen tuntija. Kirkkohallituksessa johtavana asiantuntijana työskentelevä rovasti bloggaa yhteiskunnasta, kestävästä kehityksestä ja luomakunnan ihmeellisyydestä. Twitter: IlkkaSip
Jyri Komulainen - avatar
Kirjoittaja on dosentti ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokouksen pääsihteeri, joka on perehtynyt kristilliseen dogmatiikkaan ja Aasian uskontoihin.
Susanna Merikanto-Timonen - avatar
Olen kirkon ulkosuomalaistyön koordinaattori, pastori sekä viestinnän ammattilainen. Bloggaan ulkosuomalaisuudesta, maastamuutosta ja suomalaisista paluumuuttajista. Kaikille niille, joita ulkosuomalaisuus koskettaa välillisesti tai suoraan. Ulkosuomalaisuuden kokemusta minulla on Belgiasta, Saksasta ja Yhdysvalloista.
Kimmo Kääriäinen - avatar
Kirkon ulkoasiain osaston johtaja, TT, VTM, dos.
Stiven Naatus - avatar
Kirjoittaja on kirkkohallituksessa oppilaitosyhteistyön asiantuntija, joka innostuu herkästi keskustelusta ja haluaa pitää mielensä avoimena.
Lari Lohikoski - avatar
Kirjoittaja on verkkoviestintäpäällikkö Kirkon tiedotuskeskuksessa, joka aiemman työuransa on työskennellyt digitaalisten innovaatioiden parissa, mutta ehti ennen digiuraansa opiskella myös teologiksi.
Anne Anttonen - avatar
Työskentelen perheneuvonnan kouluttajana Kirkkohallituksen kasvatus ja perheasioiden yksikössä. Parisuhteiden dynamiikka sekä mielen ja sielun salaisuudet sytyttävät ja innostavat oppimaan koko ajan lisää.
Kari Latvus - avatar
Kirjoittaja Kirkkohallituksen johtava asiantuntija ja yliopiston dosentti. Kirkon yhteiskunnallinen työ, kirkon läsnäolo arjessa ja digiviestintä. - Suomen suurtyöttömyys on kansallinen tragedia, johon pitää suunnata aikaa, voimia ja taloudellista tukea.
Aaro Rytkönen - avatar
Kirjoittaja on Al Amana -keskuksen toiminnanjohtaja, Suomen Lähetysseuran työntekijä ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi. Kirjoittaja asuu Omanissa, Lähi-idässä, jossa hän johtaa uskontojenvälistä dialogikeskusta ja tarkastelee uskonnon ja yhteiskunnan rajapintaa islamilaisesta viitekehyksestä käsin.
Jarmo Kokkonen - avatar
Kirjoittaja toimii kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasioiden yksikön johtajana.