Blogit

Kirkon asiantuntijajoukko bloggaa yhteiskunnan ja kirkon rajapinnoilta.

Avioliittolaki puhuttaa – tunnetko mietinnön?

Blogit Rajalla 25.11.2014 09:52
Jukka Keskitalo
Jukka Keskitalo - avatar
Kirjoittaja on kansliapäällikkö, joka pohtii uskontoa ja kirkkoa julkisessa tilassa.

Viime aikoina on keskusteltu kiihkeästi eduskunnan käsittelyssä olevasta kansalaisaloitteesta avioliittolain muuttamiseksi.

Eduskunnassa asiaa käsitellään lakivaliokunnan mietinnön (14/2014)  pohjalta. Olen seurannut asian etenemistä tarkkaan siitäkin syystä, että olin kirkon edustajana lakivaliokunnassa kuultavana siitä, mitä kannanottoja kirkko on avioliitosta ja avioliitolainsäädännöstä esittänyt.

Yksi asia nyt hämmästyttää. Lakivaliokunnan mietinnön julkistamisen jälkeenkin on esitetty vahvoja puolesta ja vastaan kommentteja, mutta juuri kukaan ei ole viitannut itse mietintöön ja siinä esitettyihin perusteluihin. Tämä on sääli, sillä mietintö on hyvin kirjoitettu poikkeuksellisen laajan kuulemiskierroksen jälkeen.

Voisi ajatella, että tällainen taustojen kaivajan tehtävä kuuluisi medialle, mutta asia ei ole näyttänyt sitä kiinnostavan. Mediassa on sen sijaan harjoitettu paremmilla tai huonommilla tiedoilla arvausleikkiä siitä, miten perjantain äänestyksessä tulee käymään.

Mietinnön lukeminen kannattaisi, koska siinä on laajasti esillä sekä muutoksen kannattajien että vastustajien näkökulmat. Kun käydään näin merkittävää yhteiskunnallista keskustelua, on hyvä kaikessa rauhassa tutustua ja kuulla molempia kantoja perusteluineen.

Kirkon näkökulmasta on kiinnostavaa, että mietintö sisältää myös tarkastelun mahdollisen lakimuutoksen vaikutuksista kirkkoihin ja uskonnollisiin yhteisöihin.

Mietinnössä todetaan laajasti esillä ollut lähtökohta: ”Kansalaisaloitteen mukaan esityksellä ei puututa uskonnollisten yhdyskuntien avioliittolain 16 §:ssä säädettyyn oikeuteen määrätä kirkollisen vihkimisen ehdoista ja muodoista. Kaikilla uskonnollisilla yhdyskunnilla olisi siten jatkossakin itsenäinen oikeus päätätä, vihkivätkö ne avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.”

Mietintö kuitenkin jatkaa aiheesta ja sitten seuraa pari vähintäänkin ”kirkollista uutista”. Sitä luettaessa kannattaa muistaa, että Suomessa toimii monenlaisia kirkkoja, vaikka katse kohdistuu usein luterilaiseen enemmistökirkkoon.

Mietinnössä pohditaan uskonnollisten yhteisöjen piirissä olevaa huolta siitä, että lain mahdollisen hyväksymisen jälkeen ”uskonnolliset yhdyskunnat joutuvat syrjittyyn asemaan tai niihin kohdistetaan syrjintäväitteitä opetuksensa ja vihkikäytäntöjensä vuoksi”. Mielenkiintoinen tulevaisuusskenaario, josta on julkisuudessa paljolti vaiettu. Miksiköhän?

Mielenkiintoista on myös mietinnön pohdinta, että mahdollisen lakimuutoksen jälkeen ulkoiset ja sisäiset paineet voivat kirkoissa kasvaa. Mietinnön mukaan ”on mahdollista, että jollakin aikavälillä tällaiset paineet voivat nostaa esiin kysymyksen siitä, tuleeko oikeudellisia vaikutuksia sisältävä vihkimisoikeus säilyttää uskonnollisilla yhdyskunnilla.”

Kiinnostavaa pohdintaa kirkkojen kannalta! Muutoinkin mietinnöstä vastalauseineen on löydettävissä kootusti keskustelun eri kannat perusteluineen. Suositten mietintöä tämän viikon lukupaketiksi.

Rajalla -blogin kirjoittajat

Jukka Keskitalo - avatar
Kirjoittaja on kansliapäällikkö, joka pohtii uskontoa ja kirkkoa julkisessa tilassa.
Riitta Kuusi - avatar
Olen neljän - tai seitsemän - lapsen mummi. Ihmisten moninaisuus kiinnostaa minua. Teen töitä ihmisten osallisuuden lisäämiseksi kirkossa. Tarvittaessa nousen barrikadeille, jos ihminen tai luonto ovat vaarassa.
Ilkka Sipiläinen - avatar
Kirjoittaja on kirkollinen yhteiskunnan ja kestävän kehityksen tuntija. Kirkkohallituksessa johtavana asiantuntijana työskentelevä rovasti bloggaa yhteiskunnasta, kestävästä kehityksestä ja luomakunnan ihmeellisyydestä. Twitter: IlkkaSip
Jyri Komulainen - avatar
Kirjoittaja on dosentti ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokouksen pääsihteeri, joka on perehtynyt kristilliseen dogmatiikkaan ja Aasian uskontoihin.
Susanna Merikanto-Timonen - avatar
Olen kirkon ulkosuomalaistyön koordinaattori, pastori sekä viestinnän ammattilainen. Bloggaan ulkosuomalaisuudesta, maastamuutosta ja suomalaisista paluumuuttajista. Kaikille niille, joita ulkosuomalaisuus koskettaa välillisesti tai suoraan. Ulkosuomalaisuuden kokemusta minulla on Belgiasta, Saksasta ja Yhdysvalloista.
Kimmo Kääriäinen - avatar
Kirkon ulkoasiain osaston johtaja, TT, VTM, dos.
Stiven Naatus - avatar
Kirjoittaja on kirkkohallituksessa oppilaitosyhteistyön asiantuntija, joka innostuu herkästi keskustelusta ja haluaa pitää mielensä avoimena.
Lari Lohikoski - avatar
Kirjoittaja on verkkoviestintäpäällikkö Kirkon tiedotuskeskuksessa, joka aiemman työuransa on työskennellyt digitaalisten innovaatioiden parissa, mutta ehti ennen digiuraansa opiskella myös teologiksi.
Anne Anttonen - avatar
Työskentelen perheneuvonnan kouluttajana Kirkkohallituksen kasvatus ja perheasioiden yksikössä. Parisuhteiden dynamiikka sekä mielen ja sielun salaisuudet sytyttävät ja innostavat oppimaan koko ajan lisää.
Kari Latvus - avatar
Kirjoittaja Kirkkohallituksen johtava asiantuntija ja yliopiston dosentti. Kirkon yhteiskunnallinen työ, kirkon läsnäolo arjessa ja digiviestintä. - Suomen suurtyöttömyys on kansallinen tragedia, johon pitää suunnata aikaa, voimia ja taloudellista tukea.
Aaro Rytkönen - avatar
Kirjoittaja on Al Amana -keskuksen toiminnanjohtaja, Suomen Lähetysseuran työntekijä ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi. Kirjoittaja asuu Omanissa, Lähi-idässä, jossa hän johtaa uskontojenvälistä dialogikeskusta ja tarkastelee uskonnon ja yhteiskunnan rajapintaa islamilaisesta viitekehyksestä käsin.
Jarmo Kokkonen - avatar
Kirjoittaja toimii kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasioiden yksikön johtajana.