Oikeus elää kuten muutkin ihmiset

Profiilikuva
Blogit Rajalla
Olen neljän - tai seitsemän - lapsen mummi. Ihmisten moninaisuus kiinnostaa minua. Teen töitä ihmisten osallisuuden lisäämiseksi kirkossa. Tarvittaessa nousen barrikadeille, jos ihminen tai luonto ovat vaarassa.
yhteisö

Perusoikeuksiin kuuluu se, että voi valita vapaasti, missä ja miten haluaa asua. Kehitysvammaisten ihmisten asumismuotona ovat olleet viime vuosikymmeninä suuret laitokset. Niiden lakkauttaminen on askel kohti kehitysvammaisten ihmisten yhden oikeuden toteutumista. Hyvä niin. Vaarana on se, että rakennemuutos ei menekään aivan hallitusti.

Vanhusten oikeus asua lähellä perhettään, omaisiaan on toinen esimerkki siitä, kuinka ihmisoikeudet eivät aina toteudu. Muutama vuosi sitten kohistiin siitä, saako tänne muuttaneen perheen mummo asua Suomessa vai palautetaanko hänet kotimaahan. Laitoksethan ovat aina pahasta ja luonnoton asumismuoto, eikö totta. Eiväthän laitoskanalat tai -sikalatkaan ole ’inhimillisiä’. Siispä puretaan kaikki laitokset ja annetaan ihmisten – ja eläinten valita oma luonnollinen asumisentapansa.

Eräs kehitysvammatyössä toimiva pappi kertoi, kuinka hänen suuri kehitysvammalaitos lakkautettiin. Asukkaat pääsivät omiin koteihin. He hajaantuivat kotikuntiinsa pieniin asumisyksiköihin. Yhteisö hajosi. Yhteisöön kuuluivat aikaisemmin kaikki laitoksessa asuneet. Myös monet henkilökunnasta kokivat kuuluvansa yhteisöön.  Laitoksen väki muodosti lisäksi jumalanpalvelusyhteisön. Sekin hajosi.

Uusissa asuinpaikoissa jokainen asui omassa asunnossaan. Kerrostaloasunnoissa asuvat eivät muodosta yhteisöä. Ei tosin ole ketään, jotka kuljettaisi heitä vaikkapa seurakunnan tilaisuuksiin kokemaan yhteisöllisyyttä. Monet ihmiset tarvitsevat itsenäiseen asumiseen ja elämiseen apua. Helsingin yliopisto on aloittamassa tutkimusta siitä, miten työssä käyminen ja omaisen hoitaminen sovitetaan yhteen. Omaishoidettavia on monen lähipiirissä, vaikka heistä ei työpaikalla aina puhutakaan.

Hoivaa tarvitaan eri syistä ja tarvittava hoiva on voi olla monenlaista. Inhimillisten olojen järjestäminen omaiselle vaatii luovuutta, sitkeyttä, organisointikykyä ja rakkautta. Inkluusio on ennen muuta yhteiskunnan ja siinä toimivien yhteisöjen asia. Yhteisöjen on muututtava, että niihin olisi mahdollista liittyä. Ihmisillä on tarve – ja oikeus – olla yhdessä toistensa kanssa, että he voisivat olla ihmisiä. Onko purettujen laitosten tilalle syntynyt jo yhteisöjä?