Blogit

Kirkon asiantuntijajoukko bloggaa yhteiskunnan ja kirkon rajapinnoilta.

Sijoittakaa varhaiskasvatukseen ja vanhemmuuden tukeen – tuotto taattu

Blogit Rajalla 21.1.2016 12:53
Päivi Kähkönen
Päivi Kähkönen - avatar
Kirjoittaja on kasvatus ja perheasiat -yksikön johtaja Kirkkohallituksessa.

Olen ankarasti pohtinut millä tavalla asioista pitäisi puhua tai kirjoittaa, jotta tulisi kuulluksi ja vieläpä ymmärretyksi. Miksi lukuisten tutkimusten tulokset ja johtopäätökset sekä asiantuntijoiden esittämät kiistattomat faktat eivät päädy päätöksenteon perusteiksi? Miksi talous sanelee sekä päätöksentekoa että keskustelua – aina ja iankaikkisesti? Miksi päätöksenteon perspektiivi on niin lyhyt vaikka vaikutukset ovat usein pitkäkestoisia?

Viime viikolla Jyväskylään kokoontui lähes tuhat kirkon kasvatuksen ammattilaista. Monien ajankohtaisten teemojen joukossa kuulimme myös tutkittua faktaa köyhyyden vaikutuksista lapsiin ja nuoriin.

Lasten köyhyys on Suomessa kolminkertaistunut 1990-luvusta – siis kolminkertaistunut. Noin joka kymmenes lapsi elää köyhyydessä. Professori Mia Hakovirta kysyi 11-15 -vuotiailta heidän kokemuksiaan köyhyydestä. Lapset kertoivat, että kun on köyhä, ei voi osallistua kaikkeen, mihin muut voivat. Jää ulkopuolelle. Ja kaikkihan meistä tietävät, mitä ulkopuolelle jäämisestä voi seurata. Myös pitkällä tähtäimellä.

Köyhyys tarkoittaa lapsille myös sitä, että kännykät ja uudet vaatteet ovat muilla. Lasten(kin) maailmassa näillä asioilla on merkitystä. Köyhyys lyö leiman ja altistaa kiusaamiselle. Köyhyys surettaa lapsia. Ja lapsiperheiden köyhyys surettaa meitä kaikkia perheiden kanssa työskenteleviä. Surettaa ja kiukuttaa. On kuitenkin hyvä, että se koskettaa: arkkipiispa Kari Mäkinen totesi samassa tilaisuudessa, että mikäli osattomuuden, köyhyyden ja ulkopuolisuuden kokemukset eivät ravistele kirkkoa, kirkko on eksynyt. Yksilötasolla tämä tarkoittanee sitä, että mikäli nämä asiat eivät kosketa, on turtunut tai välinpitämätön.

Viime viikolla lääkäripäivillä Helsingissä Sir Michael Marmot todisti vahvasti varhaislapsuuden ja varhaiskasvatuksen merkityksestä. Varhaislapsuus vaikuttaa ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin vielä aikuisena. Suomessa on poikkeuksellisen suuret erot eri sosioekonomisten ryhmien kuolleisuudessa, verrattuna moniin Euroopan maihin. Marmotin mukaan jotkut arvioivat tämän johtuvan köyhyydestä, toiset huonosta vanhemmuudesta.

Parasta olisikin sekä vähentää köyhyyttä että tukea vanhemmuutta. Molemmilla on iso merkitys koko loppuelämän kannalta. Lisäksi molemmat vaikuttavat myös lapsuuden laatuun tässä ja nyt. Lapsiperheisiin näin panostamalla voidaan vähentää mm. lasten käytösongelmia.

On hätkähdyttävää, että varhaiskasvatuksen ja vanhemmuuden tukemisen merkityksen puolesta ovat viime aikoina liputtaneet myös talouselämän viisaat. Talousnobelisti James Heckman on todennut sen, mitä kehityspsykologian tutkijakaarti niin meillä Suomessa kuin myös kansainvälisesti on tolkuttanut vuosikymmeniä: viisi ensimmäistä ikävuotta määrittävät pitkälti koko loppuelämän laatua. Meillä Suomessa varhaiskasvatuksen merkitystä ovat hehkuttaneet mm. Sixten Korkman ja Juhana Vartiainen. Varhaislapsuuteen sijoittaminen on paitsi inhimillisesti myös kansantaloudellisesti järkevää.

