Hallituksen budjettiesityksessä muhii skandaali

Profiilikuva
Blogit Rajalla
Kirjoittaja on kansliapäällikkö, joka pohtii uskontoa ja kirkkoa julkisessa tilassa.

Hallituksen ensi vuoden talousarvioesitykseen kätkeytyy skandaali, josta ei ole paljon ääneen hiiskuttu. Ke­hi­tys­yh­teis­työ­mää­rä­ra­ho­jen ta­son ar­vi­oi­daan ole­van noin 0,48 % brut­to­kan­san­tulosta (BKTL). Taso laskee tästä vuodesta (0,55%).

Talousarvioehdotuksen myötä Suomi etääntyy aina vain kauemmaksi päämäärästään. Suomi on sitoutunut EU:ssa antamaan 0,7 % BKTL:sta vuoteen 2015 mennessä.

Voin kuulla korvissani argumentit huonosta taloustilanteesta ja kotimaan tarpeista. Kaiken uhallakin sanon, että näitä hyvin vakavia kotimaan haasteita ei pidä asettaa vastakkain kehitysyhteistyön kanssa. Vastuumme ulottuu maan rajojen ulkopuolelle.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa todettiin, että Suomi kantaa vastuunsa paitsi omista kansalaisistaan, myös kansainvälisesti osana pohjoismaita, Eurooppaa ja maailmaa. Hallitusohjelmaan kirjattiin myös, että hallituksen tavoitteena on varmistaa tasainen määrärahakehitys, jonka puitteissa 0,7 % määrärahataso BKTL:stä ja Suomen kansainväliset sitoumukset voidaan saavuttaa. Myös kesäkuussa aloittaneen pääministeri Alexander Stubbin hallituksen ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi kansainvälisen oikeudenmukaisuuden edistäminen.

Tavoite antaa kehitysyhteistyöhön 0,7 % BKTL:sta asetettiin YK:ssa 1970-luvulla. Tänä vuonna siihen ylsi johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmästä Iso-Britannia. Aiemmin tavoitteeseen ovat päässeet Ruotsi, Norja, Tanska, Hollanti ja Luxenburg. Suomi on siis jäänyt kauas muiden Pohjoismaiden jälkeen. Kuitenkin Suomen paikka olisi näiden maiden joukossa vastuullisena ja vahvana kansainvälisenä toimijana.

Suomalaiset kehitysyhteistyöjärjestöt vetosivat hallitukseen 0,7 % saavuttamiseksi viime vuonna – ilman vaikutusta. Ne totesivat, että Suomi ei voi ummistaa silmiään maailmanlaajuiselta köyhyysongelmalta. Suomella on varaa auttaa maailman köyhimpiä myös talouskriisin keskellä. Järjestöt vaativat hallitusta laatimaan selkeän suunnitelman sitoumuksen täyttämiseksi.

Eduskuntavaalit lähestyvät. Äänestäjinä voimme edellyttää, että valittavat kansanedustajat pitävät huolen siitä, että tämä sitoumus ja maailman köyhimmille annettu lupaus pidetään.