Blogit

Kirkon asiantuntijajoukko bloggaa yhteiskunnan ja kirkon rajapinnoilta.

Kaste on erityisen rakkauden merkki

Blogit Rajalla 27.9.2016 15:16
Vieraskynä
Vieraskynä - avatar

Ihmiselämään mahtuu arjen ja tavallisuuden ylittäviä tapahtumia ja tilanteita. Lapsen syntymä on yksi tällainen tapahtuma. Moni vanhempi kertoo muistavansa lapsen syntymän erityisenä muistona, joka säilyy sydämessä koko elämän ajan. Niin paljon kuin ihmisestä ja maailmasta tiedämmekin, on syntymä aina ihme.

Ihmeellisestä hetkestä, jolloin oma lapsi on sylissä ensimmäistä kertaa, syntyy side, joka on sitkeintä laatua. Kerran vanhemmaksi tultuani olen sitä loppuun saakka. Saattelen lasta eteenpäin, turvaan hänen tietään, asetan rajoja, pyrin piilottamaan kaiken pahan ja lapsen tulevaisuutta uhkaavan. Teen monia valintoja hänen puolestaan. Samalla joudun myöntämään, että kaikkeen ei käteni yllä, kaikelta pahalta en voi suojella, lapseni etsii oman tiensä ja tekee omat virheensä.

Teen vanhempana sen, minkä pystyn, osaan ja jaksan. Loppu jää minua suuremman varaan. Kristillisen kasteen idea on nähdäkseni juuri tässä: lapseni ei ole vain minun ja toisen vanhemman lapsi, hän on myös Jumalan lapsi, Hänen ikuinen silmäteränsä ja rakkautensa kohde. Kasteessa myös liitytään seurakuntaan ja kirkkoon, yhteisöön, joka on meidän perhettämme suurempi koti ja turvapaikka.

Kirkon jäsenyydellä on yleisinhimillistä ja yhteiskunnallista merkitystä. Jäsenyyden kautta lapsi oppii hahmottamaan erilaisten katsomusten ja uskontojen maailmaa. Koulussa lapsi saa ensin tietoa omasta uskonnostaan, ja sen jälkeen muista uskonnoista ja näkemyksistä. YK:n lapsen oikeuksien julistuksessa korostetaan lapsen oikeutta saada oman perinteensä ja uskontonsa mukaista kasvatusta.

Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumien mukaan Jeesus kastettiin Jordan-virrassa. Taivas avautui ja Jumalan Henki laskeutui kyyhkysen tavoin ja taivaasta kuului ääni, joka sanoi: “Tämä on rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt”. Minusta on puhuttelevaa, että tässä kertomuksessa Jumala itse puhuu omasta pojastaan rakkaana lapsena. Jumala puhuu samalla tavalla, kuin kuka tahansa isä tai äiti. Tämä tunnustus liittyy juuri kasteen hetkeen, eli kaste on muistutus jumalallisesta rakkaudesta.

Jokainen meistä vanhemmista tahtoo ja toivoo omalle lapselleen kaikkea hyvää. Siksi vanhemmat voivat tuoda lapsensa kasteelle, vaikka he kokisivat oman uskonsa Jumalaan vähäiseksi tai jopa olemattomaksi. Lapsen voi tuoda kastettavaksi ajatellen: ”Tämä on minun rakas poikani/tyttäreni, johon minä olen mieltynyt”, tahdon hänelle suurinta mahdollista hyvää.

Sama ajatus näyttäisi toteutuvan kouluun lähteviä siunatessa. Vanhemmat tuovat lapsensa kirkkoon siunattavaksi pyytäen uuden elämänvaiheen haasteiden, huolien ja mahdollisuuksien keskelle itseään suuremman varjelusta. Yläkouluvaiheessa nuorten suuri enemmistö osallistuu rippikouluun. Rippikoulua ja isostoimintaa koskevat tutkimukset kertovat mielenkiintoisen seikan: nuoret oppivat erilaisuuden sietämistä, ryhmässä toimimisen taitoja ja motivoituvat vapaaehtoistyöhön. Nämä taidot ovat merkittäviä kansalaistaitoja.

Syntymän tavoin kaste on ihme. Me näemme vettä maljassa, sanoja paperilla, ehkä perinteisiä tapoja. Erityinen rakkaus ei näytä ulospäin kovin erityiseltä, eikä se vaadi näyttäviä tai arvokkaita puitteita.