Yksi hallituksen kärkihankkeista – tosin hieman ristiriitaisesti kaikkien lapsiin ja lapsiperheisiin kohdistuvien säästöjen rinnalla – on lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma. Sen tavoitteet ovat hyvät, mutta niiden toteutuminen edellyttää myös päätöksentekijöiltä pitkänäköisyyttä kaikilla hallinnon tasoilla. Lisäksi täytyy tunnustaa se tosiasia, että lapsuuteen ja lapsiperheisiin kohdentuvat säästöt tänä päivänä aiheuttavat massiiviset kustannukset tulevaisuudessa.

Jos tämä ei tule kuulluksi, ymmärretyksi ja huomioonotetuksi, on se paitsi vastuutonta myös typerää ja vie pohjaa myös muutosohjelmalta. Lasten hyvinvointiin ja lapsuuteen sijoittaminen kannattaa. Lapsissa on toivomme ja tulevaisuutemme.

Rajalla -blogin kirjoittajat

Jukka Keskitalo - avatar
Kirjoittaja on kansliapäällikkö, joka pohtii uskontoa ja kirkkoa julkisessa tilassa.
Riitta Kuusi - avatar
Olen neljän - tai seitsemän - lapsen mummi. Ihmisten moninaisuus kiinnostaa minua. Teen töitä ihmisten osallisuuden lisäämiseksi kirkossa. Tarvittaessa nousen barrikadeille, jos ihminen tai luonto ovat vaarassa.
Ilkka Sipiläinen - avatar
Kirjoittaja on kirkollinen yhteiskunnan ja kestävän kehityksen tuntija. Kirkkohallituksessa johtavana asiantuntijana työskentelevä rovasti bloggaa yhteiskunnasta, kestävästä kehityksestä ja luomakunnan ihmeellisyydestä. Twitter: IlkkaSip
Jyri Komulainen - avatar
Kirjoittaja on dosentti ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokouksen pääsihteeri, joka on perehtynyt kristilliseen dogmatiikkaan ja Aasian uskontoihin.
Susanna Merikanto-Timonen - avatar
Olen kirkon ulkosuomalaistyön koordinaattori, pastori sekä viestinnän ammattilainen. Bloggaan ulkosuomalaisuudesta, maastamuutosta ja suomalaisista paluumuuttajista. Kaikille niille, joita ulkosuomalaisuus koskettaa välillisesti tai suoraan. Ulkosuomalaisuuden kokemusta minulla on Belgiasta, Saksasta ja Yhdysvalloista.
Kimmo Kääriäinen - avatar
Kirkon ulkoasiain osaston johtaja, TT, VTM, dos.
Stiven Naatus - avatar
Kirjoittaja on kirkkohallituksessa oppilaitosyhteistyön asiantuntija, joka innostuu herkästi keskustelusta ja haluaa pitää mielensä avoimena.
Lari Lohikoski - avatar
Kirjoittaja on verkkoviestintäpäällikkö Kirkon tiedotuskeskuksessa, joka aiemman työuransa on työskennellyt digitaalisten innovaatioiden parissa, mutta ehti ennen digiuraansa opiskella myös teologiksi.
Anne Anttonen - avatar
Työskentelen perheneuvonnan kouluttajana Kirkkohallituksen kasvatus ja perheasioiden yksikössä. Parisuhteiden dynamiikka sekä mielen ja sielun salaisuudet sytyttävät ja innostavat oppimaan koko ajan lisää.
Kari Latvus - avatar
Kirjoittaja Kirkkohallituksen johtava asiantuntija ja yliopiston dosentti. Kirkon yhteiskunnallinen työ, kirkon läsnäolo arjessa ja digiviestintä. - Suomen suurtyöttömyys on kansallinen tragedia, johon pitää suunnata aikaa, voimia ja taloudellista tukea.
Aaro Rytkönen - avatar
Kirjoittaja on Al Amana -keskuksen toiminnanjohtaja, Suomen Lähetysseuran työntekijä ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi. Kirjoittaja asuu Omanissa, Lähi-idässä, jossa hän johtaa uskontojenvälistä dialogikeskusta ja tarkastelee uskonnon ja yhteiskunnan rajapintaa islamilaisesta viitekehyksestä käsin.
Jarmo Kokkonen - avatar
Kirjoittaja toimii kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasioiden yksikön johtajana.