Blogit

Kirkon asiantuntijajoukko bloggaa yhteiskunnan ja kirkon rajapinnoilta.

Kirkon täytyy olla tekopyhä!

Blogit Rajalla 7.10.2014 07:00
Jyri Komulainen
Jyri Komulainen - avatar
Kirjoittaja on dosentti ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokouksen pääsihteeri, joka on perehtynyt kristilliseen dogmatiikkaan ja Aasian uskontoihin.

”Usko hyvän tekemiseen”. Lähestyvien seurakuntavaalien slogania on moitittu vääräksi luterilaisesta näkökulmasta. Eikö luterilaisuudessa opeteta, että hyvien tekojen sijasta tulee uskoa Kristukseen? Rippikouludogmatiikan valossa näyttää nopealta ja pätevältä murskakritiikiltä. Mutta onko vaalien iskulause luterilaisen tunnustuksen kanssa sittenkään ristiriidassa?

Ilmeistä on, että vaalilauseen voi tulkita kahdella tavalla. Sanan ”usko” voi lukea joko substantiiviksi tai imperatiivimuodossa olevaksi verbiksi. Itse olen mieltänyt ensi kuulemalta lauseen jälkimmäisellä tavalla. Siis kehotukseksi uskoa hyvän tekemiseen tyyliin: ”Vaikka maailmassa on paljon kaikkea masentavaa ja itsekin olet aika onneton tapaus, usko nyt hyvä kristitty siihen, että hyvän tekeminen kannattaa”.

Mutta onko näin luterilaisen uskonkäsityksen mukaan?

Kun otetaan tunnustuskirjat käteen, niin huomataan, etteivät luterilaiset tunnustuskirjat kiistä hyvien tekojen tarpeellisuutta. Augsburgin uskontunnustuksen puolustuksen mukaan (IV, 189) tekoja tulee jopa tehdä: vaikka Jeesuksen seuraajat ovat syntisiä ja heidän tekonsakin siksi aina synnin tahraamia, kristittyjen hyvät teot tuovat maailmalle ilmi Jumalan valtakunnan.

Luterilaiset reformaattorit eivät ajatelleet, että hyvät teot olisivat turhia. Vaikka teot eivät pelasta, niiden kautta voidaan saada ”riemuvoittoja Perkeleestä”.

Kyse on luterilaisen kirkon vaalikampanjasta, joten blogikirjoitukseni voisi päättyä tähän. Tunnustuskirjojen seulasta lause menee läpi, vaikka kuulostaisikin hieman yllättävältä. Mutta sellaisiahan mainoslauseiden pitää olla. Huomioarvoa tarvitaan maailman markkinoilla.

Omasta mielestäni ei silti riitä, että slogan on luterilaisen dogmatiikan mukainen. Pitää myös kysyä, heijasteleeko lause ekumeenista ymmärrystä.

Kun lausetta tutkistelee tässä valossa, se paljastuu yllättävänkin ajanmukaiseksi. Ajattelen nyt sitä, miten kirkon missio on hahmotettu viime aikoina: kristittyjen kutsumus piirtyy tavaksi elää ja toimia toisella tavalla kuin ympärillä vallitsevassa yhteiskunnassa toimitaan.

Yhteiskunnat perustuvat väistämättä ansioajattelulle ja jopa sisäänrakennetulle väkivallalle. Kirkon tehtävänä on tuoda ilmi Jumalan valtakuntaa, jossa vallitsevat arvot kääntyvät ympäri: ”Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä.”(Mark. 10:31)

Kirkon peruskertomus lähteekin liikkeelle reunoilta eikä keskuksesta, johon inhimillinen ajattelu ja arvojärjestelmä luontaisesti taipuvat. Jeesus toimi nimenomaan Galilean köyhien ja syrjäytettyjen parissa, ei Jerusalemin valtaeliitin.

Ollakseen Jeesuksen seuraajien joukko kirkon on oltava aina tietyssä mielessä vastakulttuurinen. (Tätä olen perusteellisemmin pohtinut täältä löytyvästä artikkelissani.)

Tätä alleviivataan myös Kirkkojen Maailmanneuvoston uudessa lähetysasiakirjassa Yhdessä kohti elämää, jossa lähetyksen nähdään suuntautuvan reuna-alueilta keskuksekseen – siis toiseen suuntaan kuin kolonialistinen politiikka. Asiakirjan mukaan kristillinen missio hahmottuu ”missioksi marginaaleista käsin” (Mission from the margins).

Uusimmassa teologiassa on kuvattu kirkkoa paikkana, jossa Jumalan valtakunta murtautuu toisenlaisissa teoissa esiin ja jossa vallitsee siksi toisenlainen politiikka kuin ympäröivässä maailmassa. Ihmisten väliset suhteet eivät jäsenny ansioiden perusteella, vaan armosta. Kirkon liturgia, ateriayhteys ja heikoimpien puolelle asettuminen muuttavat maailmaa.

