Blogit

Kirkon asiantuntijajoukko bloggaa yhteiskunnan ja kirkon rajapinnoilta.

Kaikkein vaarallisinta on kohdata ihminen

Blogit Rajalla 18.1.2017 14:10
Stiven Naatus
Stiven Naatus - avatar
Kirjoittaja on kirkkohallituksessa oppilaitosyhteistyön asiantuntija, joka innostuu herkästi keskustelusta ja haluaa pitää mielensä avoimena.

Perjantaina Yhdysvaltain presidenttinä aloittava Donald Trump on luvannut pystyttää Yhdysvaltojen ja Meksikon väliselle rajalle muurin. Se on asia, joka ainakin muistetaan hänen vaalikampanjastaan. Turvallisuus ja sekä kuvitellut että todelliset uhkakuvat ovat tämän hetken maailmassa nousseet tärkeiksi asioiksi. Trump ei ole ainoa muureja ja aitoja pystyttävä vallankäyttäjä. Myös Euroopan sisälle on maiden rajoille noussut muureja, esimerkiksi Serbian ja Unkarin rajalle. Myös Unionin ulkorajat alkavat olla yhtä piikkilanka-aitaa. Monissa maissa taas on arkipäivää aidata kaupunkien sisällä varakkaammat asuinalueet erillisiksi saarekkeiksi.

Korkeiden muurien alkupiste löytyy ihmisestä. Ne syntyvät epäluottamuksesta ihmisten välillä ja erojen kärjistymisestä. Mitä suurempi ero ihmisryhmien välille syntyy, sitä todennäköisemmin paikalle ilmestyy ennemmin tai myöhemmin muuri. Muurin ei tarvitse välttämättä olla fyysinen, betonista tai piikkilangasta tehty rakennelma. Erillisyyttä ihmisten välille voidaan luoda myös asettamalla ihmisiä tietoisesti eriarvoiseen asemaan tai vain suosimalla toisia. Länsimaisissa demokratioissa on monien kipeiden historian opetusten perusteella opittu pitämään arvossa ihmisten ja ihmisryhmien välistä yhteyttä ja oikeudenmukaisuutta; sitä että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet tavoitella hyvää elämää. Tällainen ajattelu on saanut rajoitettua elämää kaivanneet ihmisryhmät ja kansat kaipaamaan vapautta ja muurien murtumista. Oman sukupolveni suuriin sukupolvikokemuksiin kuuluu näkymä yhteisiä bileitä pitävistä saksalaisista murtuvan Berliinin muurin päällä.

Nykyinen suojautumisen ja muurien rakentamisen uusi buumi tuntuu paitsi pettymykseltä, myös pelottavalta ajatukselta. Mihin kaikkeen ihmisryhmien eriytyminen toisistaan voi johtaa? Missä ovat eurooppalaiset arvot, jotka maailmansotien kauheuksien jälkeen synnyttivät ihanteen rauhasta ja ihmisten välisestä yhteydestä ainakin eurooppalaisella tasolla? Voin kuvitella kyynisen realistin olkani taakse muistuttamaan siitä, että ihmiset ovat aina ja kaikkialla ajaneet omaa etuaan. Rauhalliset ajat ja hyvinvoinnin kasvu ovat vain mahdollistaneet näennäisen harmonian. Mutta tämäkin ajatus on syntynyt ihmisen mielessä. Maailma voidaan myös ajatella ja rakentaa toisenlaiseksi. Voimme aktiivisesti rakentaa yhteyttä ihmisryhmien välille.

Kaikkein vahvimmat suojavarustukset ja korkeimmat muurit sijaitsevat ihmisen sisällä. Ponnistelemme valtavasti suojautuaksemme sisimmiltä peloiltamme ja epävarmuuksiltamme. Maailma on täynnä mahdollisuuksia suojautumiseen, vain mielikuvitus on rajana. On mahdollista suojautua oman aseman taakse, varallisuuden tuoman erillisyyden taakse tai monenlaisten ennakkoluulojen suojiin. Jotta voisin kohdata toisen ihmisen aidosti, minun olisi luovuttava omista suojavarusteistani ja kohdattava myös oma epävarmuuteni ja erilaisuuden pelkoni. Ei ole helppoa se.

