Blogit

Kirkon asiantuntijajoukko bloggaa yhteiskunnan ja kirkon rajapinnoilta.

Kiitos Sipilä, Soini ja Stubb!

Blogit Rajalla 15.5.2015 15:27
Päivi Kähkönen
Päivi Kähkönen - avatar
Kirjoittaja on kasvatus ja perheasiat -yksikön johtaja Kirkkohallituksessa.

Kevään eduskuntavaalien ollessa kuumimmillaan kiehuin minäkin. Ilta toisensa jälkeen te kaikki puoluejohtajat puhuitte paitsi toistenne päälle myös meidät kuulijat pyörryksiin maamme taloudesta, työllisyydestä, kilpailukyvystä, Venäjän uhasta ja verotuksesta. Te maalasitte kilpaa näkyjä siitä, millä eväillä Suomi saadaan nousuun.

Minua kiehutti se, että te ette puhuneet lapsistamme ja nuoristamme, aikuisistamme ja vanhuksistamme. Te ette puhuneet perheistämme ja ihmisten hyvinvoinnista. Teistä kukaan ei sanonut, että viime kädessä Suomen nousu on riippuvainen siitä, kuinka ihmiset täällä voivat. Huonosti voiva ihminen ei kykene työhön, vaikka sitä olisi tarjollakin.

Vaalikeskustelujen jälkeen jaksoin kuitenkin vielä toiveikkaana odottaa sitä, mitkä teemat nostatte hallitusohjelmassa keskiöön. Ja pam! Kirjasitte ykköseksi hyvinvoinnin. Kiitos Sipilä, Soini ja Stubb! Kiitos, että nostitte ykköseksi teeman, jonka varaan tulevaisuutemme ihan oikeasti rakentuu.

Olen aivan vakuuttunut siitä, että te kolme viisasta miestä tarkoitatte hyvinvoinnilla muutakin kuin taloudellista hyvinvointia. Nimittäin hyvinvoinnin määrittelemisessä ja mittaamisessa on siirrytty aineellisen vaurauden korostamisesta elämisen merkityksellisyyden ja ihmissuhteiden arvostamiseen. On myös havaittu, että mitä vähemmän huono-osaisia on, sitä paremmin voidaan koko yhteisössä.

Kirkko korostaa hallitusohjelmatavoitteissaan arjen hyvinvointia. Lapsiperheköyhyyden vähentäminen, pikkulapsiperheiden vanhempien parisuhteen ja vanhemmuuden tukeminen, vapaaehtoistoiminnan ja talkootyön edistäminen sekä maaseudun elinvoimaisuuden turvaaminen ovat tavoittelemisen arvoisia asioita koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta.

Kun ihmiset itse määrittelevät omaan hyvinvointiinsa keskeisesti vaikuttavia asioita, tärkeimmäksi nousevat yleensä terveyden ohella perhe ja hyvät perhe- ja ihmissuhteet. Turvattua toimeentuloa arvostetaan, mutta varakkuus ja korkea elintaso jäävät arvoasteikossa kauas kärjestä. Paljon tärkeämmäksi nähdään se, että voi rakastaa ja tuntee tulevansa rakastetuksi.

Aristoteelisen hyvinvointikäsityksen mukaan poliittisen päätöksenteon tulee turvata mahdollisuudet mm. hoivan ja turvan saamiseen varsinkin lapsena, sairaana ja vanhuksena. Yhteiskunnan tulisi myös turvata ja suojella tunne- ja kiintymyssuhteiden muodostumista. Sillä niiden varaan rakentuu paitsi yksittäisen ihmisen, myös suurelta osin koko yhteiskunnan hyvinvointi.

Minä jaksan yhä uudelleen, joka päivä, innostua lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin puolesta toimimiseen. Toivon, että he pysyvät myös teidän mielissänne. Toivon teille myös voimia vaativaan tehtäväänne. Yksi asia minua kyllä hieman huolestuttaa – kirkon perheneuvontatyö on opettanut, että kolmenkeskiset suhteet ovat tosi haasteellisia. Mutta eivät mahdottomia. Ja onnistuessaan aivan ylivertaisia!

Rajalla -blogin kirjoittajat

Jukka Keskitalo - avatar
Kirjoittaja on kansliapäällikkö, joka pohtii uskontoa ja kirkkoa julkisessa tilassa.
Riitta Kuusi - avatar
Olen neljän - tai seitsemän - lapsen mummi. Ihmisten moninaisuus kiinnostaa minua. Teen töitä ihmisten osallisuuden lisäämiseksi kirkossa. Tarvittaessa nousen barrikadeille, jos ihminen tai luonto ovat vaarassa.
Ilkka Sipiläinen - avatar
Kirjoittaja on kirkollinen yhteiskunnan ja kestävän kehityksen tuntija. Kirkkohallituksessa johtavana asiantuntijana työskentelevä rovasti bloggaa yhteiskunnasta, kestävästä kehityksestä ja luomakunnan ihmeellisyydestä. Twitter: IlkkaSip
Jyri Komulainen - avatar
Kirjoittaja on dosentti ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokouksen pääsihteeri, joka on perehtynyt kristilliseen dogmatiikkaan ja Aasian uskontoihin.
Susanna Merikanto-Timonen - avatar
Olen kirkon ulkosuomalaistyön koordinaattori, pastori sekä viestinnän ammattilainen. Bloggaan ulkosuomalaisuudesta, maastamuutosta ja suomalaisista paluumuuttajista. Kaikille niille, joita ulkosuomalaisuus koskettaa välillisesti tai suoraan. Ulkosuomalaisuuden kokemusta minulla on Belgiasta, Saksasta ja Yhdysvalloista.
Kimmo Kääriäinen - avatar
Kirkon ulkoasiain osaston johtaja, TT, VTM, dos.
Stiven Naatus - avatar
Kirjoittaja on kirkkohallituksessa oppilaitosyhteistyön asiantuntija, joka innostuu herkästi keskustelusta ja haluaa pitää mielensä avoimena.
Lari Lohikoski - avatar
Kirjoittaja on verkkoviestintäpäällikkö Kirkon tiedotuskeskuksessa, joka aiemman työuransa on työskennellyt digitaalisten innovaatioiden parissa, mutta ehti ennen digiuraansa opiskella myös teologiksi.
Anne Anttonen - avatar
Työskentelen perheneuvonnan kouluttajana Kirkkohallituksen kasvatus ja perheasioiden yksikössä. Parisuhteiden dynamiikka sekä mielen ja sielun salaisuudet sytyttävät ja innostavat oppimaan koko ajan lisää.
Kari Latvus - avatar
Kirjoittaja Kirkkohallituksen johtava asiantuntija ja yliopiston dosentti. Kirkon yhteiskunnallinen työ, kirkon läsnäolo arjessa ja digiviestintä. - Suomen suurtyöttömyys on kansallinen tragedia, johon pitää suunnata aikaa, voimia ja taloudellista tukea.
Aaro Rytkönen - avatar
Kirjoittaja on Al Amana -keskuksen toiminnanjohtaja, Suomen Lähetysseuran työntekijä ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi. Kirjoittaja asuu Omanissa, Lähi-idässä, jossa hän johtaa uskontojenvälistä dialogikeskusta ja tarkastelee uskonnon ja yhteiskunnan rajapintaa islamilaisesta viitekehyksestä käsin.
Jarmo Kokkonen - avatar
Kirjoittaja toimii kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasioiden yksikön johtajana.