Blogit

Kirkon asiantuntijajoukko bloggaa yhteiskunnan ja kirkon rajapinnoilta.

Oikeus elää kuten muutkin ihmiset

Blogit Rajalla 15.1.2014 13:47
Riitta Kuusi
Riitta Kuusi - avatar
Olen neljän - tai seitsemän - lapsen mummi. Ihmisten moninaisuus kiinnostaa minua. Teen töitä ihmisten osallisuuden lisäämiseksi kirkossa. Tarvittaessa nousen barrikadeille, jos ihminen tai luonto ovat vaarassa.

yhteisö
Perusoikeuksiin kuuluu se, että voi valita vapaasti, missä ja miten haluaa asua. Kehitysvammaisten ihmisten asumismuotona ovat olleet viime vuosikymmeninä suuret laitokset. Niiden lakkauttaminen on askel kohti kehitysvammaisten ihmisten yhden oikeuden toteutumista. Hyvä niin. Vaarana on se, että rakennemuutos ei menekään aivan hallitusti.

Vanhusten oikeus asua lähellä perhettään, omaisiaan on toinen esimerkki siitä, kuinka ihmisoikeudet eivät aina toteudu. Muutama vuosi sitten kohistiin siitä, saako tänne muuttaneen perheen mummo asua Suomessa vai palautetaanko hänet kotimaahan. Laitoksethan ovat aina pahasta ja luonnoton asumismuoto, eikö totta. Eiväthän laitoskanalat tai -sikalatkaan ole ’inhimillisiä’. Siispä puretaan kaikki laitokset ja annetaan ihmisten – ja eläinten valita oma luonnollinen asumisentapansa.

Eräs kehitysvammatyössä toimiva pappi kertoi, kuinka hänen suuri kehitysvammalaitos lakkautettiin. Asukkaat pääsivät omiin koteihin. He hajaantuivat kotikuntiinsa pieniin asumisyksiköihin. Yhteisö hajosi. Yhteisöön kuuluivat aikaisemmin kaikki laitoksessa asuneet. Myös monet henkilökunnasta kokivat kuuluvansa yhteisöön.  Laitoksen väki muodosti lisäksi jumalanpalvelusyhteisön. Sekin hajosi.

Uusissa asuinpaikoissa jokainen asui omassa asunnossaan. Kerrostaloasunnoissa asuvat eivät muodosta yhteisöä. Ei tosin ole ketään, jotka kuljettaisi heitä vaikkapa seurakunnan tilaisuuksiin kokemaan yhteisöllisyyttä. Monet ihmiset tarvitsevat itsenäiseen asumiseen ja elämiseen apua. Helsingin yliopisto on aloittamassa tutkimusta siitä, miten työssä käyminen ja omaisen hoitaminen sovitetaan yhteen. Omaishoidettavia on monen lähipiirissä, vaikka heistä ei työpaikalla aina puhutakaan.

Hoivaa tarvitaan eri syistä ja tarvittava hoiva on voi olla monenlaista. Inhimillisten olojen järjestäminen omaiselle vaatii luovuutta, sitkeyttä, organisointikykyä ja rakkautta. Inkluusio on ennen muuta yhteiskunnan ja siinä toimivien yhteisöjen asia. Yhteisöjen on muututtava, että niihin olisi mahdollista liittyä. Ihmisillä on tarve – ja oikeus – olla yhdessä toistensa kanssa, että he voisivat olla ihmisiä. Onko purettujen laitosten tilalle syntynyt jo yhteisöjä?

 

Rajalla -blogin kirjoittajat

Jukka Keskitalo - avatar
Kirjoittaja on kansliapäällikkö, joka pohtii uskontoa ja kirkkoa julkisessa tilassa.
Riitta Kuusi - avatar
Olen neljän - tai seitsemän - lapsen mummi. Ihmisten moninaisuus kiinnostaa minua. Teen töitä ihmisten osallisuuden lisäämiseksi kirkossa. Tarvittaessa nousen barrikadeille, jos ihminen tai luonto ovat vaarassa.
Ilkka Sipiläinen - avatar
Kirjoittaja on kirkollinen yhteiskunnan ja kestävän kehityksen tuntija. Kirkkohallituksessa johtavana asiantuntijana työskentelevä rovasti bloggaa yhteiskunnasta, kestävästä kehityksestä ja luomakunnan ihmeellisyydestä. Twitter: IlkkaSip
Jyri Komulainen - avatar
Kirjoittaja on dosentti ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokouksen pääsihteeri, joka on perehtynyt kristilliseen dogmatiikkaan ja Aasian uskontoihin.
Susanna Merikanto-Timonen - avatar
Olen kirkon ulkosuomalaistyön koordinaattori, pastori sekä viestinnän ammattilainen. Bloggaan ulkosuomalaisuudesta, maastamuutosta ja suomalaisista paluumuuttajista. Kaikille niille, joita ulkosuomalaisuus koskettaa välillisesti tai suoraan. Ulkosuomalaisuuden kokemusta minulla on Belgiasta, Saksasta ja Yhdysvalloista.
Kimmo Kääriäinen - avatar
Kirkon ulkoasiain osaston johtaja, TT, VTM, dos.
Stiven Naatus - avatar
Kirjoittaja on kirkkohallituksessa oppilaitosyhteistyön asiantuntija, joka innostuu herkästi keskustelusta ja haluaa pitää mielensä avoimena.
Lari Lohikoski - avatar
Kirjoittaja on verkkoviestintäpäällikkö Kirkon tiedotuskeskuksessa, joka aiemman työuransa on työskennellyt digitaalisten innovaatioiden parissa, mutta ehti ennen digiuraansa opiskella myös teologiksi.
Anne Anttonen - avatar
Työskentelen perheneuvonnan kouluttajana Kirkkohallituksen kasvatus ja perheasioiden yksikössä. Parisuhteiden dynamiikka sekä mielen ja sielun salaisuudet sytyttävät ja innostavat oppimaan koko ajan lisää.
Kari Latvus - avatar
Kirjoittaja Kirkkohallituksen johtava asiantuntija ja yliopiston dosentti. Kirkon yhteiskunnallinen työ, kirkon läsnäolo arjessa ja digiviestintä. - Suomen suurtyöttömyys on kansallinen tragedia, johon pitää suunnata aikaa, voimia ja taloudellista tukea.
Aaro Rytkönen - avatar
Kirjoittaja on Al Amana -keskuksen toiminnanjohtaja, Suomen Lähetysseuran työntekijä ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi. Kirjoittaja asuu Omanissa, Lähi-idässä, jossa hän johtaa uskontojenvälistä dialogikeskusta ja tarkastelee uskonnon ja yhteiskunnan rajapintaa islamilaisesta viitekehyksestä käsin.
Jarmo Kokkonen - avatar
Kirjoittaja toimii kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasioiden yksikön johtajana.