Ihmisten kohtaaminen silmästä silmään samanarvoisina ihmisinä murtaa ihmisryhmien välisiä raja-aitoja. Marginaalissa olevien ihmisten ja ihmisryhmien kohtaaminen, kutsuttiinpa heitä sitten spitaalisiksi tai paperittomiksi, häiritsee usein yhteiskunnallista vallan tasapainoa. Silti ihmisten aitoon kohtaamiseen sisältyy valtava voima, joka voi murtaa muureja, synnyttää uutta todellisuutta, luoda toivoa ja innostusta. Ja ennen kaikkea, tuoda todellista turvallisuutta. Siksi pelkän kontrollin lisäämisen, muurien rakentamisen ja ihmisten eriyttämisen sijaan tarvitsemme lisää mahdollisuuksia ihmisten kohtaamiseen ja yhdessä tekemiseen.

Seuraa kirjoittajaa Twitterissä

  

 

Rajalla -blogin kirjoittajat

Jukka Keskitalo - avatar
Kirjoittaja on kansliapäällikkö, joka pohtii uskontoa ja kirkkoa julkisessa tilassa.
Riitta Kuusi - avatar
Olen neljän - tai seitsemän - lapsen mummi. Ihmisten moninaisuus kiinnostaa minua. Teen töitä ihmisten osallisuuden lisäämiseksi kirkossa. Tarvittaessa nousen barrikadeille, jos ihminen tai luonto ovat vaarassa.
Ilkka Sipiläinen - avatar
Kirjoittaja on kirkollinen yhteiskunnan ja kestävän kehityksen tuntija. Kirkkohallituksessa johtavana asiantuntijana työskentelevä rovasti bloggaa yhteiskunnasta, kestävästä kehityksestä ja luomakunnan ihmeellisyydestä. Twitter: IlkkaSip
Jyri Komulainen - avatar
Kirjoittaja on dosentti ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokouksen pääsihteeri, joka on perehtynyt kristilliseen dogmatiikkaan ja Aasian uskontoihin.
Susanna Merikanto-Timonen - avatar
Olen kirkon ulkosuomalaistyön koordinaattori, pastori sekä viestinnän ammattilainen. Bloggaan ulkosuomalaisuudesta, maastamuutosta ja suomalaisista paluumuuttajista. Kaikille niille, joita ulkosuomalaisuus koskettaa välillisesti tai suoraan. Ulkosuomalaisuuden kokemusta minulla on Belgiasta, Saksasta ja Yhdysvalloista.
Kimmo Kääriäinen - avatar
Kirkon ulkoasiain osaston johtaja, TT, VTM, dos.
Stiven Naatus - avatar
Kirjoittaja on kirkkohallituksessa oppilaitosyhteistyön asiantuntija, joka innostuu herkästi keskustelusta ja haluaa pitää mielensä avoimena.
Lari Lohikoski - avatar
Kirjoittaja on verkkoviestintäpäällikkö Kirkon tiedotuskeskuksessa, joka aiemman työuransa on työskennellyt digitaalisten innovaatioiden parissa, mutta ehti ennen digiuraansa opiskella myös teologiksi.
Anne Anttonen - avatar
Työskentelen perheneuvonnan kouluttajana Kirkkohallituksen kasvatus ja perheasioiden yksikössä. Parisuhteiden dynamiikka sekä mielen ja sielun salaisuudet sytyttävät ja innostavat oppimaan koko ajan lisää.
Kari Latvus - avatar
Kirjoittaja Kirkkohallituksen johtava asiantuntija ja yliopiston dosentti. Kirkon yhteiskunnallinen työ, kirkon läsnäolo arjessa ja digiviestintä. - Suomen suurtyöttömyys on kansallinen tragedia, johon pitää suunnata aikaa, voimia ja taloudellista tukea.
Aaro Rytkönen - avatar
Kirjoittaja on Al Amana -keskuksen toiminnanjohtaja, Suomen Lähetysseuran työntekijä ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi. Kirjoittaja asuu Omanissa, Lähi-idässä, jossa hän johtaa uskontojenvälistä dialogikeskusta ja tarkastelee uskonnon ja yhteiskunnan rajapintaa islamilaisesta viitekehyksestä käsin.
Jarmo Kokkonen - avatar
Kirjoittaja toimii kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasioiden yksikön johtajana.