Åbo Akademissa toimiva teologi Patrik Hagman on kirjoittanut lukemisen arvoisen kirjan Efter folkkyrkan: En teologi om kyrkan i det efterkristna samhället (2013). Kirjassa on yksi virke, joka tiivistää ison määrän teologista pohdintaa: ”Kirkko on paikka, jossa Jumalan valtakunta murtautuu esiin, kun kirkko yhteisönä tulee kuvaksi, joka osoittaa maailmalle toisenlaisen tavan elää yhdessä.”

Kirkossa pitää tehdä toisenlaisia tekoja, hyviä tekoja, pyhiä tekoja, jotka ovat merkki Jumalan valtakunnasta. Vaikka maailma toimii laskelmoinnin, voiman ja väkivallan logiikalla, Jeesuksen oppilaiden tulee kuitenkin uskoa hyvän tekemiseen ja jaksaa tehdä hyviä tekoja. Armahtaa.

Itsestään selvää on, että kirkko instituutiona pettää toistuvasti ihanteet, joita se on kutsuttu elämään todeksi. Kirkon pitää kuitenkin olla tekopyhä tekemällä ja kehottamalla tekemään hyviä tekoja, vaikka se ei itse pystyisi elämään Jumalan valtakunnan radikaalien arvojen mukaisesti.

Niinpä: Kirkon täytyy olla tekopyhä… Siinä oma ehdotukseni seuraavien seurakuntavaalien sloganiksi – kunhan saadaan alta pois vuoden 2014 seurakuntavaalit.

Rajalla -blogin kirjoittajat

Jukka Keskitalo - avatar
Kirjoittaja on kansliapäällikkö, joka pohtii uskontoa ja kirkkoa julkisessa tilassa.
Riitta Kuusi - avatar
Olen neljän - tai seitsemän - lapsen mummi. Ihmisten moninaisuus kiinnostaa minua. Teen töitä ihmisten osallisuuden lisäämiseksi kirkossa. Tarvittaessa nousen barrikadeille, jos ihminen tai luonto ovat vaarassa.
Ilkka Sipiläinen - avatar
Kirjoittaja on kirkollinen yhteiskunnan ja kestävän kehityksen tuntija. Kirkkohallituksessa johtavana asiantuntijana työskentelevä rovasti bloggaa yhteiskunnasta, kestävästä kehityksestä ja luomakunnan ihmeellisyydestä. Twitter: IlkkaSip
Jyri Komulainen - avatar
Kirjoittaja on dosentti ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokouksen pääsihteeri, joka on perehtynyt kristilliseen dogmatiikkaan ja Aasian uskontoihin.
Susanna Merikanto-Timonen - avatar
Olen kirkon ulkosuomalaistyön koordinaattori, pastori sekä viestinnän ammattilainen. Bloggaan ulkosuomalaisuudesta, maastamuutosta ja suomalaisista paluumuuttajista. Kaikille niille, joita ulkosuomalaisuus koskettaa välillisesti tai suoraan. Ulkosuomalaisuuden kokemusta minulla on Belgiasta, Saksasta ja Yhdysvalloista.
Kimmo Kääriäinen - avatar
Kirkon ulkoasiain osaston johtaja, TT, VTM, dos.
Stiven Naatus - avatar
Kirjoittaja on kirkkohallituksessa oppilaitosyhteistyön asiantuntija, joka innostuu herkästi keskustelusta ja haluaa pitää mielensä avoimena.
Lari Lohikoski - avatar
Kirjoittaja on verkkoviestintäpäällikkö Kirkon tiedotuskeskuksessa, joka aiemman työuransa on työskennellyt digitaalisten innovaatioiden parissa, mutta ehti ennen digiuraansa opiskella myös teologiksi.
Anne Anttonen - avatar
Työskentelen perheneuvonnan kouluttajana Kirkkohallituksen kasvatus ja perheasioiden yksikössä. Parisuhteiden dynamiikka sekä mielen ja sielun salaisuudet sytyttävät ja innostavat oppimaan koko ajan lisää.
Kari Latvus - avatar
Kirjoittaja Kirkkohallituksen johtava asiantuntija ja yliopiston dosentti. Kirkon yhteiskunnallinen työ, kirkon läsnäolo arjessa ja digiviestintä. - Suomen suurtyöttömyys on kansallinen tragedia, johon pitää suunnata aikaa, voimia ja taloudellista tukea.
Aaro Rytkönen - avatar
Kirjoittaja on Al Amana -keskuksen toiminnanjohtaja, Suomen Lähetysseuran työntekijä ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi. Kirjoittaja asuu Omanissa, Lähi-idässä, jossa hän johtaa uskontojenvälistä dialogikeskusta ja tarkastelee uskonnon ja yhteiskunnan rajapintaa islamilaisesta viitekehyksestä käsin.
Jarmo Kokkonen - avatar
Kirjoittaja toimii kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasioiden yksikön johtajana.