Jos kasteessa on kysymys erityisestä rakkaudesta, emme jää rakkauden osoittamisessa odottamaan sitä, että lapsi ymmärtää tästä rakkaudesta jotakin. Emme jää odottamaan, että voisimme siitä vaikkapa keskustella. Osoitamme rakkautta alusta alkaen ja pienestä pitäen. Kristillinen kasvatus kunnioittaa lapsen hiljalleen syntyviä omia näkemyksiä, eikä se perustu pakkoon. Kirkon kasvatuksessa lähdetään uskonnonvapauden periaatteesta ja yksilöllisyyden kunnioittamisesta. Kukaan ei kasva tyhjiössä, eikä kristillisyys ole ensisijaisesti järjen asia. Kristityn taival alkaa kasteesta, joka on vanhempien ja kummien valinta erityisen rakkauden puolesta.

 

jarmokokkonenpieni

Kirjoittaja Jarmo Kokkonen toimii kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasioiden yksikön apulaisjohtajana.

Rajalla -blogin kirjoittajat

Jukka Keskitalo - avatar
Kirjoittaja on kansliapäällikkö, joka pohtii uskontoa ja kirkkoa julkisessa tilassa.
Riitta Kuusi - avatar
Olen neljän - tai seitsemän - lapsen mummi. Ihmisten moninaisuus kiinnostaa minua. Teen töitä ihmisten osallisuuden lisäämiseksi kirkossa. Tarvittaessa nousen barrikadeille, jos ihminen tai luonto ovat vaarassa.
Ilkka Sipiläinen - avatar
Kirjoittaja on kirkollinen yhteiskunnan ja kestävän kehityksen tuntija. Kirkkohallituksessa johtavana asiantuntijana työskentelevä rovasti bloggaa yhteiskunnasta, kestävästä kehityksestä ja luomakunnan ihmeellisyydestä. Twitter: IlkkaSip
Jyri Komulainen - avatar
Kirjoittaja on dosentti ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokouksen pääsihteeri, joka on perehtynyt kristilliseen dogmatiikkaan ja Aasian uskontoihin.
Susanna Merikanto-Timonen - avatar
Olen kirkon ulkosuomalaistyön koordinaattori, pastori sekä viestinnän ammattilainen. Bloggaan ulkosuomalaisuudesta, maastamuutosta ja suomalaisista paluumuuttajista. Kaikille niille, joita ulkosuomalaisuus koskettaa välillisesti tai suoraan. Ulkosuomalaisuuden kokemusta minulla on Belgiasta, Saksasta ja Yhdysvalloista.
Kimmo Kääriäinen - avatar
Kirkon ulkoasiain osaston johtaja, TT, VTM, dos.
Stiven Naatus - avatar
Kirjoittaja on kirkkohallituksessa oppilaitosyhteistyön asiantuntija, joka innostuu herkästi keskustelusta ja haluaa pitää mielensä avoimena.
Lari Lohikoski - avatar
Kirjoittaja on verkkoviestintäpäällikkö Kirkon tiedotuskeskuksessa, joka aiemman työuransa on työskennellyt digitaalisten innovaatioiden parissa, mutta ehti ennen digiuraansa opiskella myös teologiksi.
Anne Anttonen - avatar
Työskentelen perheneuvonnan kouluttajana Kirkkohallituksen kasvatus ja perheasioiden yksikössä. Parisuhteiden dynamiikka sekä mielen ja sielun salaisuudet sytyttävät ja innostavat oppimaan koko ajan lisää.
Kari Latvus - avatar
Kirjoittaja Kirkkohallituksen johtava asiantuntija ja yliopiston dosentti. Kirkon yhteiskunnallinen työ, kirkon läsnäolo arjessa ja digiviestintä. - Suomen suurtyöttömyys on kansallinen tragedia, johon pitää suunnata aikaa, voimia ja taloudellista tukea.
Aaro Rytkönen - avatar
Kirjoittaja on Al Amana -keskuksen toiminnanjohtaja, Suomen Lähetysseuran työntekijä ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi. Kirjoittaja asuu Omanissa, Lähi-idässä, jossa hän johtaa uskontojenvälistä dialogikeskusta ja tarkastelee uskonnon ja yhteiskunnan rajapintaa islamilaisesta viitekehyksestä käsin.
Jarmo Kokkonen - avatar
Kirjoittaja toimii kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasioiden yksikön johtajana.